Ska man använda vertikal eller horisontell navigation?

Om du har byggt en hemsida så har du kanske någon gång funderat över om du ska använda en horisontell eller vertikal meny när du väljer din mall. Det är en bra fråga: beroende på vilken menylösning du väljer kommer sidan att se annorlunda ut och fungera olika bra. Men hur ska man välja mellan de två menylösningarna? I den här artikeln skriver vi om för- och nackdelar med sido- och toppmenyer.Ett av många val du måste göra när du skapar din hemsida är huruvida du ska ha en toppmeny (horisontell) eller en sidomeny (vertikal), eller en kombination av båda. Kanske har du inte funderat så mycket över skillnaden, men om du tittar på internetsidor kommer du se att de att vissa sidor har sina menyknappar på kanten, medan andra har dem längst upp på hemsidan. Skillnaden mellan de här två lösningarna är att de ger hemsidan olika karaktär; den ena tenderar att fungera bra på informationstunga hemsidor, medan den andra tycks föredras av hemsidor med tydligt innehåll och relativt få menyval.En vertikal meny, eller sidomeny, är en navigationslösning där dina länkknappar ligger till vänster eller till höger på hemsidan. Ditt huvudmaterial finns i mitten, alltså all din text, alla dina bilder eller varor (om du har en e-butik).
 
Fördelar:
 

En vertikal meny ger dig mer utrymme för många menyval, eftersom texten tar mindre utrymme i höjd än i längd. Därför kan du också visa upp underkategorier och sidstrukturer utan att behöva kompromissa med utrymmet.
Undersökningar visar att framför allt högerhänta internetanvändare fokuserar på skärmens vänstra del i första hand. Om du vill locka besökare till din meny kan det därför vara effektivt att lägga din navigation där.
Till skillnad från den vertikala menyn ligger den horisontella menyn (nästan alltid) överst på sidan. Antingen kan den ligga över sidhuvudet, alltså ovanför den plats där du har din logotyp eller titel, eller så kan den rymmas under sidhuvudet men över huvudmaterialet.
 
Fördelar:
 

Horisontella menyer tar lite utrymme i anspråk, vilket ger mer plats till hemsidans innehåll.
Besökare behöver inte röra sin muspekare lika stora avstånd när en hemsida använder en horisontell meny, vilket faktiskt spelar en viss roll för helhetsupplevelsen.
Om du har väldigt många undersidor med varierande sektioner så kan det vara en bra idé att använda sig av kombinerad vertikal/horisontell navigation. Då kan du lägga dina huvudsidor högst upp, och sedan låta underkategorier visas på vänster eller höger sida.
 
Drop-down-menyer är också ett bra sätt att visa många menyval utan att ta upp för mycket plats. I en drop-down-meny ryms flera underkategorier under en navigationsknapp, som visas när du klickar på knappen eller håller din muspekare över den.Så vad ska man då välja – vertikal eller horisontell meny?
 
Ett generellt råd när du arbetar med design är att utgå från ditt material: fundera först över vilken typ av hemsida du vill skapa, och hur ditt material ser ut. Har du många sidor med flera underkategorier kan en sidomeny hjälpa till att visa för besökaren var allt finns, men om du har ett fåtal, väldefinierade, sidor kan sidan se bätter ut med en toppmeny.
 
Titta på andra företag eller verksamheter som gör det du gör – hur har de använt sina menyfält? Tänk sedan igenom din hemsida som om du inte visste någonting om den: var börjar du läsa först? Är det tydligt var alla menyknappar leder?Wikipedia använder sig av en lång sidomeny, som hjälper till att hålla ordning på ämnen och de många språkvalen. Notera att man använt underflikar i sin sidomeny, som gör att kategorierna kan förstoras och förminskas.
Horisontella menyer har blivit allt mer populära; en bidragande orsak är som nämnt studier som tyder på att hemsidebesökare oftast tittar till vänster på skärmen. Därför anser vissa webb-designers att det är bättre att placera huvudmaterialet – såsom en presentationstext – på hemsidans viktiga vänstra sida, och inte störa läsaren med menyknappar.

 

Tänk också på att menyn inte är det viktigaste. Trots allt är det ju ditt innehåll som du vill marknadsföra – inte dina olika sidor. Om du har en väl utformad navigation, där det tydligt framgår vilka knappar som leder var och knapparna syns bra, finns det ingen anledning att låta menyn ta allt för mycket utrymme i anspråk.

 

När det gäller andra skärmar än datorskärmar, såsom mobiler och iPads, tenderar också den horisontella navigationen att fungera bättre, eftersom ditt huvudmaterial då inte hamnar för långt åt höger.

 

Du kan alltid lägga in länkar och “puffar” i ditt huvudmaterial. Om du till exempel har en e-butik vill du självklart att besökare så snart som möjligt ska gå in till varudelen; om du inte vill lägga den delen på startsidan kan du då lägga in en stor knapp, eller markera just det menyvalet med färg, så att besökare har lätt att se din viktigaste sida.

Om du har byggt en hemsida så har du kanske någon gång funderat över om du ska använda en horisontell eller vertikal meny när du väljer din mall. Det är en bra fråga: beroende på vilken menylösning du väljer kommer sidan att se annorlunda ut och fungera olika bra. Men hur ska man välja mellan de två menylösningarna? I den här artikeln skriver vi om för- och nackdelar med sido- och toppmenyer.

Ett av många val du måste göra när du skapar din hemsida är huruvida du ska ha en toppmeny (horisontell) eller en sidomeny (vertikal), eller en kombination av båda. Kanske har du inte funderat så mycket över skillnaden, men om du tittar på internetsidor kommer du se att de att vissa sidor har sina menyknappar på kanten, medan andra har dem längst upp på hemsidan. Skillnaden mellan de här två lösningarna är att de ger hemsidan olika karaktär; den ena tenderar att fungera bra på informationstunga hemsidor, medan den andra tycks föredras av hemsidor med tydligt innehåll och relativt få menyval.

En vertikal meny, eller sidomeny, är en navigationslösning där dina länkknappar ligger till vänster eller till höger på hemsidan. Ditt huvudmaterial finns i mitten, alltså all din text, alla dina bilder eller varor (om du har en e-butik).

 

Fördelar:

 

 • En vertikal meny ger dig mer utrymme för många menyval, eftersom texten tar mindre utrymme i höjd än i längd. Därför kan du också visa upp underkategorier och sidstrukturer utan att behöva kompromissa med utrymmet.
 • Undersökningar visar att framför allt högerhänta internetanvändare fokuserar på skärmens vänstra del i första hand. Om du vill locka besökare till din meny kan det därför vara effektivt att lägga din navigation där.

Till skillnad från den vertikala menyn ligger den horisontella menyn (nästan alltid) överst på sidan. Antingen kan den ligga över sidhuvudet, alltså ovanför den plats där du har din logotyp eller titel, eller så kan den rymmas under sidhuvudet men över huvudmaterialet.

 

Fördelar:

 

 • Horisontella menyer tar lite utrymme i anspråk, vilket ger mer plats till hemsidans innehåll.
 • Besökare behöver inte röra sin muspekare lika stora avstånd när en hemsida använder en horisontell meny, vilket faktiskt spelar en viss roll för helhetsupplevelsen.

Om du har väldigt många undersidor med varierande sektioner så kan det vara en bra idé att använda sig av kombinerad vertikal/horisontell navigation. Då kan du lägga dina huvudsidor högst upp, och sedan låta underkategorier visas på vänster eller höger sida.

 

Drop-down-menyer är också ett bra sätt att visa många menyval utan att ta upp för mycket plats. I en drop-down-meny ryms flera underkategorier under en navigationsknapp, som visas när du klickar på knappen eller håller din muspekare över den.

Så vad ska man då välja – vertikal eller horisontell meny?

 

Ett generellt råd när du arbetar med design är att utgå från ditt material: fundera först över vilken typ av hemsida du vill skapa, och hur ditt material ser ut. Har du många sidor med flera underkategorier kan en sidomeny hjälpa till att visa för besökaren var allt finns, men om du har ett fåtal, väldefinierade, sidor kan sidan se bätter ut med en toppmeny.

 

Titta på andra företag eller verksamheter som gör det du gör – hur har de använt sina menyfält? Tänk sedan igenom din hemsida som om du inte visste någonting om den: var börjar du läsa först? Är det tydligt var alla menyknappar leder?

