God struktur på hemsidan ger fler kunder!

Genom att arbeta om strukturen på din hemsida kan du få ökad trovärdighet, ökad trafik och fler kunder. Varför? Jo, därför att strukturen på hemsidan speglar vem du är. Därför är det viktigt att hemsidan ger rätt intryck samtidigt som den uttrycker vad du och ditt företag står för.

I det här inlägget går vi tillsammans igenom vad strukturen kan betyda för dig och vad du kan göra annorlunda för att förenkla för din kunder och samtidigt öka dina möjligheter att få nya kunder.
 
Har du städat hemma?

Strukturen på din hemsida säger mycket om både dig och ditt företag. Det är precis likadant som när du första gången är hemma hos nya vänner. Beroende på hur stökigt, kliniskt rent, kreativt eller organiserat de har det hemma skapar du dig en uppfattning om dem. Samma sak gäller för din hemsida – den är ditt företags “hem” dit du bjuder in dina kunder.

Du vill med andra ord att strukturen på din hemsida ska spegla dig. Vad säger din struktur om dig och ditt företag? Vad känns helt rätt och vad bör du förändra?

Låt oss gå igenom hur du kan förändra din struktur till det bättre så att dina produkter, tjänster eller ditt budskap kommer i fokus utan att förvirra dina besökare!

6 steg för en bättre struktur

Din struktur är en del av den visuella upplevelsen som du ger dina besökare. Utan en god struktur är risken stor att dina besökare tröttnar eller blir irriterande. Resultatet av det kan bli att de lämnar din hemsida och istället väljer en konkurrent.

1. Vad är viktigast för dina besökare?
Det är lätt att fastna i vad du själv vill lyfta fram på hemsidan. Försök att istället gå igenom vad som är viktigast för besökaren. Vilken information behöver lyftas fram?

Det handlar INTE om vad du vill lyfta. Skriv upp vad som behöver vara med på startsidan, och vad besökaren kommer att leta efter i nästa steg och som därmed bör finnas med på de andra sidorna?

Johanna tipsar: Är du osäker på vad dina kunder och besökare efterfrågar på din hemsida – fråga dem. Gör en kundundersökning! Vad vill de veta och vilka faktorer väger tyngst? Pris, funktioner, referenser, etc? Kanske kan de få något i utbyte för att delta i undersökningen.

2. Rangordna dina sidor
När du bestämt vad som är viktigast för kunden och vad du behöver ha med behöver du rangordna vad som är viktigast. Finns det någon naturlig ordning på sidorna och i vilken ordning de bör komma? Sätt dem i den ordningen med den “viktigaste” sidan först så att det blir enkelt för besökaren att orientera sig på hemsidan.

Johanna tipsar: Detsamma gäller för rubriker och huvudrubriker på dina sidor och undersidor. Vilken av rubrikerna är mest prioriterad? Är det exempelvis ett kampanjerbjudande – sätt då den rubriken överst.

3. Välj rätt typ av struktur
Man brukar prata om två typer av strukturer. Antingen har du alla sidor direkt under startsidan vilket kan vara bra om du direkt vill ge en övergripande bild av hemsidans olika delar.

Exempel: Mia är livsstilscoach och behöver på sin hemsida förmedla vem hon är och vad hon gör. Det viktigaste sidorna för Mia är den sida där hon berättar om sig själv och företaget. På de andra sidorna berättar hon om olika typer av coachningsmöjligheter, hon ger kundreferenser och så har hon en sida med kontaktuppgifter. Det mest logiska är att de olika sidorna ligger direkt under startsidan eftersom det är så få sidor och de skiljer sig väsentligt åt .

Alternativ nummer två är att dela in dina sidor och undersidor efter ämne. Det innebär att du på varje sida har en eller flera underkategorier.

Exempel: Lasse har nyss startat ett företag som fotograf. Lasse gillar att visa sin bredd men också sina expertområden. För att presentera sin verksamhet på ett strukturerat vis har Lasse valt att skapa en sida som heter “Foto & priser” där har han skapat undersidor med “porträtt”, “utomhus” och “i rörelse”. Hade Lasse valt att lägga alla dessa under startmenyn hade det blivit väldigt rörigt. Kunderna hittar ändå lätt dit genom en tydlig rubrik och ett upplägg som skapar en användarvänlig struktur.

Tänk noga igenom vilken av dessa strukturer som är mest logisk för dina besökare. Kanske behöver de inte se alla produkter direkt utan det är kanske bättre att dela upp dem per kategori.

4. Lättöverskådelig med “above the fold”
Dina sidor behöver vara lätta att överblicka och ta hänsyn til “Above the fold”. Med “Above the fold” menas det som syns på skärmen innan du måste skrolla. Dina besökare bör exempelvis kunna se en huvudrubrik och ett konkret budskap (en bild och/eller 1-2 textstycken) utan att behöva skrolla ner.

Johanna tipsar: Startsidan är det första dina kunder fäster blicken på när de besöker din hemsida och därmed är det på startsidan du har din chans att göra ett bra första intryck. Fundera en gång till över vad som bör vara i fokus på just denna sida utan att upprepa det som du har på dina andra sidor.

5. Ett ämne på varje undersida
En rekommendation är att du på varje sida lyfter ett specifikt ämne. Det är lätt hänt att man upprepar det som känns mest relevant men för att skapa en tydlig struktur är det bäst att bara ha ett ämne per sida. Det gör också att varje ämne får mer uppmärksamhet och blir enklare att ta till sig.

Ett tips när du jobbar med dina sidor är att se varje sida som startsidan, värdera dem lika högt – vad är det absolut viktigaste som behöver framgå och hur lyfter jag det?

6. Följ statistiken och utvärdera!
När du har strukturerat om din sida är det bra om du med jämna mellanrum kollar statistiken och jämför. Vad händer när du ändrar om – är det positivt eller negativt?

Din statistik säger mycket om dina kunders beteende och vad de tycker om olika förändringar. På vilken sida tappar du dem, och på vilken sida spenderar de mest tid?

Johanna tipsar: Om du inte själv vet var du ska börja samtidigt som du känner att du behöver förändra upplägget på din hemsida – var öppen för feedback. Be dina kunder att lämna synpunkter på din hemsida och fråga hur du kan göra den bättre.

Checklista för din struktur

Överös inte dina besökare med text
Ha inte fler rubriker än nödvändigt
Håll det enkelt och kort
Utvärdera regelbundet strukturen på din hemsida

Så vad kan du göra för att förbättra strukturen på din hemsida?  Finns det saker du kan plocka bort, göra tydligare eller arbeta om? Gör det och mät sedan om din trafik ökat efter en månad!
 

// Johanna Bohlin
Community Manger

Genom att arbeta om strukturen på din hemsida kan du få ökad trovärdighet, ökad trafik och fler kunder. Varför? Jo, därför att strukturen på hemsidan speglar vem du är. Därför är det viktigt att hemsidan ger rätt intryck samtidigt som den uttrycker vad du och ditt företag står för.

I det här inlägget går vi tillsammans igenom vad strukturen kan betyda för dig och vad du kan göra annorlunda för att förenkla för din kunder och samtidigt öka dina möjligheter att få nya kunder.
 

