God struktur på hemsidan ger fler kunder!

Genom att arbeta om strukturen på din hemsida kan du få ökad trovärdighet, ökad trafik och fler kunder. Varför? Jo, därför att strukturen på hemsidan speglar vem du är. Därför är det viktigt att hemsidan ger rätt intryck samtidigt som den uttrycker vad du och ditt företag står för.

I det här inlägget går vi tillsammans igenom vad strukturen kan betyda för dig och vad du kan göra annorlunda för att förenkla för din kunder och samtidigt öka dina möjligheter att få nya kunder.
 
Har du städat hemma?

Strukturen på din hemsida säger mycket om både dig och ditt företag. Det är precis likadant som när du första gången är hemma hos nya vänner. Beroende på hur stökigt, kliniskt rent, kreativt eller organiserat de har det hemma skapar du dig en uppfattning om dem. Samma sak gäller för din hemsida – den är ditt företags “hem” dit du bjuder in dina kunder.

Du vill med andra ord att strukturen på din hemsida ska spegla dig. Vad säger din struktur om dig och ditt företag? Vad känns helt rätt och vad bör du förändra?

Låt oss gå igenom hur du kan förändra din struktur till det bättre så att dina produkter, tjänster eller ditt budskap kommer i fokus utan att förvirra dina besökare!

6 steg för en bättre struktur

Din struktur är en del av den visuella upplevelsen som du ger dina besökare. Utan en god struktur är risken stor att dina besökare tröttnar eller blir irriterande. Resultatet av det kan bli att de lämnar din hemsida och istället väljer en konkurrent.

1. Vad är viktigast för dina besökare?
Det är lätt att fastna i vad du själv vill lyfta fram på hemsidan. Försök att istället gå igenom vad som är viktigast för besökaren. Vilken information behöver lyftas fram?

Det handlar INTE om vad du vill lyfta. Skriv upp vad som behöver vara med på startsidan, och vad besökaren kommer att leta efter i nästa steg och som därmed bör finnas med på de andra sidorna?

Johanna tipsar: Är du osäker på vad dina kunder och besökare efterfrågar på din hemsida – fråga dem. Gör en kundundersökning! Vad vill de veta och vilka faktorer väger tyngst? Pris, funktioner, referenser, etc? Kanske kan de få något i utbyte för att delta i undersökningen.

2. Rangordna dina sidor
När du bestämt vad som är viktigast för kunden och vad du behöver ha med behöver du rangordna vad som är viktigast. Finns det någon naturlig ordning på sidorna och i vilken ordning de bör komma? Sätt dem i den ordningen med den “viktigaste” sidan först så att det blir enkelt för besökaren att orientera sig på hemsidan.

Johanna tipsar: Detsamma gäller för rubriker och huvudrubriker på dina sidor och undersidor. Vilken av rubrikerna är mest prioriterad? Är det exempelvis ett kampanjerbjudande – sätt då den rubriken överst.

3. Välj rätt typ av struktur
Man brukar prata om två typer av strukturer. Antingen har du alla sidor direkt under startsidan vilket kan vara bra om du direkt vill ge en övergripande bild av hemsidans olika delar.

Exempel: Mia är livsstilscoach och behöver på sin hemsida förmedla vem hon är och vad hon gör. Det viktigaste sidorna för Mia är den sida där hon berättar om sig själv och företaget. På de andra sidorna berättar hon om olika typer av coachningsmöjligheter, hon ger kundreferenser och så har hon en sida med kontaktuppgifter. Det mest logiska är att de olika sidorna ligger direkt under startsidan eftersom det är så få sidor och de skiljer sig väsentligt åt .

Alternativ nummer två är att dela in dina sidor och undersidor efter ämne. Det innebär att du på varje sida har en eller flera underkategorier.

Exempel: Lasse har nyss startat ett företag som fotograf. Lasse gillar att visa sin bredd men också sina expertområden. För att presentera sin verksamhet på ett strukturerat vis har Lasse valt att skapa en sida som heter “Foto & priser” där har han skapat undersidor med “porträtt”, “utomhus” och “i rörelse”. Hade Lasse valt att lägga alla dessa under startmenyn hade det blivit väldigt rörigt. Kunderna hittar ändå lätt dit genom en tydlig rubrik och ett upplägg som skapar en användarvänlig struktur.

Tänk noga igenom vilken av dessa strukturer som är mest logisk för dina besökare. Kanske behöver de inte se alla produkter direkt utan det är kanske bättre att dela upp dem per kategori.

4. Lättöverskådelig med “above the fold”
Dina sidor behöver vara lätta att överblicka och ta hänsyn til “Above the fold”. Med “Above the fold” menas det som syns på skärmen innan du måste skrolla. Dina besökare bör exempelvis kunna se en huvudrubrik och ett konkret budskap (en bild och/eller 1-2 textstycken) utan att behöva skrolla ner.

Johanna tipsar: Startsidan är det första dina kunder fäster blicken på när de besöker din hemsida och därmed är det på startsidan du har din chans att göra ett bra första intryck. Fundera en gång till över vad som bör vara i fokus på just denna sida utan att upprepa det som du har på dina andra sidor.