Wikipedia använder sig av en lång sidomeny, som hjälper till att hålla ordning på ämnen och de många språkvalen. Notera att man använt underflikar i sin sidomeny, som gör att kategorierna kan förstoras och förminskas.

 • Horisontella menyer har blivit allt mer populära; en bidragande orsak är som nämnt studier som tyder på att hemsidebesökare oftast tittar till vänster på skärmen. Därför anser vissa webb-designers att det är bättre att placera huvudmaterialet – såsom en presentationstext – på hemsidans viktiga vänstra sida, och inte störa läsaren med menyknappar.

 

 • Tänk också på att menyn inte är det viktigaste. Trots allt är det ju ditt innehåll som du vill marknadsföra – inte dina olika sidor. Om du har en väl utformad navigation, där det tydligt framgår vilka knappar som leder var och knapparna syns bra, finns det ingen anledning att låta menyn ta allt för mycket utrymme i anspråk.

 

 • När det gäller andra skärmar än datorskärmar, såsom mobiler och iPads, tenderar också den horisontella navigationen att fungera bättre, eftersom ditt huvudmaterial då inte hamnar för långt åt höger.

 

 • Du kan alltid lägga in länkar och “puffar” i ditt huvudmaterial. Om du till exempel har en e-butik vill du självklart att besökare så snart som möjligt ska gå in till varudelen; om du inte vill lägga den delen på startsidan kan du då lägga in en stor knapp, eller markera just det menyvalet med färg, så att besökare har lätt att se din viktigaste sida.

Inspirerande webbdesign för våren

Stora, vita ytor eller mycket färg? Mönster eller bildbakgrunder? Om du letar efter inspiration för ditt hemsideskapande har vi här samlat 10 kreativa, smarta och vackra hemsidor. Se, njut och bli inspirerad av hur man kan använda färger, text och grafik för att skapa häftiga effekter.

Stora, vita ytor eller mycket färg? Mönster eller bildbakgrunder? Om du letar efter inspiration för ditt hemsideskapande har vi här samlat 10 kreativa, smarta och vackra hemsidor. Se, njut och bli inspirerad av hur man kan använda färger, text och grafik för att skapa häftiga effekter.

Så arbetar du med konvertering

Om du har läst om e-handel och marknadsföring på internet har du kanske stött på ordet “konvertering” och funderat över vad det är. Oavsett vad du har för syfte med din verksamhet kan det vara bra att ha konverteringen i åtanke när du designar, marknadsför och utformar din hemsida. Här berättar vi mer om begreppet konvertering och hur det kan användas i praktiken. Ordet konvertering, conversion på engelska, innebär i marknadsföringssammanhang att få människor att “göra” någonting. För dig som driver en hemsida kan det handla om att dina besökare ska fylla i ett formulär, skriva in sin e-postadress, köpa någonting eller titta på en video – konverteringsmåttet är helt enkelt en jämförelse mellan hur många som besöker sidan, och hur många som gör det du uppmanar dem till.
 
Om du exempelvis har tio besökare per dag på din hemsida, och en av dessa spelar det där spelet som du har byggt och som ligger som en applikation på hemsidan, har du en konverteringsgrad på 10%.Anledningen till varför begreppet “konvertering” åtminstone ska finnas i ditt bakhuvud när du arbetar med din hemsida är för att du, nästan oavsett vad du gör, har ett mål med din sida.
 
Om du driver en e-butik är målet tydligt: du vill sälja dina produkter. Om du har otroligt många besökare är det en bra början, men det spelar mindre roll om ingen eller bara några få av dessa besökare faktiskt köper någonting. Då har du helt enkelt en låg konverteringsgrad, och behöver kanske framför allt fokusera på att få dina besökare att ta del av din butiks varor istället för att bara locka in dem.Det beror helt på vad du vill att dina besökare ska göra på din hemsida. Om du bara vill att de klickar på en bild borde du sikta mot att få en majoritet av människorna som är inne på din hemsida att göra just det. Om ditt mål är att sälja färdigbyggda segelbåtar kanske det räcker med om ett par besökare per år snappar upp erbjudandet.
 
Du måste alltså själv bestämma dig för vad som är en bra konverteringsgrad, där du bör överväga vad som är rimligt för din verksamhet, hur stor chans det är att besökare faktiskt ska ta del av det du vill att de ska göra och vilka incitament de kan ha för att göra det.Det finns några enklare saker du kan göra för att öka konverteringsgraden på din hemsida, och så finns det mer djupgående teorier om vad som får människor att agera på nätet. Vi kommer senare att gå in mer i detalj på ur man arbetar för att få en god konverteringsgrad, men de grundläggande faktorerna du bör ha i åtanke är:
 

Att känna dina kunder väl: vilka är de, vad gillar de, vad kännetecknar dem?
Att designa din hemsida så att dina besökare lätt förstår vad de ska göra: visa dem tydligt och uppmana dem att exempelvis skriva på en lista eller klicka på en knapp.
Att vara noga med att lyfta fram varför dina besökare ska göra det du vill att de ska göra: berätta, informera och motivera.

Om du har läst om e-handel och marknadsföring på internet har du kanske stött på ordet “konvertering” och funderat över vad det är. Oavsett vad du har för syfte med din verksamhet kan det vara bra att ha konverteringen i åtanke när du designar, marknadsför och utformar din hemsida. Här berättar vi mer om begreppet konvertering och hur det kan användas i praktiken. 

Ordet konvertering, conversion på engelska, innebär i marknadsföringssammanhang att få människor att “göra” någonting. För dig som driver en hemsida kan det handla om att dina besökare ska fylla i ett formulär, skriva in sin e-postadress, köpa någonting eller titta på en video – konverteringsmåttet är helt enkelt en jämförelse mellan hur många som besöker sidan, och hur många som gör det du uppmanar dem till.

 

Om du exempelvis har tio besökare per dag på din hemsida, och en av dessa spelar det där spelet som du har byggt och som ligger som en applikation på hemsidan, har du en konverteringsgrad på 10%.

Anledningen till varför begreppet “konvertering” åtminstone ska finnas i ditt bakhuvud när du arbetar med din hemsida är för att du, nästan oavsett vad du gör, har ett mål med din sida.

 

Om du driver en e-butik är målet tydligt: du vill sälja dina produkter. Om du har otroligt många besökare är det en bra början, men det spelar mindre roll om ingen eller bara några få av dessa besökare faktiskt köper någonting. Då har du helt enkelt en låg konverteringsgrad, och behöver kanske framför allt fokusera på att få dina besökare att ta del av din butiks varor istället för att bara locka in dem.

Det beror helt på vad du vill att dina besökare ska göra på din hemsida. Om du bara vill att de klickar på en bild borde du sikta mot att få en majoritet av människorna som är inne på din hemsida att göra just det. Om ditt mål är att sälja färdigbyggda segelbåtar kanske det räcker med om ett par besökare per år snappar upp erbjudandet.

 

Du måste alltså själv bestämma dig för vad som är en bra konverteringsgrad, där du bör överväga vad som är rimligt för din verksamhet, hur stor chans det är att besökare faktiskt ska ta del av det du vill att de ska göra och vilka incitament de kan ha för att göra det.

Det finns några enklare saker du kan göra för att öka konverteringsgraden på din hemsida, och så finns det mer djupgående teorier om vad som får människor att agera på nätet. Vi kommer senare att gå in mer i detalj på ur man arbetar för att få en god konverteringsgrad, men de grundläggande faktorerna du bör ha i åtanke är:

 

 • Att känna dina kunder väl: vilka är de, vad gillar de, vad kännetecknar dem?
 • Att designa din hemsida så att dina besökare lätt förstår vad de ska göra: visa dem tydligt och uppmana dem att exempelvis skriva på en lista eller klicka på en knapp.
 • Att vara noga med att lyfta fram varför dina besökare ska göra det du vill att de ska göra: berätta, informera och motivera.

Sex vanliga språkfel – och hur du undviker dem

Att skriva rätt är svårt, och vi stöter alla på problem och funderingar som är relaterade till språket. Men att använda ett korrekt skriftspråk är en dygd värd att sträva mot; om du skriver rätt förstärker du skärpan i ditt budskap samtidigt som du har en större chans att behålla dina läsares intresse. Här skriver vi om sex vanligt återkommande språkfel, och berättar om regler som hjälper dig att bemästra dem.Särskrivningarna är en av det svenska språkets mest omhuldade egenheter, och den som letar efter ledsagning i frågan hittar inte minst lustiga exempel på hur fel det kan bli. Och visst är det viktigt att hålla reda på när ord ska sättas ihop och när de ska stå isär: kassa kistor betyder någonting helt annat än kassakistor, och snabb mat är inte detsamma som snabbmat.