Har du städat hemma?

Strukturen på din hemsida säger mycket om både dig och ditt företag. Det är precis likadant som när du första gången är hemma hos nya vänner. Beroende på hur stökigt, kliniskt rent, kreativt eller organiserat de har det hemma skapar du dig en uppfattning om dem. Samma sak gäller för din hemsida – den är ditt företags “hem” dit du bjuder in dina kunder.

Du vill med andra ord att strukturen på din hemsida ska spegla dig. Vad säger din struktur om dig och ditt företag? Vad känns helt rätt och vad bör du förändra?

Låt oss gå igenom hur du kan förändra din struktur till det bättre så att dina produkter, tjänster eller ditt budskap kommer i fokus utan att förvirra dina besökare!

6 steg för en bättre struktur

Din struktur är en del av den visuella upplevelsen som du ger dina besökare. Utan en god struktur är risken stor att dina besökare tröttnar eller blir irriterande. Resultatet av det kan bli att de lämnar din hemsida och istället väljer en konkurrent.

1. Vad är viktigast för dina besökare?
Det är lätt att fastna i vad du själv vill lyfta fram på hemsidan. Försök att istället gå igenom vad som är viktigast för besökaren. Vilken information behöver lyftas fram?

Det handlar INTE om vad du vill lyfta. Skriv upp vad som behöver vara med på startsidan, och vad besökaren kommer att leta efter i nästa steg och som därmed bör finnas med på de andra sidorna?

Johanna tipsar: Är du osäker på vad dina kunder och besökare efterfrågar på din hemsida – fråga dem. Gör en kundundersökning! Vad vill de veta och vilka faktorer väger tyngst? Pris, funktioner, referenser, etc? Kanske kan de få något i utbyte för att delta i undersökningen.

2. Rangordna dina sidor
När du bestämt vad som är viktigast för kunden och vad du behöver ha med behöver du rangordna vad som är viktigast. Finns det någon naturlig ordning på sidorna och i vilken ordning de bör komma? Sätt dem i den ordningen med den “viktigaste” sidan först så att det blir enkelt för besökaren att orientera sig på hemsidan.

Johanna tipsar: Detsamma gäller för rubriker och huvudrubriker på dina sidor och undersidor. Vilken av rubrikerna är mest prioriterad? Är det exempelvis ett kampanjerbjudande – sätt då den rubriken överst.

3. Välj rätt typ av struktur
Man brukar prata om två typer av strukturer. Antingen har du alla sidor direkt under startsidan vilket kan vara bra om du direkt vill ge en övergripande bild av hemsidans olika delar.

Exempel: Mia är livsstilscoach och behöver på sin hemsida förmedla vem hon är och vad hon gör. Det viktigaste sidorna för Mia är den sida där hon berättar om sig själv och företaget. På de andra sidorna berättar hon om olika typer av coachningsmöjligheter, hon ger kundreferenser och så har hon en sida med kontaktuppgifter. Det mest logiska är att de olika sidorna ligger direkt under startsidan eftersom det är så få sidor och de skiljer sig väsentligt åt .

Alternativ nummer två är att dela in dina sidor och undersidor efter ämne. Det innebär att du på varje sida har en eller flera underkategorier.

Exempel: Lasse har nyss startat ett företag som fotograf. Lasse gillar att visa sin bredd men också sina expertområden. För att presentera sin verksamhet på ett strukturerat vis har Lasse valt att skapa en sida som heter “Foto & priser” där har han skapat undersidor med “porträtt”, “utomhus” och “i rörelse”. Hade Lasse valt att lägga alla dessa under startmenyn hade det blivit väldigt rörigt. Kunderna hittar ändå lätt dit genom en tydlig rubrik och ett upplägg som skapar en användarvänlig struktur.

Tänk noga igenom vilken av dessa strukturer som är mest logisk för dina besökare. Kanske behöver de inte se alla produkter direkt utan det är kanske bättre att dela upp dem per kategori.

4. Lättöverskådelig med “above the fold”
Dina sidor behöver vara lätta att överblicka och ta hänsyn til “Above the fold”. Med “Above the fold” menas det som syns på skärmen innan du måste skrolla. Dina besökare bör exempelvis kunna se en huvudrubrik och ett konkret budskap (en bild och/eller 1-2 textstycken) utan att behöva skrolla ner.

Johanna tipsar: Startsidan är det första dina kunder fäster blicken på när de besöker din hemsida och därmed är det på startsidan du har din chans att göra ett bra första intryck. Fundera en gång till över vad som bör vara i fokus på just denna sida utan att upprepa det som du har på dina andra sidor.

5. Ett ämne på varje undersida
En rekommendation är att du på varje sida lyfter ett specifikt ämne. Det är lätt hänt att man upprepar det som känns mest relevant men för att skapa en tydlig struktur är det bäst att bara ha ett ämne per sida. Det gör också att varje ämne får mer uppmärksamhet och blir enklare att ta till sig.

Ett tips när du jobbar med dina sidor är att se varje sida som startsidan, värdera dem lika högt – vad är det absolut viktigaste som behöver framgå och hur lyfter jag det?

6. Följ statistiken och utvärdera!
När du har strukturerat om din sida är det bra om du med jämna mellanrum kollar statistiken och jämför. Vad händer när du ändrar om – är det positivt eller negativt?

Din statistik säger mycket om dina kunders beteende och vad de tycker om olika förändringar. På vilken sida tappar du dem, och på vilken sida spenderar de mest tid?

Johanna tipsar: Om du inte själv vet var du ska börja samtidigt som du känner att du behöver förändra upplägget på din hemsida – var öppen för feedback. Be dina kunder att lämna synpunkter på din hemsida och fråga hur du kan göra den bättre.

Checklista för din struktur

 • Överös inte dina besökare med text
 • Ha inte fler rubriker än nödvändigt
 • Håll det enkelt och kort
 • Utvärdera regelbundet strukturen på din hemsida

Så vad kan du göra för att förbättra strukturen på din hemsida?  Finns det saker du kan plocka bort, göra tydligare eller arbeta om? Gör det och mät sedan om din trafik ökat efter en månad!
 

// Johanna Bohlin
Community Manger

Exportera adresser från e-butiken för bättre posthantering

Nu kan du exportera dina adresser i e-butiken till en samlad adresslista i CSV-format. Det innebär att du också kan importera dem direkt in i Unifaun som är Postens system för företag. 
 

Vill du exportera dina adresser? Gå igenom stegen nedan.

Så här gör du (se bild):
1. Logga in i din e-butik och klicka på på “Ordrar”

2. Markera de ordrar som du vill exportera och klicka på “Exportera adresser” längst ner. 

3. Logga in på Postens tjänst för företag, Unifaun. Klicka på “Underhåll” och sedan “Mottagare”. Under mottagare klickar du på importera och väljer den fil du precis exporterat från din e-butik.

Välj “UTF-8” som teckenkodning när du importerar för att å, ä och ö ska följa med. 

OBS! Du behöver ett eget företagskonto hos Posten för att detta ska vara möjligt.