Att särskrivningar blivit ett allt mer förekommande (och påtalat) problem kan till viss del bero engelskans inflytande. I engelskan skrivar man i regel isär substantiv, men huvudregeln för det svenska språket är alltså att skriva ihop.
Oavsett hur långa och krånliga ihopskrivningarna kan tyckas bli är de alltid att rekommendera. Det spelar ingen roll hur många substantiv man sammanbinder: flygplansmodellbyggare, melodifestivaldeltagare och trädgårdsmästarlärjunge ska alla skrivas samman.
Förkortningar sammanbinds vanligen med bindestreck: DVD-spelare, e-post (elektronisk post), LED-lampa.

Bindestreck kan också användas för att sammanbinda främmande uttryck och egennamn: Google-sökning, vintage-mode, bauhaus-arkitektur.

Om ordet består av ett inlånat, särskrivet, ord, använder man oftast bindestreck för att markera de två orddelarna, som i art deco-design.
Detsamma gäller för egennamn och varumärken: Acne-klänning, Comme des Garçons-skjorta.

Kom ihåg: om två sammansatta ord ska bindas ihop av en ‘och’-sats måste man lägga till ett bindestreck efter det första ordet: tv- och radiomottagare, första- och andraplats.
“Varför heter det morotskaka, men banankaka?” undrade en DN-läsare nyligen. Svaret är att vi använder sammanfognings-s i vissa sammansättningar men inte i andra. Det finns ingen exakt regel som avgör när vad ska användas, men en tendens är att vi lägger till ett s efter substantiv som är sammansatt av två delar (som i “mo-” och “rot”). Således heter det arbetsgruppssbeslut men gruppbeslut, och trädgårdstomte men jultomte. Dock: kärnkraftverk, men kärnkraftsanläggning. Det enklaste brukar vara att söka på det aktuella ordet om du är osäker på om det ska sammanbindas med s eller inte.
Under 1960- och 70-talet rasade en debatt kring huruvida vi skulle börja använda pronomenet dom i text istället för subjekt- och objektformerna de och dem. Nu blev det inte så, och därför behöver vi fortfarande skilja mellan de och dem.
Här finns det dock en enkel regel som underlättar: vi har samma form som de, och oss har samma form som dem.
“Hjälp oss att dra upp båten!” skrivs alltså “Hjälp dem att dra upp båten!”, och “Vi ska åka utomlands i maj” skrivs “De ska åka utomlands i maj”. Testa att byta ut pronomenet varje gång du känner dig osäker, så blir det genast lättare…. används i svenskan för att markera ägande, eller som en reglerande böjningsform mellan substantiv. Vi skriver husets tak, hattens bräm, sommarens hetta och så vidare.
 
Ibland ser man genitiv-s utskrivet på engelskt vis: som i Gray’s, Macy’s eller John’s. I svenskan använder vi dock aldrig apostrof när vi beskriver ägandeskap – även om namnet är utländskt ska det alltså skrivas Grays, Macys och Johns. Vid ägandeform av personnamn som slutar på s eller x ska apostrofgenitiv heller inte användas: Tobias kavaj, inte Tobias’ kavaj.
Kom ihåg: om man skriver om varumärken eller egennamn med apostrof, som Tricker’s eller McDonald’s, ska ursprungsformen användas.
Förkortningar ges genitivformen :s om ordet uttalas bokstav för bokstav, som i SJ:s, LKAB:s och SF:s. Om förkortningen uttalas som ett ord gäller dock den vanliga regeln, som i Saabs, Volvos och Aseas…. kallade anglicismer med ett finare ord, anser vissa att vi ska undvika så långt det är möjligt. Oavsett hur man ställer sig till inlånade nyord så ser det ofta bättre ut om man använder sig av ett motsvarande svenskt uttryck där det går:
Bläddra istället för scrollaSöka istället för browsaHackare istället för hackerAffärsverksamhet istället för businessStödja eller utbilda istället för coachaNästan vara där istället för vara halvvägs därGå till kassan istället för checka ut
 
… för att nämna några engelska ord och liknelser som ibland används i svenskan.
När det gäller uttryck där vi saknar motsvarande ord i svenskan, eller där det svenska uttrycket kan vara missvisande, får man självklart ta till utländska ord, som blogg, webb och mindfulness.
Vissa internetrelaterade ord med engelskt ursprung är svåra att böja. Då är det ibland bättre att använda en svensk omskrivning:
Att använda Facebook istället för att Facebooka.
 
Flera gilla-klick istället för likes.Förkortningar har blivit allt mer populära i vårt språk, kanske på grund av att vi behöver skriva kortare när vi använder telefoner och sociala medier. I löpande text är det dock att rekommendera att man försöker skriva ut förkortningar, dels för att det ser bättre ut och dels för att det gör texten lättare att läsa. De vanligare förkortningarna, se nedan, passar bättre i löpande text, men kom då ihåg att använda dem rätt.
Så här skrivs några vanliga förkortningar, med de utskrivna uttrycken i parentes:
 
M.m. (med mera)Bl.a. (bland annat eller bland andra)Dvs. (det vill säga)Etc. (etcetera)Fr.o.m. (från och med)M.fl. (med flera)Osv. (och så vidare)S.k. (så kallad)T.ex. (till exempel)T.o.m. (till och med)
 
Däremot kan du självklart använda sig av förkortningar om du anser att det är relevant för sammanhanget, exempelvis om du skriver en facktext där alla förstår innebörden av förkortningarna, eller om du helt enkelt har ont om plats för din text.Språkrådet publicerar kontinuerligt böcker med svenska språkregler. På deras webbplats har Språkrådets frågelåda många bra svar på vanliga och mindre vanliga språkfrågor. Här finns också en lista med språktips.

Tyda är ett användbart verktyg för översättningar mellan engelskan och svenskan.
 
Den nedladdningsbara broschyren Myndigheternas skrivregler innehåller goda rekommendationer för ett korrekt skriftspråk.

Nyhetsbyrån TT:s TT-språket är en bred och väluppdaterad språkguide, som framför allt innehåller tydliga råd om aktuella begrepp.

Att skriva rätt är svårt, och vi stöter alla på problem och funderingar som är relaterade till språket. Men att använda ett korrekt skriftspråk är en dygd värd att sträva mot; om du skriver rätt förstärker du skärpan i ditt budskap samtidigt som du har en större chans att behålla dina läsares intresse. Här skriver vi om sex vanligt återkommande språkfel, och berättar om regler som hjälper dig att bemästra dem.

Särskrivningarna är en av det svenska språkets mest omhuldade egenheter, och den som letar efter ledsagning i frågan hittar inte minst lustiga exempel på hur fel det kan bli. Och visst är det viktigt att hålla reda på när ord ska sättas ihop och när de ska stå isär: kassa kistor betyder någonting helt annat än kassakistor, och snabb mat är inte detsamma som snabbmat.

Att särskrivningar blivit ett allt mer förekommande (och påtalat) problem kan till viss del bero engelskans inflytande. I engelskan skrivar man i regel isär substantiv, men huvudregeln för det svenska språket är alltså att skriva ihop.

Oavsett hur långa och krånliga ihopskrivningarna kan tyckas bli är de alltid att rekommendera. Det spelar ingen roll hur många substantiv man sammanbinder: flygplansmodellbyggare, melodifestivaldeltagare och trädgårdsmästarlärjunge ska alla skrivas samman.

Förkortningar sammanbinds vanligen med bindestreck: DVD-spelare, e-post (elektronisk post), LED-lampa.

Bindestreck kan också användas för att sammanbinda främmande uttryck och egennamn: Google-sökning, vintage-mode, bauhaus-arkitektur.

Om ordet består av ett inlånat, särskrivet, ord, använder man oftast bindestreck för att markera de två orddelarna, som i art deco-design.

Detsamma gäller för egennamn och varumärken: Acne-klänning, Comme des Garçons-skjorta.

Kom ihåg: om två sammansatta ord ska bindas ihop av en ‘och’-sats måste man lägga till ett bindestreck efter det första ordet: tv- och radiomottagare, första- och andraplats.

“Varför heter det morotskaka, men banankaka?” undrade en DN-läsare nyligen. Svaret är att vi använder sammanfognings-s i vissa sammansättningar men inte i andra. Det finns ingen exakt regel som avgör när vad ska användas, men en tendens är att vi lägger till ett s efter substantiv som är sammansatt av två delar (som i “mo-” och “rot”). Således heter det arbetsgruppssbeslut men gruppbeslut, och trädgårdstomte men jultomte. Dock: kärnkraftverk, men kärnkraftsanläggning. Det enklaste brukar vara att söka på det aktuella ordet om du är osäker på om det ska sammanbindas med s eller inte.

Under 1960- och 70-talet rasade en debatt kring huruvida vi skulle börja använda pronomenet dom i text istället för subjekt- och objektformerna de och dem. Nu blev det inte så, och därför behöver vi fortfarande skilja mellan de och dem.

Här finns det dock en enkel regel som underlättar: vi har samma form som de, och oss har samma form som dem.

“Hjälp oss att dra upp båten!” skrivs alltså “Hjälp dem att dra upp båten!”, och “Vi ska åka utomlands i maj” skrivs “De ska åka utomlands i maj”. Testa att byta ut pronomenet varje gång du känner dig osäker, så blir det genast lättare.

… används i svenskan för att markera ägande, eller som en reglerande böjningsform mellan substantiv. Vi skriver husets tak, hattens bräm, sommarens hetta och så vidare.

 

Ibland ser man genitiv-s utskrivet på engelskt vis: som i Gray‘s, Macy‘s eller John‘s. I svenskan använder vi dock aldrig apostrof när vi beskriver ägandeskap – även om namnet är utländskt ska det alltså skrivas Grays, Macys och Johns. Vid ägandeform av personnamn som slutar på s eller x ska apostrofgenitiv heller inte användas: Tobias kavaj, inte Tobias’ kavaj.

Kom ihåg: om man skriver om varumärken eller egennamn med apostrof, som Tricker’s eller McDonald’s, ska ursprungsformen användas.

Förkortningar ges genitivformen :s om ordet uttalas bokstav för bokstav, som i SJ:s, LKAB:s och SF:s. Om förkortningen uttalas som ett ord gäller dock den vanliga regeln, som i Saabs, Volvos och Aseas.

… kallade anglicismer med ett finare ord, anser vissa att vi ska undvika så långt det är möjligt. Oavsett hur man ställer sig till inlånade nyord så ser det ofta bättre ut om man använder sig av ett motsvarande svenskt uttryck där det går:

Bläddra istället för scrolla
Söka istället för browsa
Hackare istället för hacker
Affärsverksamhet istället för business
Stödja eller utbilda istället för coacha
Nästan vara där istället för vara halvvägs där
Gå till kassan istället för checka ut

 

… för att nämna några engelska ord och liknelser som ibland används i svenskan.

När det gäller uttryck där vi saknar motsvarande ord i svenskan, eller där det svenska uttrycket kan vara missvisande, får man självklart ta till utländska ord, som blogg, webb och mindfulness.

Vissa internetrelaterade ord med engelskt ursprung är svåra att böja. Då är det ibland bättre att använda en svensk omskrivning:

Att använda Facebook istället för att Facebooka.

 

Flera gilla-klick istället för likes.

Förkortningar har blivit allt mer populära i vårt språk, kanske på grund av att vi behöver skriva kortare när vi använder telefoner och sociala medier. I löpande text är det dock att rekommendera att man försöker skriva ut förkortningar, dels för att det ser bättre ut och dels för att det gör texten lättare att läsa. De vanligare förkortningarna, se nedan, passar bättre i löpande text, men kom då ihåg att använda dem rätt.

Så här skrivs några vanliga förkortningar, med de utskrivna uttrycken i parentes:

 

M.m. (med mera)
Bl.a. (bland annat eller bland andra)
Dvs. (det vill säga)
Etc. (etcetera)
Fr.o.m. (från och med)
M.fl. (med flera)
Osv. (och så vidare)
S.k. (så kallad)
T.ex. (till exempel)
T.o.m. (till och med)

 

Däremot kan du självklart använda sig av förkortningar om du anser att det är relevant för sammanhanget, exempelvis om du skriver en facktext där alla förstår innebörden av förkortningarna, eller om du helt enkelt har ont om plats för din text.

Språkrådet publicerar kontinuerligt böcker med svenska språkregler. På deras webbplats har Språkrådets frågelåda många bra svar på vanliga och mindre vanliga språkfrågor. Här finns också en lista med språktips.

Tyda är ett användbart verktyg för översättningar mellan engelskan och svenskan.

 

Den nedladdningsbara broschyren Myndigheternas skrivregler innehåller goda rekommendationer för ett korrekt skriftspråk.

Nyhetsbyrån TT:s TT-språket är en bred och väluppdaterad språkguide, som framför allt innehåller tydliga råd om aktuella begrepp.

Lyft fram ditt budskap med typografiska hierarkier

Ordens utseende betyder mer än vad vi tror – ögat dras automatiskt till det tydliga, medan det mindre tydliga hamnar i bakgrunden. I den här artikeln berättar vi om hur du kan arbeta med typografi för att lyfta fram det viktiga i ditt innehåll, och samtidigt göra din hemsida mer lättläst.Huvudsyftet med bra typografi – alltså allt det som rör bokstäverna och textens utseende – är både att underlätta läsandet och att locka ögat till det vi vill att läsare ska lägga märke till. Inom grafisk design är typografi central, och på internet är det kanske extra viktigt att vara omsorgsfull om textens grafiska snitt. På en datorskärm tävlar din hemsida ständigt om utrymme med knappar, banners och andra grafiska element, och det gäller att visa besökaren vad som är vad.
 
Tanken med den här artikeln är därför att undersöka hur du på ett bättre sätt kan använda dig av typsnitt, färg och form för att visa besökaren vad som är viktigt på din hemsida.Inom den publicistiska världen talar man om rubriker, underrubriker och brödtext som textens stora huvudblock. Rubriken är den korta ordföljd som sammanfattar vad artikeln handlar om, underrubriken innehåller mer information om artikeln och brödtexten är artikelns själva innehåll. När du arbetar med texten för din hemsida kan det vara bra att tänka på samma sätt – vad är min rubrik och undertext? Hur ska de skiljas åt?
 
När man skriver på sin hemsida tillkommer det också en rad ytterligare element; du har kanske en huvudrubrik för hela webbsidan, en rad menyknappar och ett textblock med länkar på sidan av huvudmatieralet. När vi talar om typografiska heirarkier avser vi hela kedjan av textelement, och värderingen av hur viktiga de olika elementen är.Här har vi den vy som möter besökaren på Moderna museets hemsida. Som ni ser finns det en rad textelement som skiljer sig åt i typografi, vikt, storlek och färg. Notera att det som man ser först är namnet på utställningen “Frontlinjer”, och konstnären Omer Fasts namn – genom att skriva denna text i ett typsnitt som skiljer sig från hemsidans övriga element markerar man för besökaren att just det här är centralt. Den gråa färgen i konstnärens namn gör också att blicken dras direkt dit. 
 
Läg också märke till museets logotyp, som trots att den ligger högst upp på sidan i stiliserad text inte fångar ögat direkt. Tack vare den vita färgen mot den blåa bakgrunden hamnar logotypen längre bak i hierarkin. Notera också den svarta menyraden som, tack vare sin kontrast mot den vita bakgrunden, är tydlig men inte tar upp så stor plats.
 
På Thielska gallieriet har man använt sig av en mycket tydlig, och något vågad, typografi för att lyfta fram sin utställning om Edvard Munch: den vita texten syns direkt. Även här lever galleriets egen logotyp en något undanskymd tillvaro i det övre vänstra hörnet, medan menyn inte heller drar alltför mycket uppmärksamhet till sig. Thielskas Munch-affisch är ett bra exempel på hur effektivt vitt kan vara när det sätts i kontrast med flera färger – eftersom sidan är så vit i sig ser man direkt den färgglada Munch-målningen, och den stora texten som verkligen står ut i kontrast mot sidans övriga element.
När man försöker skapa en hierarki är det alltså tacksamt att använda sig av både färger, storlek på texten, vikt och typsnitt för att markera vad som är viktigt och vad som ska ligga i bakgrunden.
 