4. Dina adresslistor importeras direkt in i Postens system och din hantering av post underlättas. 
 

Vill du ha mer hjälp kring den nya funktionen hittar du en detaljerad guide här. 

Har du några frågor angående den nya funktionen är du mer än välkommen att kontakta vår support.
 

// Johanna Bohlin
Community Manager

Nu kan du exportera dina adresser i e-butiken till en samlad adresslista i CSV-format. Det innebär att du också kan importera dem direkt in i Unifaun som är Postens system för företag. 
 

Vill du exportera dina adresser? Gå igenom stegen nedan.

Så här gör du (se bild):
1. Logga in i din e-butik och klicka på på “Ordrar”

2. Markera de ordrar som du vill exportera och klicka på “Exportera adresser” längst ner. 

3. Logga in på Postens tjänst för företag, Unifaun. Klicka på “Underhåll” och sedan “Mottagare”. Under mottagare klickar du på importera och väljer den fil du precis exporterat från din e-butik.

Välj “UTF-8” som teckenkodning när du importerar för att å, ä och ö ska följa med. 

OBS! Du behöver ett eget företagskonto hos Posten för att detta ska vara möjligt.

4. Dina adresslistor importeras direkt in i Postens system och din hantering av post underlättas. 
 

Vill du ha mer hjälp kring den nya funktionen hittar du en detaljerad guide här

Har du några frågor angående den nya funktionen är du mer än välkommen att kontakta vår support.
 

// Johanna Bohlin
Community Manager

Därför bör du skicka nyhetsbrev & så här gör du!

Som småföretagare finns det många sätt att jobba med din marknadsföring. Är du inte erfaren kan det kännas jobbigt. Var ska du börja? Hur mycket tid och pengar ska du lägga på din marknadsföring och hur vet du om du får något tillbaka? Det enda du vet är att du måste göra någon form av aktivitet för att hålla dina kunder varma och få in nya.
 
Nyhetsbrev ett mervärde för dina kunder?

Ett sätt att arbeta med marknadsföring som är nästintill gratis och dessutom väldigt effektivt och mätbart är att skicka e-post till dina kunder, i form av ett nyhetsbrev. Är du tveksam? Här får du 5 bra skäl till att starta ett nyhetsbrev:
 

Håll kontakten med dina bästa kunder
Det är många gånger enklare och billigare att skapa nya affärer med befintliga kunder än att jaga nya. Nöjda kunder är också bra ambassadörer för ditt företag och kan rekommendera dig vidare.

Har du dina bästa kunder i ditt e-postregister kan du hålla dem varma genom enkla utskick då och då. Det är ett billigt sätt att stärka relationen med dina kunder.
 
Dela viktig information om ditt företag
Berätta om öppettider under påskhelgen, nya erbjudanden eller att du öppnat en ny butik i en annan stad. Ett nyhetsbrev är ett bra sätt att hålla dina kunder uppdaterade och de flesta av dina kunder har garanterat en e-postadress som de kollar minst en gång per dag.
 
Visa att du är expert på ditt område
Genom att berätta om vad som händer i omvärlden kring just ditt område eller i din bransch kan du visa att du är experten dina kunder ska vända sig till. Var inte rädd för att länka till andra sajter för mer information.

Är du bra på att berätta om ditt område är det dig kunderna kommer vända sig till framöver. Det är också ett bra sätt att få nya kunder att få upp ögonen för ditt företag genom att få dem att skriva upp sig för ditt nyhetsbrev. Till exempel genom att erbjuda en nedladdning av en e-bok inom aktuellt område.
 
Bygg ditt varumärke
Ju oftare du exponerar ditt varumärke och din speciella stil för dina kunder ju mer kommer de att känna igen ditt företag utan att behöva se ditt företagsnamn. Upprepning är ett beprövat sätt att bygga varumärke. Lägg upp en plan för hur ofta du ska göra dina utskick.
 
Kostnadseffektiv marknadsföring
Att skicka e-post är väldigt billigt jämfört med annan reklam. Även jämfört med sociala medier som ofta kräver att du betalar för att synas ordentligt. Ju bättre kontaktlista du har och ju intressantare innehåll du har i dina utskick ju bättre resultat får du.

Det går dessutom enkelt att se vilka utskick som fungerat bäst genom att mäta hur många som öppnat och klickat på de olika breven. Använd den informationen för att göra dina utskick ännu bättre och hitta vad som fungerar för just dina kunder.
 

5 snabba tips för ditt nyhetsbrev

Så, nu har du alla argument du behöver för att börja skicka nyhetsbrev. Har du svårt att få till innehållet kommer här några snabba tips på vad du ska tänka på när du skapar ditt första nyhetsbrev:

Var noga med rubriken på ditt nyhetsbrev
Det är oftast den som avgör om mottagaren öppnar nyhetsbrevet eller inte. Håll dig kort och väck nyfikenhet som i det kända nyhetsbrev som Barack Obama skickade ut till väljare under sin presidentkampanj som bara sa “Hey” i ämnesraden.

Ett annat sätt är att berätta för läsaren vad de kan få ut av att läsa ditt brev till exempel “10 enkla sätt att få mer tid över”. Pröva och se vilken effekt olika typer av rubriker har på antalet öppningar.

(8 tips för en bra rubrik)
 
Erbjud något av värde för läsaren
Försök att se ditt budskap ur kundens perspektiv. Vad får läsaren ut av ditt budskap? Är det relevant och intressant? Exempel på det kan vara en viktig nyhet inom ditt område som påverkar dina kunder eller det kan vara ett tydligt rabatterbjudande.
 
Använd bra bilder
Har du begränsade resurser, satsa på en riktigt bra bild per utskick. Tänk på ditt utskick som en bloggpost med en bra bild snarare än som en tidningslayout som ska ha många bilder och olika puffar. Använd med fördel bilder på människor eller produkter.
 
Håll dig kort
Är nyhetsbrevet för långt och innehåller för många olika delar information tröttnar folk och du riskerar att dina läsare missar något som du tycker är viktigt. Dela istället upp brevet på flera utskick över tid om du inte vill stryka något. Var noga med vad som är den viktigaste informationen i varje utskick och lägg den högst upp.
 
Ta med en “Call to action”
Berätta för läsaren vad hen ska göra efter att ha läst ditt utskick. Till exempel genom en tydlig knapp som säger “Köp” eller “Besök sajten”. Det kan också vara en uppmaning om att gå till den fysiska butiken eller att vidarebefordra brevet till en vän som kan vara intresserad av budskapet.

Nu bör du ha en bra grund i varför du ska börja med nyhetsbrev och vad du ska tänka på när du skapar dem. Då är det bara att sätta igång! Och kom igång att pröva dig fram och se vilken effekt olika typer av utskick får.

Nyckeln till ett framgångsrikt nyhetsbrev är att vara uthållig och jobba över tid. Lycka till!
 

// Oskar Glauser
Ägare och grundare för Minutemailer
Oskar Glauser

Ägare & grundare: Minutemailer – Ett enkelt sätt att skicka snygga nyhetsbrev.
Besök www.minutemailer.com för att skaffa ett gratis konto.