Hur ska man då tänka? Det viktigaste elementet – din huvudinformation – bör skilja sig från det andra materialet genom att ha någonting speciellt kring sig. Hur du slutligen väljer att lyfta fram ditt material beror lite på hur din hemsida ser ut, men det finns några huvudidéer som kan vara till hjälp:Det här är en påhittad hemsida om olika material – i det här fallet ett avsnitt om glas. Här har vi, som ni ser, inte använt några typografiska medel alls förutom att skilja de olika textstyckena åt med utrymme. Här är det så klart svårt att direkt se vad som är vad i texten, och det är svårt att veta var man ska börja läsa.
 
Om vi istället gör om textelementen något blir det genast lite tydligare:Här har vi gjort flera saker för att göra texten lättare att hitta i:
 

Vi har ramat in sidans huvudnamn och gett den ett lättare typsnitt för att flytta tillbaka den i strukturen.
För att göra menyraden mer diskret i förhållande till huvudmaterialet har även den fått ett tunnare typsnitt, som samtidigt skiljer ut den från övrig text. 
Eftersom vi vill visa läsaren vad just den här sidan handlar om har vi gjort rubriken “Glas” större, gett den ett serif-typsnitt och gjort den vit. Alla de här sakerna lyfter fram rubriken och gör att man direkt ser den.
Vi har också ändrat vikten på underrubriken till en fetare stil, vilket gör att man tydligt ser att den inte tillhör brödtexten. 

 
Genast ser det bättre ut: här dras blicken till huvudrubriken, och underrubriken går lätt att skilja ut. Brödtexten är skriven i en sans-serif (i det här fallet Ebrima) vilket på en datorskärm tenderar att göra texten något lättare att läsa(även om vissa typer av serifer även fungerar bra).Ett bra sätt att hitta en passande typografisk ordning är alltså att på ett tidigt stadium bestämma dig för vad som är brödtext, vad som är underrubrik och vad som är rubrik i dina texter. Välj därefter hur du vill markera vad som är vad, och håll dig till dina typsnitt och färger genom hela hemsidan. Då kommer dina besökare att enkelt kunna navigera genom dina texter – och därmed också ha lättare att läsa.
 
Du kan också läsa mer om hur du väljer typsnitt till din hemsida här: Välj rätt typsnitt: en guide till bokstävernas utseende 
 
 

Ordens utseende betyder mer än vad vi tror – ögat dras automatiskt till det tydliga, medan det mindre tydliga hamnar i bakgrunden. I den här artikeln berättar vi om hur du kan arbeta med typografi för att lyfta fram det viktiga i ditt innehåll, och samtidigt göra din hemsida mer lättläst.

Huvudsyftet med bra typografi – alltså allt det som rör bokstäverna och textens utseende – är både att underlätta läsandet och att locka ögat till det vi vill att läsare ska lägga märke till. Inom grafisk design är typografi central, och på internet är det kanske extra viktigt att vara omsorgsfull om textens grafiska snitt. På en datorskärm tävlar din hemsida ständigt om utrymme med knappar, banners och andra grafiska element, och det gäller att visa besökaren vad som är vad.

 

Tanken med den här artikeln är därför att undersöka hur du på ett bättre sätt kan använda dig av typsnitt, färg och form för att visa besökaren vad som är viktigt på din hemsida.

Inom den publicistiska världen talar man om rubriker, underrubriker och brödtext som textens stora huvudblock. Rubriken är den korta ordföljd som sammanfattar vad artikeln handlar om, underrubriken innehåller mer information om artikeln och brödtexten är artikelns själva innehåll. När du arbetar med texten för din hemsida kan det vara bra att tänka på samma sätt – vad är min rubrik och undertext? Hur ska de skiljas åt?

 

När man skriver på sin hemsida tillkommer det också en rad ytterligare element; du har kanske en huvudrubrik för hela webbsidan, en rad menyknappar och ett textblock med länkar på sidan av huvudmatieralet. När vi talar om typografiska heirarkier avser vi hela kedjan av textelement, och värderingen av hur viktiga de olika elementen är.

Här har vi den vy som möter besökaren på Moderna museets hemsida. Som ni ser finns det en rad textelement som skiljer sig åt i typografi, vikt, storlek och färg. Notera att det som man ser först är namnet på utställningen “Frontlinjer”, och konstnären Omer Fasts namn – genom att skriva denna text i ett typsnitt som skiljer sig från hemsidans övriga element markerar man för besökaren att just det här är centralt. Den gråa färgen i konstnärens namn gör också att blicken dras direkt dit. 

 

Läg också märke till museets logotyp, som trots att den ligger högst upp på sidan i stiliserad text inte fångar ögat direkt. Tack vare den vita färgen mot den blåa bakgrunden hamnar logotypen längre bak i hierarkin. Notera också den svarta menyraden som, tack vare sin kontrast mot den vita bakgrunden, är tydlig men inte tar upp så stor plats.

 

Thielska gallieriet har man använt sig av en mycket tydlig, och något vågad, typografi för att lyfta fram sin utställning om Edvard Munch: den vita texten syns direkt. Även här lever galleriets egen logotyp en något undanskymd tillvaro i det övre vänstra hörnet, medan menyn inte heller drar alltför mycket uppmärksamhet till sig. Thielskas Munch-affisch är ett bra exempel på hur effektivt vitt kan vara när det sätts i kontrast med flera färger – eftersom sidan är så vit i sig ser man direkt den färgglada Munch-målningen, och den stora texten som verkligen står ut i kontrast mot sidans övriga element.

När man försöker skapa en hierarki är det alltså tacksamt att använda sig av både färger, storlek på texten, vikt och typsnitt för att markera vad som är viktigt och vad som ska ligga i bakgrunden.

 

Hur ska man då tänka? Det viktigaste elementet – din huvudinformation – bör skilja sig från det andra materialet genom att ha någonting speciellt kring sig. Hur du slutligen väljer att lyfta fram ditt material beror lite på hur din hemsida ser ut, men det finns några huvudidéer som kan vara till hjälp:

Det här är en påhittad hemsida om olika material – i det här fallet ett avsnitt om glas. Här har vi, som ni ser, inte använt några typografiska medel alls förutom att skilja de olika textstyckena åt med utrymme. Här är det så klart svårt att direkt se vad som är vad i texten, och det är svårt att veta var man ska börja läsa.

 

Om vi istället gör om textelementen något blir det genast lite tydligare:

Här har vi gjort flera saker för att göra texten lättare att hitta i:

 

 1. Vi har ramat in sidans huvudnamn och gett den ett lättare typsnitt för att flytta tillbaka den i strukturen.
 2. För att göra menyraden mer diskret i förhållande till huvudmaterialet har även den fått ett tunnare typsnitt, som samtidigt skiljer ut den från övrig text. 
 3. Eftersom vi vill visa läsaren vad just den här sidan handlar om har vi gjort rubriken “Glas” större, gett den ett serif-typsnitt och gjort den vit. Alla de här sakerna lyfter fram rubriken och gör att man direkt ser den.
 4. Vi har också ändrat vikten på underrubriken till en fetare stil, vilket gör att man tydligt ser att den inte tillhör brödtexten. 

 

Genast ser det bättre ut: här dras blicken till huvudrubriken, och underrubriken går lätt att skilja ut. Brödtexten är skriven i en sans-serif (i det här fallet Ebrima) vilket på en datorskärm tenderar att göra texten något lättare att läsa
(även om vissa typer av serifer även fungerar bra).

Ett bra sätt att hitta en passande typografisk ordning är alltså att på ett tidigt stadium bestämma dig för vad som är brödtext, vad som är underrubrik och vad som är rubrik i dina texter. Välj därefter hur du vill markera vad som är vad, och håll dig till dina typsnitt och färger genom hela hemsidan. Då kommer dina besökare att enkelt kunna navigera genom dina texter – och därmed också ha lättare att läsa.

 

Du kan också läsa mer om hur du väljer typsnitt till din hemsida här: Välj rätt typsnitt: en guide till bokstävernas utseende 

 

 

Så använder du QR-koder för att sprida din hemsida

Ni har säkerligen sett dem: de små, fyrkantiga QR-koderna som har blivit allt vanligare i reklam och på produkter. QR-koder är ett smart sätt för människor och företag att dela med sig av information – och det är inte alls svårt att skapa en kod som leder till din egen hemsida.Förkortningen “QR” står för Quick Response (“snabbt svar”) och utvecklades ursprungligen av Toyota på 90-talet. Då var syftet att utveckla en kod som kunde läsas av på bilar som färdades i hög hastighet, något som man inte kunde göra med traditionella streckkoder.
 