Medgrundare: Video-appen Videofy

Erfarenhet: Har i över 15 år hjälpt stora som små företag med design och marknadsföring.

Mer om Oskar: www.glausercreative.se
 

Som småföretagare finns det många sätt att jobba med din marknadsföring. Är du inte erfaren kan det kännas jobbigt. Var ska du börja? Hur mycket tid och pengar ska du lägga på din marknadsföring och hur vet du om du får något tillbaka? Det enda du vet är att du måste göra någon form av aktivitet för att hålla dina kunder varma och få in nya.
 

Nyhetsbrev ett mervärde för dina kunder?

Ett sätt att arbeta med marknadsföring som är nästintill gratis och dessutom väldigt effektivt och mätbart är att skicka e-post till dina kunder, i form av ett nyhetsbrev. Är du tveksam? Här får du 5 bra skäl till att starta ett nyhetsbrev:
 

 1. Håll kontakten med dina bästa kunder
  Det är många gånger enklare och billigare att skapa nya affärer med befintliga kunder än att jaga nya. Nöjda kunder är också bra ambassadörer för ditt företag och kan rekommendera dig vidare.

  Har du dina bästa kunder i ditt e-postregister kan du hålla dem varma genom enkla utskick då och då. Det är ett billigt sätt att stärka relationen med dina kunder.
   

 2. Dela viktig information om ditt företag
  Berätta om öppettider under påskhelgen, nya erbjudanden eller att du öppnat en ny butik i en annan stad. Ett nyhetsbrev är ett bra sätt att hålla dina kunder uppdaterade och de flesta av dina kunder har garanterat en e-postadress som de kollar minst en gång per dag.
   
 3. Visa att du är expert på ditt område
  Genom att berätta om vad som händer i omvärlden kring just ditt område eller i din bransch kan du visa att du är experten dina kunder ska vända sig till. Var inte rädd för att länka till andra sajter för mer information.

  Är du bra på att berätta om ditt område är det dig kunderna kommer vända sig till framöver. Det är också ett bra sätt att få nya kunder att få upp ögonen för ditt företag genom att få dem att skriva upp sig för ditt nyhetsbrev. Till exempel genom att erbjuda en nedladdning av en e-bok inom aktuellt område.
   

 4. Bygg ditt varumärke
  Ju oftare du exponerar ditt varumärke och din speciella stil för dina kunder ju mer kommer de att känna igen ditt företag utan att behöva se ditt företagsnamn. Upprepning är ett beprövat sätt att bygga varumärke. Lägg upp en plan för hur ofta du ska göra dina utskick.
   
 5. Kostnadseffektiv marknadsföring
  Att skicka e-post är väldigt billigt jämfört med annan reklam. Även jämfört med sociala medier som ofta kräver att du betalar för att synas ordentligt. Ju bättre kontaktlista du har och ju intressantare innehåll du har i dina utskick ju bättre resultat får du.

  Det går dessutom enkelt att se vilka utskick som fungerat bäst genom att mäta hur många som öppnat och klickat på de olika breven. Använd den informationen för att göra dina utskick ännu bättre och hitta vad som fungerar för just dina kunder.
   

5 snabba tips för ditt nyhetsbrev

Så, nu har du alla argument du behöver för att börja skicka nyhetsbrev. Har du svårt att få till innehållet kommer här några snabba tips på vad du ska tänka på när du skapar ditt första nyhetsbrev:

 1. Var noga med rubriken på ditt nyhetsbrev
  Det är oftast den som avgör om mottagaren öppnar nyhetsbrevet eller inte. Håll dig kort och väck nyfikenhet som i det kända nyhetsbrev som Barack Obama skickade ut till väljare under sin presidentkampanj som bara sa “Hey” i ämnesraden.

  Ett annat sätt är att berätta för läsaren vad de kan få ut av att läsa ditt brev till exempel “10 enkla sätt att få mer tid över”. Pröva och se vilken effekt olika typer av rubriker har på antalet öppningar.

  (8 tips för en bra rubrik)
   

 2. Erbjud något av värde för läsaren
  Försök att se ditt budskap ur kundens perspektiv. Vad får läsaren ut av ditt budskap? Är det relevant och intressant? Exempel på det kan vara en viktig nyhet inom ditt område som påverkar dina kunder eller det kan vara ett tydligt rabatterbjudande.
   
 3. Använd bra bilder
  Har du begränsade resurser, satsa på en riktigt bra bild per utskick. Tänk på ditt utskick som en bloggpost med en bra bild snarare än som en tidningslayout som ska ha många bilder och olika puffar. Använd med fördel bilder på människor eller produkter.
   
 4. Håll dig kort
  Är nyhetsbrevet för långt och innehåller för många olika delar information tröttnar folk och du riskerar att dina läsare missar något som du tycker är viktigt. Dela istället upp brevet på flera utskick över tid om du inte vill stryka något. Var noga med vad som är den viktigaste informationen i varje utskick och lägg den högst upp.
   
 5. Ta med en “Call to action”
  Berätta för läsaren vad hen ska göra efter att ha läst ditt utskick. Till exempel genom en tydlig knapp som säger “Köp” eller “Besök sajten”. Det kan också vara en uppmaning om att gå till den fysiska butiken eller att vidarebefordra brevet till en vän som kan vara intresserad av budskapet.

Nu bör du ha en bra grund i varför du ska börja med nyhetsbrev och vad du ska tänka på när du skapar dem. Då är det bara att sätta igång! Och kom igång att pröva dig fram och se vilken effekt olika typer av utskick får.

Nyckeln till ett framgångsrikt nyhetsbrev är att vara uthållig och jobba över tid. Lycka till!
 

// Oskar Glauser
Ägare och grundare för Minutemailer

Oskar Glauser

Ägare & grundare: Minutemailer – Ett enkelt sätt att skicka snygga nyhetsbrev.
Besök www.minutemailer.com för att skaffa ett gratis konto.

Medgrundare: Video-appen Videofy

Erfarenhet: Har i över 15 år hjälpt stora som små företag med design och marknadsföring.

Mer om Oskar: www.glausercreative.se
 

Så här skriver du en intressant rubrik

Dina rubriker är avgörande. Rubrikerna ska vägleda och guida dina besökare på hemsidan. Rubrikerna ska locka till läsning. Är de inte tillräckligt bra är det risk att du tappar besökare.

Dina rubriker behöver därför vara tydliga och rättvisande samtidigt som de ska skapa intresse. Frågan är hur du ska få dina rubriker att uppfylla dessa båda krav?
 
Vad är en bra rubrik?

En bra rubrik besvarar din besökares frågor. När dina kunder eller potentiella kunder besöker din hemsida har de olika behov och funderingar. För att dina rubriker ska bli riktigt bra behöver du identifiera vilka dessa behov är.

Vill besökarna helst få information om priser, nya erbjudanden eller olika användningsområden för din produkt? Visa rubriker behöver endast vägleda medan de som berättar om ett erbjudande behöver vara intresseväckande.

Din rubrik ska alltså tala till dina kunders behov men även locka deras känslor.
 