När de smarta telefonerna dök upp för några år sedan insåg man också att QR-koderna är tillräckligt tydliga för att läsas av med telefonens kamera. I dag används koderna därför framför allt för att koppla telefoner till hemsidor, videor eller andra platser på internet. Genom att ladda ned en enkel applikation förvandlas en smart telefon till en QR-läsare, som sedan kan användas för att scanna alla koder.
 
Tack vare att QR-koderna kan läsas med hjälp av en telefon – som ju de flesta alltid har med sig – har många företag kommit på smarta sätt att använda koderna. Själva den fyrkantiga koden har till och med blivit en typ av designsymbol som används både i kläder och på hus. Här är några av våra favoriter:Som en del av promotion för artisten Kali i bandet Steed Lord, och möjligtvis som en kommentar till modeindustrin, skapade den isländska modedesignern Thorunn Arnadottir den här QR-klänningen. Om man scannar in koderna på ryggen och bröstet kommer man till musikvideor och annat material kopplat till Kali.
För att belysa klimatförändringar på ett nytt sätt lanserade WWF i fjol en kampanj där man ritade ut QR-koder på isen. När isen smälte framträdde mönstren allt tydligare, vilket både belyste problemet och gjorde budskapet synligt. Koderna ledde i sin tur till WWF:s hemsida, som fick mycket uppmärksamhet tack vare sin idé.
Även om det ännu bara är i planeringsstadiet så tycker vi att det här hotellet i Dubai, Code Unique, är klart spännande. Soehne & Partners kvadratiska byggnad är täckt av datorgenererade QR-koder, som enligt arkitektbyrån kommer att innehålla “dolda budskap”. Vilka budskap som kommer att möta den som scannar hotellet återstår dock fortfarande att se.
Hur använder man QR-koder om man är ett litet bageri som gör muffins? Jo, man gör dem ätbara och placerar dem mitt på, som Clever Cupcakes har gjort. Först kan kunderna scanna koden och få mer information om företaget – sedan kan de äta upp QR-koden.
En bra och kostnadsfri sida för att ta fram din egen QR-kod är Qrstuff.com. Välj vilken design du vill ha, tryck på “download” och bestäm sedan om koden ska kopplas till din hemsida, din Facebook-sida, ditt Twitter-konto eller någonting annat.
 
När du har fått din QR-kod så är det upp till din fantasi vad du vill göra med den. Några tips är att placera koden på visitkort, i annonser, på produkter och olika trycksaker såsom brev och affischer.

Ni har säkerligen sett dem: de små, fyrkantiga QR-koderna som har blivit allt vanligare i reklam och på produkter. QR-koder är ett smart sätt för människor och företag att dela med sig av information – och det är inte alls svårt att skapa en kod som leder till din egen hemsida.

Förkortningen “QR” står för Quick Response (“snabbt svar”) och utvecklades ursprungligen av Toyota på 90-talet. Då var syftet att utveckla en kod som kunde läsas av på bilar som färdades i hög hastighet, något som man inte kunde göra med traditionella streckkoder.

 

När de smarta telefonerna dök upp för några år sedan insåg man också att QR-koderna är tillräckligt tydliga för att läsas av med telefonens kamera. I dag används koderna därför framför allt för att koppla telefoner till hemsidor, videor eller andra platser på internet. Genom att ladda ned en enkel applikation förvandlas en smart telefon till en QR-läsare, som sedan kan användas för att scanna alla koder.

 

Tack vare att QR-koderna kan läsas med hjälp av en telefon – som ju de flesta alltid har med sig – har många företag kommit på smarta sätt att använda koderna. Själva den fyrkantiga koden har till och med blivit en typ av designsymbol som används både i kläder och på hus. Här är några av våra favoriter:

Som en del av promotion för artisten Kali i bandet Steed Lord, och möjligtvis som en kommentar till modeindustrin, skapade den isländska modedesignern Thorunn Arnadottir den här QR-klänningen. Om man scannar in koderna på ryggen och bröstet kommer man till musikvideor och annat material kopplat till Kali.

För att belysa klimatförändringar på ett nytt sätt lanserade WWF i fjol en kampanj där man ritade ut QR-koder på isen. När isen smälte framträdde mönstren allt tydligare, vilket både belyste problemet och gjorde budskapet synligt. Koderna ledde i sin tur till WWF:s hemsida, som fick mycket uppmärksamhet tack vare sin idé.

Även om det ännu bara är i planeringsstadiet så tycker vi att det här hotellet i Dubai, Code Unique, är klart spännande. Soehne & Partners kvadratiska byggnad är täckt av datorgenererade QR-koder, som enligt arkitektbyrån kommer att innehålla “dolda budskap”. Vilka budskap som kommer att möta den som scannar hotellet återstår dock fortfarande att se.

Hur använder man QR-koder om man är ett litet bageri som gör muffins? Jo, man gör dem ätbara och placerar dem mitt på, som Clever Cupcakes har gjort. Först kan kunderna scanna koden och få mer information om företaget – sedan kan de äta upp QR-koden.

En bra och kostnadsfri sida för att ta fram din egen QR-kod är Qrstuff.com. Välj vilken design du vill ha, tryck på “download” och bestäm sedan om koden ska kopplas till din hemsida, din Facebook-sida, ditt Twitter-konto eller någonting annat.

 

När du har fått din QR-kod så är det upp till din fantasi vad du vill göra med den. Några tips är att placera koden på visitkort, i annonser, på produkter och olika trycksaker såsom brev och affischer.

Marknadsför dig som egen företagare: 5 tips

Att vara sin egen har blivit allt vanligare, och konsultbranschen växer så det knakar. Men när man är sin egen måste man också lägga energi på att visa upp sig inför möjliga arbetsgivare. Här ger vi fem tips till dig som vill bli bättre på att marknadsföra dig som konsult.Oavsett om du ordnar konserter, driver en cateringfirma eller arbetar som fotograf så är du på något sätt en egen företagare. Ofta behöver du då också marknadsföra dig, för att hitta nya kunder eller uppdragsgivare. Om du är konsult – alltså hyr ut din kompetens till företag – är det ännu viktigare att synas på rätt platser. Här är fem tips för dig som marknadsför dig som egen företagare eller konsult:Som egen företagare måste du kunna motivera för potentiella kunder varför just du är rätt person för uppdraget. Det är trots allt dig själv som du marknadsför: arbeta på att ta reda på vad det är du gör bra och mindre bra, och kom ihåg att vårda relationen till dina potentiella uppdragsgivare. Anpassa din portfölj och ditt budskap till de personer som du önskar komma i kontakt med och snegla på vilken typ av hjälp de behöver.  Det är bra att vara bred som egen företagare, men det är också väldigt bra om du kan peka på en spetskompetens som du är relativt ensam om. Då kommer du dels att enklare kunna söka efter passande uppdrag, och lättare kunna förklara var dina styrkor ligger.Om du är en egen företagare så behöver du synas där dina kunder är. Det finns många fördelar med att ha en egen hemsida och/eller blogg för dig och ditt företag, så att arbetsgivare snabbt kan titta in och se vad du har gjort tidigare, och lära känna dig bättre. Kom ihåg att marknadsföra dig på Twitter och andra sociala medier – man vet aldrig var du träffar potentiella kunder.
Flera konsulter som arbetar tillsammans för att synas är bättre än många ensamma. Leta efter personer som gör samma sak som du, och planera samarbeten. Om du säljer ekologiska tomater från en gård, kanske du kan gå ihop med andra ekologiska odlare och göra gemensamma satsningar? Testa att lansera en hemsida tillsammans – då hjälper ni varandra att synas, och når ut till fler kunder.I dag kan man hitta internetforum för nästan vilket ämne som helst, och på sidor som Facebook finns det också väldigt många specialgrupper. Oavsett om du driver eget inom sport, musik eller konst så kan det vara bra att gå med i nichade grupper runtomkring på nätet, och delta i diskussioner där. Då lär du dig mer om det du gör och får samtidigt chansen att knyta viktiga kontakter.

Att vara sin egen har blivit allt vanligare, och konsultbranschen växer så det knakar. Men när man är sin egen måste man också lägga energi på att visa upp sig inför möjliga arbetsgivare. Här ger vi fem tips till dig som vill bli bättre på att marknadsföra dig som konsult.