“Rubriken är ett sätt att paketera din information. Den ska inte sälja, utan få folk att köpa. “
 

8 tips för en bra rubrik

När du besöker en ny hemsida vad är det första du letar efter? Mestadels är det någon typ av information och för att hitta den ögnar du rubrikerna.

Det finns en mängd olika rubriker. Vi ska här fokuserar på dina huvud- och underrubriker.

1. Våga ta bort rubriker som ej är relevanta
Är de rubriker som du har med på din hemsida relevanta för dina kunder?  Gå igenom varje rubrik. Om rubriken i fråga inte tillför något mervärde för dina kunder – stryk den!

2. Skriv tydliga rubriker som vägleder
När dina besökare kommer in på din sida är det viktigt att de snabbt och lätt hittar och kan klicka sig vidare till den information de söker. Hittar de inte snabbt vad de letar efter är risken stor att de klickar sig vidare till en konkurrent.

Gör det enkelt och låt rubrikerna sammanfatta texten, exempelvis “Här hittar du de billigaste vitvarorna i Norden!” istället för “Hos oss hittar du de absolut bästa vitvarorna som finns att få tag i på marknaden”.

Den sista rubriken säger egentligen inget medan den första är tydlig och lyfter konkurrensfördelarna. Krångla inte till det.

3. Koppla rubriken till en känsla
Identifiera den känsla som du vill att din rubrik ska förmedla och ha den i bakhuvudet när du gör rubrikförslag.

Använd gärna rubriken för att tala till läsaren. Det skapar engagemang. Exempelvis “Vi löser dina ekonomiska problem idag”.

Johanna tipsar: Dina rubriker används av sökmotorerna för att ta reda på vad din hemsida och dina texter handlar om. Tänk därför på att få med viktiga nyckelord i dina rubriker.

4. En kort och kraftfull rubrik
Enligt SEO-experter ska din rubrik helst inte ha mer än 70 tecken och vara 5–10 ord lång. För en kraftfull och tydlig rubrik rekommenderas dock snarare 5 än 10 ord.

Du kan med fördel använda utropstecken, bindestreck och frågetecken för att förstärka ditt budskap.

Varning: Använd dem sparsamt annars tappar de effekt.

5. Bra ord att använda i din rubrik
Det finns många olika sätt att börja dina rubriker. Här är några förslag på ord och fraser som har visat sig fungera väldigt bra.

Så här… Exempel: Så här tar du bra bilder

Bästa… Exempel: De bästa företagsidéerna 2014

Gratis… Exempel: Gratis ekonomiprogram till ditt företag

Siffror… Exempel: 7 smarta sätt att få nya kunder

Tips/råd… Exempel: Fem tips på hur du blir av med förkylningen

Därför… Exempel: Därför är päron nyttigare än äpplen

Johanna tipsar: Använd gärna verb i dina rubriker; i ett påstående eller en uppmaning. På så vis engagerar du dina läsare.

6. ANVÄND INTE BARA VERSALER
Det är lätt att tro att versaler väcker uppmärksamhet och därför är bra i rubriker. Faktum är att en rubrik blir svårare att läsa om den skrivs enbart med versaler.

Varning: En rubrik skriven med versaler kan lätt uppfattas som aggressiv och skrikig.

7. Ord som du bör undvika
Undvik ord som kan försvåra förståelsen för dina läsare. Exempel på sådana ord är förkortningar, slanguttryck och branschtermer.

Tänk på att du vill attrahera både nya och befintliga kunder och att de inte alltid använder samma ord som du.

8. Använd humor i en lagom dos
Humor är underbart! Att skriva roliga rubriker kan vara både vara kul och locka fler till läsning samtidigt som de också kan förvirra och krångla till det. Risken är att du och dina läsare inte har samma humor.

Glöm inte att det absolut viktigaste är att kunderna hittar det de söker! Stryk en skojig rubrik till förmån för en informativ.

Johanna tipsar: Nöj dig aldrig med en rubrik utan ta alltid fram 3-5 alternativ och låt de sjunka in innan du bestämmer dig. Ett förslag är att bolla rubrikerna med någon utomstående för att se hur de uppfattar dina rubrikförslag.

En checklista för dina rubriker
När du arbetat igenom dina rubriker och känner dig nöjd rekommenderar jag dig att gå igenom listan nedan. Hur många av kraven uppfyller dina rubriker? Är det tillräckligt?

Min rubrik..
…är relevant?
…är tydlig och lätt att förstå?
…förmedlar en känsla?
…är 5–10 ord lång?
…är intressant?

Johanna tipsar: Lägg lika mycket tid på rubriken som på brödtexten. Även om du har en jättebra text kommer ingen att läsa den om rubriken inte är lockande.

Väck intresse, underlätta för dina kunder och var tydlig med ditt budskap!
 

// Johanna Bohlin
Community Manager 

Dina rubriker är avgörande. Rubrikerna ska vägleda och guida dina besökare på hemsidan. Rubrikerna ska locka till läsning. Är de inte tillräckligt bra är det risk att du tappar besökare.

Dina rubriker behöver därför vara tydliga och rättvisande samtidigt som de ska skapa intresse. Frågan är hur du ska få dina rubriker att uppfylla dessa båda krav?
 

Vad är en bra rubrik?

En bra rubrik besvarar din besökares frågor. När dina kunder eller potentiella kunder besöker din hemsida har de olika behov och funderingar. För att dina rubriker ska bli riktigt bra behöver du identifiera vilka dessa behov är.

Vill besökarna helst få information om priser, nya erbjudanden eller olika användningsområden för din produkt? Visa rubriker behöver endast vägleda medan de som berättar om ett erbjudande behöver vara intresseväckande.

Din rubrik ska alltså tala till dina kunders behov men även locka deras känslor.
 

“Rubriken är ett sätt att paketera din information. Den ska inte sälja, utan få folk att köpa. “
 

8 tips för en bra rubrik

När du besöker en ny hemsida vad är det första du letar efter? Mestadels är det någon typ av information och för att hitta den ögnar du rubrikerna.

Det finns en mängd olika rubriker. Vi ska här fokuserar på dina huvud- och underrubriker.

1. Våga ta bort rubriker som ej är relevanta
Är de rubriker som du har med på din hemsida relevanta för dina kunder?  Gå igenom varje rubrik. Om rubriken i fråga inte tillför något mervärde för dina kunder – stryk den!

2. Skriv tydliga rubriker som vägleder
När dina besökare kommer in på din sida är det viktigt att de snabbt och lätt hittar och kan klicka sig vidare till den information de söker. Hittar de inte snabbt vad de letar efter är risken stor att de klickar sig vidare till en konkurrent.

Gör det enkelt och låt rubrikerna sammanfatta texten, exempelvis “Här hittar du de billigaste vitvarorna i Norden!” istället för “Hos oss hittar du de absolut bästa vitvarorna som finns att få tag i på marknaden”.

Den sista rubriken säger egentligen inget medan den första är tydlig och lyfter konkurrensfördelarna. Krångla inte till det.

3. Koppla rubriken till en känsla
Identifiera den känsla som du vill att din rubrik ska förmedla och ha den i bakhuvudet när du gör rubrikförslag.