Oavsett om du ordnar konserter, driver en cateringfirma eller arbetar som fotograf så är du på något sätt en egen företagare. Ofta behöver du då också marknadsföra dig, för att hitta nya kunder eller uppdragsgivare. Om du är konsult – alltså hyr ut din kompetens till företag – är det ännu viktigare att synas på rätt platser. Här är fem tips för dig som marknadsför dig som egen företagare eller konsult:

Som egen företagare måste du kunna motivera för potentiella kunder varför just du är rätt person för uppdraget. Det är trots allt dig själv som du marknadsför: arbeta på att ta reda på vad det är du gör bra och mindre bra, och kom ihåg att vårda relationen till dina potentiella uppdragsgivare. Anpassa din portfölj och ditt budskap till de personer som du önskar komma i kontakt med och snegla på vilken typ av hjälp de behöver.  

Det är bra att vara bred som egen företagare, men det är också väldigt bra om du kan peka på en spetskompetens som du är relativt ensam om. Då kommer du dels att enklare kunna söka efter passande uppdrag, och lättare kunna förklara var dina styrkor ligger.

Om du är en egen företagare så behöver du synas där dina kunder är. Det finns många fördelar med att ha en egen hemsida och/eller blogg för dig och ditt företag, så att arbetsgivare snabbt kan titta in och se vad du har gjort tidigare, och lära känna dig bättre. Kom ihåg att marknadsföra dig på Twitter och andra sociala medier – man vet aldrig var du träffar potentiella kunder.

Flera konsulter som arbetar tillsammans för att synas är bättre än många ensamma. Leta efter personer som gör samma sak som du, och planera samarbeten. Om du säljer ekologiska tomater från en gård, kanske du kan gå ihop med andra ekologiska odlare och göra gemensamma satsningar? Testa att lansera en hemsida tillsammans – då hjälper ni varandra att synas, och når ut till fler kunder.

I dag kan man hitta internetforum för nästan vilket ämne som helst, och på sidor som Facebook finns det också väldigt många specialgrupper. Oavsett om du driver eget inom sport, musik eller konst så kan det vara bra att gå med i nichade grupper runtomkring på nätet, och delta i diskussioner där. Då lär du dig mer om det du gör och får samtidigt chansen att knyta viktiga kontakter.

Så använder du mönster på din hemsida

Mönster och struktur är allt mer populära inslag i webbdesign. Här visar vi hur man på ett spännande sätt kan använda mönster på sin hemsida, och tipsar om sidor för inspiration.Ett mönster i webbdesign är precis vad det låter som: ett grafiskt element som upprepar sig och oftast är symmetriskt. Till skillnad från mer färgglada element som bilder och illustrationer är mönster mer dekorativa, och består ofta av enkla linjer, cirklar eller kvadrater.
 
I dag talar man ibland om diskreta mönster på hemsidor – mönster som inte syns så tydligt, men ger en tredimensionell effekt till ett underlag. Företaget Six11ink använder sig exempelvis av en mycket diskret struktur som gör att hemsidan ser papperslik ut:
Det kanske vanligaste sättet att använda mönster är som bakgrund, istället för heltäckande färg eller en bild. Att ha en mönsterbakgrund ger en snygg och symmetrisk design, som ofta ser mer levande ut än en färgbakgrund.
 
På hemsidan för tryckeriet Print Mor NYC har man använt ett rutigt bakgrundsmönster:
Ett annat snyggt sätt att använda mönster är på knappar eller i menyfält. Förutom att det också ger knapparna ett mer unikt utseende så gör det att de här elementen sticker ut och blir mindre platta.
 
Så här ser exempelvis Quaintologys mönstrade meny ut:
I Hemsida24:s verktyg är det lätt att lägga till mönster: klicka på Ändra utseende > Anpassa designmall, och klicka sedan på Mönster under fliken Bakgrund. Där kan du välja mellan flera mönster, och även ladda upp egna mönster som du vill använda.Om du vill se fler exempel på hemsidor som använder mönster på ett snyggt sätt så kan du bland annat titta på Vandelay Design, Smashing Magazine och Design Instruct.
 
För den som inte kan eller har tid att göra egna mönster, finns det många bra webbsidor där man kan ladda ner gratismönster som bildfiler. På Subtle Patterns kan du exempelvis ladda ner väldigt snygga, enkla mönster som är mer avskalade. Design Woop har också en liknande samling nedladdningsbara mönster, och Web Design Ledger har många mer dekorativa strukturer.
 
Patternizer är ett verktyg där du kan göra dina egna mönster. Titta även på Repper Patterns, som fungerar på ett liknande sätt.
 
Om du inte har Photoshop, kom i håg att du alltid kan använda Pic Monkey för att beskära och spara mönster.

Mönster och struktur är allt mer populära inslag i webbdesign. Här visar vi hur man på ett spännande sätt kan använda mönster på sin hemsida, och tipsar om sidor för inspiration.

Ett mönster i webbdesign är precis vad det låter som: ett grafiskt element som upprepar sig och oftast är symmetriskt. Till skillnad från mer färgglada element som bilder och illustrationer är mönster mer dekorativa, och består ofta av enkla linjer, cirklar eller kvadrater.

 

I dag talar man ibland om diskreta mönster på hemsidor – mönster som inte syns så tydligt, men ger en tredimensionell effekt till ett underlag. Företaget Six11ink använder sig exempelvis av en mycket diskret struktur som gör att hemsidan ser papperslik ut:

Det kanske vanligaste sättet att använda mönster är som bakgrund, istället för heltäckande färg eller en bild. Att ha en mönsterbakgrund ger en snygg och symmetrisk design, som ofta ser mer levande ut än en färgbakgrund.

 

På hemsidan för tryckeriet Print Mor NYC har man använt ett rutigt bakgrundsmönster:

Ett annat snyggt sätt att använda mönster är på knappar eller i menyfält. Förutom att det också ger knapparna ett mer unikt utseende så gör det att de här elementen sticker ut och blir mindre platta.

 

Så här ser exempelvis Quaintologys mönstrade meny ut:

I Hemsida24:s verktyg är det lätt att lägga till mönster: klicka på Ändra utseende > Anpassa designmall, och klicka sedan på Mönster under fliken Bakgrund. Där kan du välja mellan flera mönster, och även ladda upp egna mönster som du vill använda.

Om du vill se fler exempel på hemsidor som använder mönster på ett snyggt sätt så kan du bland annat titta på Vandelay Design, Smashing Magazine och Design Instruct.

 

För den som inte kan eller har tid att göra egna mönster, finns det många bra webbsidor där man kan ladda ner gratismönster som bildfiler. På Subtle Patterns kan du exempelvis ladda ner väldigt snygga, enkla mönster som är mer avskalade. Design Woop har också en liknande samling nedladdningsbara mönster, och Web Design Ledger har många mer dekorativa strukturer.

 

Patternizer är ett verktyg där du kan göra dina egna mönster. Titta även på Repper Patterns, som fungerar på ett liknande sätt.

 

Om du inte har Photoshop, kom i håg att du alltid kan använda Pic Monkey för att beskära och spara mönster.

Hur väljer man domännamn?