Använd gärna rubriken för att tala till läsaren. Det skapar engagemang. Exempelvis “Vi löser dina ekonomiska problem idag”.

Johanna tipsar: Dina rubriker används av sökmotorerna för att ta reda på vad din hemsida och dina texter handlar om. Tänk därför på att få med viktiga nyckelord i dina rubriker.

4. En kort och kraftfull rubrik
Enligt SEO-experter ska din rubrik helst inte ha mer än 70 tecken och vara 5–10 ord lång. För en kraftfull och tydlig rubrik rekommenderas dock snarare 5 än 10 ord.

Du kan med fördel använda utropstecken, bindestreck och frågetecken för att förstärka ditt budskap.

Varning: Använd dem sparsamt annars tappar de effekt.

5. Bra ord att använda i din rubrik
Det finns många olika sätt att börja dina rubriker. Här är några förslag på ord och fraser som har visat sig fungera väldigt bra.

Så här… Exempel: Så här tar du bra bilder

Bästa… Exempel: De bästa företagsidéerna 2014

Gratis… Exempel: Gratis ekonomiprogram till ditt företag

Siffror… Exempel: 7 smarta sätt att få nya kunder

Tips/råd… Exempel: Fem tips på hur du blir av med förkylningen

Därför… Exempel: Därför är päron nyttigare än äpplen

Johanna tipsar: Använd gärna verb i dina rubriker; i ett påstående eller en uppmaning. På så vis engagerar du dina läsare.

6. ANVÄND INTE BARA VERSALER
Det är lätt att tro att versaler väcker uppmärksamhet och därför är bra i rubriker. Faktum är att en rubrik blir svårare att läsa om den skrivs enbart med versaler.

Varning: En rubrik skriven med versaler kan lätt uppfattas som aggressiv och skrikig.

7. Ord som du bör undvika
Undvik ord som kan försvåra förståelsen för dina läsare. Exempel på sådana ord är förkortningar, slanguttryck och branschtermer.

Tänk på att du vill attrahera både nya och befintliga kunder och att de inte alltid använder samma ord som du.

8. Använd humor i en lagom dos
Humor är underbart! Att skriva roliga rubriker kan vara både vara kul och locka fler till läsning samtidigt som de också kan förvirra och krångla till det. Risken är att du och dina läsare inte har samma humor.

Glöm inte att det absolut viktigaste är att kunderna hittar det de söker! Stryk en skojig rubrik till förmån för en informativ.

Johanna tipsar: Nöj dig aldrig med en rubrik utan ta alltid fram 3-5 alternativ och låt de sjunka in innan du bestämmer dig. Ett förslag är att bolla rubrikerna med någon utomstående för att se hur de uppfattar dina rubrikförslag.

En checklista för dina rubriker
När du arbetat igenom dina rubriker och känner dig nöjd rekommenderar jag dig att gå igenom listan nedan. Hur många av kraven uppfyller dina rubriker? Är det tillräckligt?

Min rubrik..
…är relevant?
…är tydlig och lätt att förstå?
…förmedlar en känsla?
…är 5–10 ord lång?
…är intressant?

Johanna tipsar: Lägg lika mycket tid på rubriken som på brödtexten. Även om du har en jättebra text kommer ingen att läsa den om rubriken inte är lockande.

Väck intresse, underlätta för dina kunder och var tydlig med ditt budskap!
 

// Johanna Bohlin
Community Manager 

Calle siktar på VM-guld i bågskytte!

På Hemsida24 sponsrar vi både organisationer och enskilda individer som vi tror på. En av dessa är vår egen Carl Henrik Gidensköld (Calle) som jobbar som utvecklare på Hemsida24 men som också är en av de bästa i världen på bågskytte.

Senast i helgen var Calle med och deltog i Förstapilen i Stockamöllan där han, inte helt förvånande men mycket glädjande, tog hem förstaplatsen!
 
Foto: Richard AdcockEn imponerande start på det nya året

Calle har under vinterns inomhussäsong deltagit i fem tävlingar varav de två senaste har skjutits efter årsskiftet. Av dessa fem tävlingar har Calle tagit hem en andraplacering och i resterande stått som segrare.

Så här säger Calle själv om sin form och målen inför 2015:

“Min form känns väldigt bra just nu och det har den gjort hela säsongen. Jag känner mig stark och stabil både fysiskt och mentalt. Den mentala biten är extremt viktig om jag skall kunna prestera i finaler. Jag har framförallt siktet inställt på VM utomhus i Köpenhamn som avgörs i juli. Utöver det kommer jag delta i flertalet nationella tävlingar under året. I snitt brukar det bli ungefär en tävling varannan vecka.”

Totalt har Calle hela 14 individuella SM-medaljer varav imponerande 9 av dessa är guldmedaljer. Förutom dessa fina medaljer kan Calle dessutom stoltsera med ett VM-brons i lag som han var med och vann i mars 2014.

Så här räknas poängen i bågskytte
På de tävlingar som Calle deltar i finns det två olika upplägg. Antingen skjuts 60 pilar där maxpoängen är 600 poäng och högst poäng vinner tävlingen. Alternativ nummer två är att 60 pilar skjuts som en grundskjutning för att få en placering till finalmomenten. Där tävlar man i matcher mot andra skyttar och räknar då på 15 pilar per match med en maxpoäng på 150 poäng.

Calles personliga rekord på 60 pilar är 596 poäng vilket är väldigt nära det nuvarande världsrekordet som ligger på 599 poäng.

Calles inomhussäsong gav resultat
Under vinterhalvåret skjuts det inomhus och med ett avstånd på 18 meter. På sommarhalvåret är avståndet längre och vanligtvis 50 meter men kan utökas ända upp till 90 meter vilket gör att vinden har en stor påverkan.

Om Calle får välja föredrar han att skjuta inomhus eftersom han då enbart behöver förlita sig på sin egen förmåga utan att ta hänsyn till andra faktorer såsom vind och regn.

Nedan hittar du resultaten för Calles inomhussäsong.

Förstapilen i Stockamöllan, 2015: 1:a plats med 595 poäng av 600 i grundskjutningen och där han till sist vann finalen med 149 poäng mot 146 poäng.

Nyyårspokalen i Danmark, 2015: 2:a plats med 595 poäng av 600 i grundskjutningen. I 1/8-delsfinalen sköt Calle 149 poäng utav max 150 poäng vilket innebär att han tangerade sitt egna svenska rekord. I 1/4-finalen lyckades han dessutom skjuta 150 poäng utav max 150 poäng vilket är tangerat världsrekord.  

Christmas Open i Kristianstad, 2014: 1:a plats med 593/600 poäng.

Skurup Motor-Center Open i Skurup, 2014: 1:a plats med 593/600 poäng.

C4-träffen i Kristianstad, 2014: 1:a plats med 592/600 poäng.

Här hittar du mer information om Calle, de olika tävlingarna och hans rekord.

Vi ser med spänning fram emot att få följa Calle under året och önskar honom ett stort lycka till i kommande tävlingar!
 

// Johanna Bohlin
Community Manager

På Hemsida24 sponsrar vi både organisationer och enskilda individer som vi tror på. En av dessa är vår egen Carl Henrik Gidensköld (Calle) som jobbar som utvecklare på Hemsida24 men som också är en av de bästa i världen på bågskytte.

Senast i helgen var Calle med och deltog i Förstapilen i Stockamöllan där han, inte helt förvånande men mycket glädjande, tog hem förstaplatsen!
 


Foto: Richard Adcock

En imponerande start på det nya året

Calle har under vinterns inomhussäsong deltagit i fem tävlingar varav de två senaste har skjutits efter årsskiftet. Av dessa fem tävlingar har Calle tagit hem en andraplacering och i resterande stått som segrare.

Så här säger Calle själv om sin form och målen inför 2015:

“Min form känns väldigt bra just nu och det har den gjort hela säsongen. Jag känner mig stark och stabil både fysiskt och mentalt. Den mentala biten är extremt viktig om jag skall kunna prestera i finaler. Jag har framförallt siktet inställt på VM utomhus i Köpenhamn som avgörs i juli. Utöver det kommer jag delta i flertalet nationella tävlingar under året. I snitt brukar det bli ungefär en tävling varannan vecka.”

Totalt har Calle hela 14 individuella SM-medaljer varav imponerande 9 av dessa är guldmedaljer. Förutom dessa fina medaljer kan Calle dessutom stoltsera med ett VM-brons i lag som han var med och vann i mars 2014.

Så här räknas poängen i bågskytte
På de tävlingar som Calle deltar i finns det två olika upplägg. Antingen skjuts 60 pilar där maxpoängen är 600 poäng och högst poäng vinner tävlingen. Alternativ nummer två är att 60 pilar skjuts som en grundskjutning för att få en placering till finalmomenten. Där tävlar man i matcher mot andra skyttar och räknar då på 15 pilar per match med en maxpoäng på 150 poäng.

Calles personliga rekord på 60 pilar är 596 poäng vilket är väldigt nära det nuvarande världsrekordet som ligger på 599 poäng.

Calles inomhussäsong gav resultat
Under vinterhalvåret skjuts det inomhus och med ett avstånd på 18 meter. På sommarhalvåret är avståndet längre och vanligtvis 50 meter men kan utökas ända upp till 90 meter vilket gör att vinden har en stor påverkan.

Om Calle får välja föredrar han att skjuta inomhus eftersom han då enbart behöver förlita sig på sin egen förmåga utan att ta hänsyn till andra faktorer såsom vind och regn.

Nedan hittar du resultaten för Calles inomhussäsong.

Förstapilen i Stockamöllan, 2015: 1:a plats med 595 poäng av 600 i grundskjutningen och där han till sist vann finalen med 149 poäng mot 146 poäng.

Nyyårspokalen i Danmark, 2015: 2:a plats med 595 poäng av 600 i grundskjutningen. I 1/8-delsfinalen sköt Calle 149 poäng utav max 150 poäng vilket innebär att han tangerade sitt egna svenska rekord. I 1/4-finalen lyckades han dessutom skjuta 150 poäng utav max 150 poäng vilket är tangerat världsrekord.  

Christmas Open i Kristianstad, 2014: 1:a plats med 593/600 poäng.

Skurup Motor-Center Open i Skurup, 2014: 1:a plats med 593/600 poäng.

C4-träffen i Kristianstad, 2014: 1:a plats med 592/600 poäng.

Här hittar du mer information om Calle, de olika tävlingarna och hans rekord.

Vi ser med spänning fram emot att få följa Calle under året och önskar honom ett stort lycka till i kommande tävlingar!
 

// Johanna Bohlin
Community Manager

Hemsida24s kampanj mot ebola hyllas av EU 

Kampanjen Business against Ebola startades av Hemsida24 för att få fler företag att stödja insatserna i kampen mot ebola. Initiativet har nu uppmärksammats internationellt av EU­-Africa Chamber of Commerce i Bryssel.

Från och med den 12 januari drivs kampanjen som ett samarbete mellan Hemsida24 och EU-Africa Chamber of Commerce.
 
Kampanjen genererade 198 980 kronor i Sverige

Kampanjen drog igång den 16 oktober och totalt har sjutton företag engagerat sig i det ideella initiativet Business against Ebola. Medarbetare, branschkollegor och kunder har alla bidragit efter sina resurser i kampen mot ebola. Tillsammans genererade kampanjen 198 980 kronor under 2014.

Nu går kampen vidare. “Business against Ebola” har uppmärksammats av EU-­Africa Chamber of Commerce (EUACC) och lyftes bland annat den 26 november på organisationens CSR Awards 2014.

Det här innebär att kampanjen växer och kommer att fortsätta att drivas under hela 2015, nu i ett internationellt samarbete med EUACC.

“Business Against Ebola är ett bra initiativ som vi vill lyfta fram och vi vill visa att enskilda företags engagemang kan göra stor skillnad. Vi är imponerade av arbetet hittills och vi kommer att fortsätta att driva Hemsida24s kampanj och se hur vi kan involvera fler företag, både från Europa och från Afrika” säger EU­Africa Chamber of Commerce (EUACC) grundare och ordförande Mr. Serguei Ouattara.

I kampanjen www.businessagainstebola.org uppmanas företag av alla storlekar att redovisa sin donation, tagga sin insats och samtidigt utmana andra företag.

“Vi startade kampanjen för att vi tyckte det var helt fel att bara privatpersoner och filantroper bidrog, företagen lyste med sin frånvaro, att vi fick igång något som nu tas vidare till Afrika via EU är stort” säger Ludvig Granberg, vd Hemsida24.
 
Här hittar du mer information om kampanjen Bussiness against Ebola och om EU-Africa Chamber of Commerce.    
 

// Johanna Bohlin
Community Manager

Kampanjen Business against Ebola startades av Hemsida24 för att få fler företag att stödja insatserna i kampen mot ebola. Initiativet har nu uppmärksammats internationellt av EU­-Africa Chamber of Commerce i Bryssel.

Från och med den 12 januari drivs kampanjen som ett samarbete mellan Hemsida24 och EU-Africa Chamber of Commerce.
 

Kampanjen genererade 198 980 kronor i Sverige

Kampanjen drog igång den 16 oktober och totalt har sjutton företag engagerat sig i det ideella initiativet Business against Ebola. Medarbetare, branschkollegor och kunder har alla bidragit efter sina resurser i kampen mot ebola. Tillsammans genererade kampanjen 198 980 kronor under 2014.

Nu går kampen vidare. “Business against Ebola” har uppmärksammats av EU-­Africa Chamber of Commerce (EUACC) och lyftes bland annat den 26 november på organisationens CSR Awards 2014.

Det här innebär att kampanjen växer och kommer att fortsätta att drivas under hela 2015, nu i ett internationellt samarbete med EUACC.

“Business Against Ebola är ett bra initiativ som vi vill lyfta fram och vi vill visa att enskilda företags engagemang kan göra stor skillnad. Vi är imponerade av arbetet hittills och vi kommer att fortsätta att driva Hemsida24s kampanj och se hur vi kan involvera fler företag, både från Europa och från Afrika” säger EU­Africa Chamber of Commerce (EUACC) grundare och ordförande Mr. Serguei Ouattara.