Att välja ett domännamn kan tyckas vara ett mindre problem när man börjar skapa sin hemsida. Men det faktum att du bara har en möjlighet att välja, och att valet på många sätt påverkar hur lätt besökare kommer att kunna hitta din hemsida, gör att det kan vara värt att tänka efter en extra gång. Här ger vi dig viktiga saker att fundera över när du väljer domännamn för din sida…. så är ditt mål helt enkelt att du ska försöka komma så nära det som möjligt när du väljer ditt domännamn. Om dina kunder redan känner igen namnet på din verksamhet är chansen större att de kommer att söka efter det på nätet eller i adressfältet, och då hjälper det att adressen stämmer med ditt namn.Om du ännu inte har ett namn på din verksamhet och samtidigt ska köpa ett domännamn, är det första du ska tänka på att namnet ska vara lätt att komma ihåg. Föreställ dig att du är på en fest och ska nämna din webbadress till någon som du hoppas minns den: ju mer unik och logisk adressen är, desto lättare är det. Tänk också på att domännamnet gärna ska:
 

Låta som det skrivs
Ha en twist som gör att det går att skilja från liknande adresser
Representerar det du gör på ett bra sätt
I dag är internet fullt av webbaktörer och företag, så det är inte säkert att den adress du helst vill ha är ledig. När det gäller adresser som slutar på .se är konkurrensen av naturliga skäl inte lika stor som för de internationella ändelserna .com, .org och .net, och därför går det oftast lättare att hitta en ledig .se-adress. I allmänhet är vi också mest vana vid .se-adresser, men om du har en internationell verksamhet som exempelvis säljer varor eller tjänster över hela världen kan det vara bra att försöka hitta en .com eller .net-adress. Då blir det mer naturligt att söka efter ditt företagsnamn även utomlands.Vissa hemsidor som har långa namn använder sig av förkortningar i sitt domännamn. Det kan vara en bra idé om företaget är känt som en förkortning – det känns exempelvis mer logiskt att skriva www.sas.se i sökfönstret i stället för www.scandinavianairlinessystem.se – men om förkortningen inte är känd kan det bli förvirrande. Ta som exempel adressen www.wwd.se: den här hemsidan tillhör det stora förlaget Wahlström & Widstrand, men få kanske tänker på just den förkortningen när de ska försöka hitta hemsidan. Då hade det nog varit bättre att köpa domännamnet www.wahlstromochwidstrand.se; även om det tar längre tid att skriva, så är det ändå större chans att människor kommer ihåg adressen än en oetablerad förkortning. Ett annat bra exempel är www.rsv.se, som 2004 bytte namn till det betydligt mer enkla www.skatteverket.se.Sedan en tid tillbaka har det blivit möjligt att använda specialtecken i internetadresser och därför kan det vara lockande att använda å, ä och ö i sin webbadress. Men även om det så klart ser snyggare ut med än utan prickar, så finns det fortfarande många saker som inte fungerar lika bra med nordiska tecken i domännamnet. Exempelvis uppstår problem när man ska länka till sådana hemsidor, och det kan också bli problematiskt med e-postadresser. Än så länge rekommenderas man alltså att ta bort prickarna från domännamnet.För några år sedan var det populärt med siffror, som 4 istället för “for”, och andra typer av omskrivningar. Oftast är det dock bättre att satsa på någonting mer tidlöst, eftersom webbadressen förhoppningsvis ska användas lång tid framöver. Samma sak gäller exempelvis ändelsen .nu, som var populär bland svenska företag under en tid, men som i dag bara känns svår att komma ihåg.Ditt domännamn påverkar också till vilken grad ditt företag är “googlingsbart”. Därför är det bra om det du gör finns med i webbadressen. Heter du Lotta och säljer stickade halsdukar är det alltså bättre att välja www.lottashalsdukar.se än www.lottasaffar.se. Ha inte med några bindestreck i domännamnet heller – det kan göra det svårare att hitta din hemsida i en sökmotor.

Att välja ett domännamn kan tyckas vara ett mindre problem när man börjar skapa sin hemsida. Men det faktum att du bara har en möjlighet att välja, och att valet på många sätt påverkar hur lätt besökare kommer att kunna hitta din hemsida, gör att det kan vara värt att tänka efter en extra gång. Här ger vi dig viktiga saker att fundera över när du väljer domännamn för din sida.

… så är ditt mål helt enkelt att du ska försöka komma så nära det som möjligt när du väljer ditt domännamn. Om dina kunder redan känner igen namnet på din verksamhet är chansen större att de kommer att söka efter det på nätet eller i adressfältet, och då hjälper det att adressen stämmer med ditt namn.

Om du ännu inte har ett namn på din verksamhet och samtidigt ska köpa ett domännamn, är det första du ska tänka på att namnet ska vara lätt att komma ihåg. Föreställ dig att du är på en fest och ska nämna din webbadress till någon som du hoppas minns den: ju mer unik och logisk adressen är, desto lättare är det. Tänk också på att domännamnet gärna ska:

 

 • Låta som det skrivs
 • Ha en twist som gör att det går att skilja från liknande adresser
 • Representerar det du gör på ett bra sätt

I dag är internet fullt av webbaktörer och företag, så det är inte säkert att den adress du helst vill ha är ledig. När det gäller adresser som slutar på .se är konkurrensen av naturliga skäl inte lika stor som för de internationella ändelserna .com, .org och .net, och därför går det oftast lättare att hitta en ledig .se-adress. I allmänhet är vi också mest vana vid .se-adresser, men om du har en internationell verksamhet som exempelvis säljer varor eller tjänster över hela världen kan det vara bra att försöka hitta en .com eller .net-adress. Då blir det mer naturligt att söka efter ditt företagsnamn även utomlands.

Vissa hemsidor som har långa namn använder sig av förkortningar i sitt domännamn. Det kan vara en bra idé om företaget är känt som en förkortning – det känns exempelvis mer logiskt att skriva www.sas.se i sökfönstret i stället för www.scandinavianairlinessystem.se – men om förkortningen inte är känd kan det bli förvirrande. Ta som exempel adressen www.wwd.se: den här hemsidan tillhör det stora förlaget Wahlström & Widstrand, men få kanske tänker på just den förkortningen när de ska försöka hitta hemsidan. Då hade det nog varit bättre att köpa domännamnet www.wahlstromochwidstrand.se; även om det tar längre tid att skriva, så är det ändå större chans att människor kommer ihåg adressen än en oetablerad förkortning. Ett annat bra exempel är www.rsv.se, som 2004 bytte namn till det betydligt mer enkla www.skatteverket.se.

Sedan en tid tillbaka har det blivit möjligt att använda specialtecken i internetadresser och därför kan det vara lockande att använda å, ä och ö i sin webbadress. Men även om det så klart ser snyggare ut med än utan prickar, så finns det fortfarande många saker som inte fungerar lika bra med nordiska tecken i domännamnet. Exempelvis uppstår problem när man ska länka till sådana hemsidor, och det kan också bli problematiskt med e-postadresser. Än så länge rekommenderas man alltså att ta bort prickarna från domännamnet.

För några år sedan var det populärt med siffror, som 4 istället för “for”, och andra typer av omskrivningar. Oftast är det dock bättre att satsa på någonting mer tidlöst, eftersom webbadressen förhoppningsvis ska användas lång tid framöver. Samma sak gäller exempelvis ändelsen .nu, som var populär bland svenska företag under en tid, men som i dag bara känns svår att komma ihåg.

Ditt domännamn påverkar också till vilken grad ditt företag är “googlingsbart”. Därför är det bra om det du gör finns med i webbadressen. Heter du Lotta och säljer stickade halsdukar är det alltså bättre att välja www.lottashalsdukar.se än www.lottasaffar.se. Ha inte med några bindestreck i domännamnet heller – det kan göra det svårare att hitta din hemsida i en sökmotor.

Hemsida24 gör om J.K Nails

Vi har gjort om hemsidan för ett företag som erbjuder nagelvård och massage. Den har fått en ny design som matchar företagets färger, en lättnavigerad sidstruktur och ett uppdaterat innehåll. Se hur vi gjorde i en video och läs mer om vilka uppdateringar som gjordes. Vi har spelat in hela arbetet med hemsidan i en video, där vi visar och berättar om vilka förändringar vi har gjort och varför vi har gjort dem.
 
Videon är 52 minuterSe en kort sammanfattning av resultatet.
 
Videon är 5 minuter
Designen har gjorts om för att matcha företagets logotyp och inredning.
Sidstrukturen har ändrats så att det blir enklare för besökaren att hitta rätt information.
Innehållet har uppdaterats för att tydliggöra vad företaget erbjuder och hur besökaren köper deras tjänster. 

Vi har gjort om hemsidan för ett företag som erbjuder nagelvård och massage. Den har fått en ny design som matchar företagets färger, en lättnavigerad sidstruktur och ett uppdaterat innehåll. Se hur vi gjorde i en video och läs mer om vilka uppdateringar som gjordes. 

Vi har spelat in hela arbetet med hemsidan i en video, där vi visar och berättar om vilka förändringar vi har gjort och varför vi har gjort dem.

 

Videon är 52 minuter

Se en kort sammanfattning av resultatet.

 

Videon är 5 minuter

 • Designen har gjorts om för att matcha företagets logotyp och inredning.
 • Sidstrukturen har ändrats så att det blir enklare för besökaren att hitta rätt information.
 • Innehållet har uppdaterats för att tydliggöra vad företaget erbjuder och hur besökaren köper deras tjänster.