I kampanjen www.businessagainstebola.org uppmanas företag av alla storlekar att redovisa sin donation, tagga sin insats och samtidigt utmana andra företag.

“Vi startade kampanjen för att vi tyckte det var helt fel att bara privatpersoner och filantroper bidrog, företagen lyste med sin frånvaro, att vi fick igång något som nu tas vidare till Afrika via EU är stort” säger Ludvig Granberg, vd Hemsida24.
 
Här hittar du mer information om kampanjen Bussiness against Ebola och om EU-Africa Chamber of Commerce.    
 

// Johanna Bohlin
Community Manager

Elias Sundberg vann bonustävlingen och fick en iPad i julklapp!

I oktober utlystes en tävling där den person som värvat flest vänner till Hemsida24 innan årsskiftet vann en iPad i julklapp. Det nya året har nu firats in och en vinnare i tävlingen korats. Vinnaren, med flest antal värvade vänner, är Elias Sundberg på Tracto Mediabyrå i Västerås – Grattis!
 
Elias driver företaget Tracto Mediabyrå AB och har under de senaste året använt Hemsida24 för sitt företags hemsida och han säger så här!

“Vi på Tractomedia är inriktade på medieplanering och digital marknadsföring, främst hemsideuppbyggnad. Vi tycker om att skapa, då vi får använda vår kreativa och uppfinningsrika förmåga. Vi blandar våra tidigare erfarenheter med kundens behov, allt för att hitta en nyckelfärdig lösning där kundens energi och tid ska spillas minimalt. Vi älskar design och utmaningar!

Hemsida24s verktyg är unikt eftersom de har funnit en design, påhittighet och enkelhet i ett verktyg där kreativa hjärnor har möjlighet att blomstra! Hemsida24s verktyg ger en möjlighet för både privatpersoner och företag att skapa en tidsenlig hemsida.

Vi på Tracto Mediabyrå är verkligen nöjda med Hemsida24s tjänster och utbud och tänker absolut fortsätta att rekommendera/använda dem framöver.
// Elias Sundberg VD”

Genom att använda bonussystemet och tipsa sina vänner om Hemsida24 verktyg lyckades Elias att värva flest vänner av de som var med och tävlade vilket resulterade i en sen julklapp, en iPad Air 2 64 GB värde 5 595 kr.

Mer information om tävlingen hittar du här. Observera att tävlingen är avslutad.

Vill du också värva dina vänner till Hemsida24 och få kostnadsfria bonusmånader? Klicka här för mer information.

Ett stort Grattis till Elias och en god fortsättning till er alla!
 
 
// Johanna Bohlin
Community Manager
 

I oktober utlystes en tävling där den person som värvat flest vänner till Hemsida24 innan årsskiftet vann en iPad i julklapp. Det nya året har nu firats in och en vinnare i tävlingen korats. Vinnaren, med flest antal värvade vänner, är Elias Sundberg på Tracto Mediabyrå i Västerås – Grattis!
 

Elias driver företaget Tracto Mediabyrå AB och har under de senaste året använt Hemsida24 för sitt företags hemsida och han säger så här!

“Vi på Tractomedia är inriktade på medieplanering och digital marknadsföring, främst hemsideuppbyggnad. Vi tycker om att skapa, då vi får använda vår kreativa och uppfinningsrika förmåga. Vi blandar våra tidigare erfarenheter med kundens behov, allt för att hitta en nyckelfärdig lösning där kundens energi och tid ska spillas minimalt. Vi älskar design och utmaningar!

Hemsida24s verktyg är unikt eftersom de har funnit en design, påhittighet och enkelhet i ett verktyg där kreativa hjärnor har möjlighet att blomstra! Hemsida24s verktyg ger en möjlighet för både privatpersoner och företag att skapa en tidsenlig hemsida.

Vi på Tracto Mediabyrå är verkligen nöjda med Hemsida24s tjänster och utbud och tänker absolut fortsätta att rekommendera/använda dem framöver.
// Elias Sundberg VD

Genom att använda bonussystemet och tipsa sina vänner om Hemsida24 verktyg lyckades Elias att värva flest vänner av de som var med och tävlade vilket resulterade i en sen julklapp, en iPad Air 2 64 GB värde 5 595 kr.

Mer information om tävlingen hittar du här. Observera att tävlingen är avslutad.

Vill du också värva dina vänner till Hemsida24 och få kostnadsfria bonusmånader? Klicka här för mer information.

Ett stort Grattis till Elias och en god fortsättning till er alla!
 

 

// Johanna Bohlin
Community Manager

 

Nytt! Redigering direkt i produktlistan

Nu har vi förbättrat produktlistan i din e-butik. Den nya uppdateringen innebär att du direkt i produktlistan kan ändra pris, lagersaldo, rea och status. Du behöver med andra ord inte längre gå in på varje enskild produkt för att göra nödvändiga redigeringar.
 

I vårt nya feedbackforum fanns en önskan om en förenklad produktöversikt där enklare redigeringar kan göras direkt i produktlistan. Detta förslag har nu gått igenom vilket innebär att du i produktlistan kan redigera följande fyra egenskaper:

Pris
Lagersaldo
Rabatter
Rea

Så här gör du:

Klicka på “Produkter”
Klicka på “Visa & snabbredigera dina produktvariant” under aktuell produkt för att ändra pris och lagersaldo för respektive produktvariant.
I kolumnen “Status” ändrar du direkt aktuell status och om produkten är på rea eller ej.
 

Klickar du på “Visa & snabbredigera dina produktvarianter” ser det ut enligt nedan och du har möjlighet att korrigera både pris och lagersaldo. 
 

Vi hoppas att denna förbättring i verktyget ska spara dig tid och underlätta arbetet i din e-butik.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår support.
 

// Johanna Bohlin
Community Manager

Nu har vi förbättrat produktlistan i din e-butik. Den nya uppdateringen innebär att du direkt i produktlistan kan ändra pris, lagersaldo, rea och status. Du behöver med andra ord inte längre gå in på varje enskild produkt för att göra nödvändiga redigeringar.
 

I vårt nya feedbackforum fanns en önskan om en förenklad produktöversikt där enklare redigeringar kan göras direkt i produktlistan. Detta förslag har nu gått igenom vilket innebär att du i produktlistan kan redigera följande fyra egenskaper:

 • Pris
 • Lagersaldo
 • Rabatter
 • Rea

Så här gör du:

 1. Klicka på “Produkter”
 2. Klicka på “Visa & snabbredigera dina produktvariant” under aktuell produkt för att ändra pris och lagersaldo för respektive produktvariant.
 3. I kolumnen “Status” ändrar du direkt aktuell status och om produkten är på rea eller ej.
   

Klickar du på “Visa & snabbredigera dina produktvarianter” ser det ut enligt nedan och du har möjlighet att korrigera både pris och lagersaldo. 
 

Vi hoppas att denna förbättring i verktyget ska spara dig tid och underlätta arbetet i din e-butik.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår support.
 

// Johanna Bohlin
Community Manager