5. Ett ämne på varje undersida
En rekommendation är att du på varje sida lyfter ett specifikt ämne. Det är lätt hänt att man upprepar det som känns mest relevant men för att skapa en tydlig struktur är det bäst att bara ha ett ämne per sida. Det gör också att varje ämne får mer uppmärksamhet och blir enklare att ta till sig.

Ett tips när du jobbar med dina sidor är att se varje sida som startsidan, värdera dem lika högt – vad är det absolut viktigaste som behöver framgå och hur lyfter jag det?

6. Följ statistiken och utvärdera!
När du har strukturerat om din sida är det bra om du med jämna mellanrum kollar statistiken och jämför. Vad händer när du ändrar om – är det positivt eller negativt?

Din statistik säger mycket om dina kunders beteende och vad de tycker om olika förändringar. På vilken sida tappar du dem, och på vilken sida spenderar de mest tid?

Johanna tipsar: Om du inte själv vet var du ska börja samtidigt som du känner att du behöver förändra upplägget på din hemsida – var öppen för feedback. Be dina kunder att lämna synpunkter på din hemsida och fråga hur du kan göra den bättre.

Checklista för din struktur

Överös inte dina besökare med text
Ha inte fler rubriker än nödvändigt
Håll det enkelt och kort
Utvärdera regelbundet strukturen på din hemsida

Så vad kan du göra för att förbättra strukturen på din hemsida?  Finns det saker du kan plocka bort, göra tydligare eller arbeta om? Gör det och mät sedan om din trafik ökat efter en månad!
 

// Johanna Bohlin
Community Manger

Genom att arbeta om strukturen på din hemsida kan du få ökad trovärdighet, ökad trafik och fler kunder. Varför? Jo, därför att strukturen på hemsidan speglar vem du är. Därför är det viktigt att hemsidan ger rätt intryck samtidigt som den uttrycker vad du och ditt företag står för.

I det här inlägget går vi tillsammans igenom vad strukturen kan betyda för dig och vad du kan göra annorlunda för att förenkla för din kunder och samtidigt öka dina möjligheter att få nya kunder.
 

Har du städat hemma?

Strukturen på din hemsida säger mycket om både dig och ditt företag. Det är precis likadant som när du första gången är hemma hos nya vänner. Beroende på hur stökigt, kliniskt rent, kreativt eller organiserat de har det hemma skapar du dig en uppfattning om dem. Samma sak gäller för din hemsida – den är ditt företags “hem” dit du bjuder in dina kunder.

Du vill med andra ord att strukturen på din hemsida ska spegla dig. Vad säger din struktur om dig och ditt företag? Vad känns helt rätt och vad bör du förändra?

Låt oss gå igenom hur du kan förändra din struktur till det bättre så att dina produkter, tjänster eller ditt budskap kommer i fokus utan att förvirra dina besökare!

6 steg för en bättre struktur

Din struktur är en del av den visuella upplevelsen som du ger dina besökare. Utan en god struktur är risken stor att dina besökare tröttnar eller blir irriterande. Resultatet av det kan bli att de lämnar din hemsida och istället väljer en konkurrent.

1. Vad är viktigast för dina besökare?
Det är lätt att fastna i vad du själv vill lyfta fram på hemsidan. Försök att istället gå igenom vad som är viktigast för besökaren. Vilken information behöver lyftas fram?

Det handlar INTE om vad du vill lyfta. Skriv upp vad som behöver vara med på startsidan, och vad besökaren kommer att leta efter i nästa steg och som därmed bör finnas med på de andra sidorna?

Johanna tipsar: Är du osäker på vad dina kunder och besökare efterfrågar på din hemsida – fråga dem. Gör en kundundersökning! Vad vill de veta och vilka faktorer väger tyngst? Pris, funktioner, referenser, etc? Kanske kan de få något i utbyte för att delta i undersökningen.

2. Rangordna dina sidor
När du bestämt vad som är viktigast för kunden och vad du behöver ha med behöver du rangordna vad som är viktigast. Finns det någon naturlig ordning på sidorna och i vilken ordning de bör komma? Sätt dem i den ordningen med den “viktigaste” sidan först så att det blir enkelt för besökaren att orientera sig på hemsidan.

Johanna tipsar: Detsamma gäller för rubriker och huvudrubriker på dina sidor och undersidor. Vilken av rubrikerna är mest prioriterad? Är det exempelvis ett kampanjerbjudande – sätt då den rubriken överst.

3. Välj rätt typ av struktur
Man brukar prata om två typer av strukturer. Antingen har du alla sidor direkt under startsidan vilket kan vara bra om du direkt vill ge en övergripande bild av hemsidans olika delar.

Exempel: Mia är livsstilscoach och behöver på sin hemsida förmedla vem hon är och vad hon gör. Det viktigaste sidorna för Mia är den sida där hon berättar om sig själv och företaget. På de andra sidorna berättar hon om olika typer av coachningsmöjligheter, hon ger kundreferenser och så har hon en sida med kontaktuppgifter. Det mest logiska är att de olika sidorna ligger direkt under startsidan eftersom det är så få sidor och de skiljer sig väsentligt åt .

Alternativ nummer två är att dela in dina sidor och undersidor efter ämne. Det innebär att du på varje sida har en eller flera underkategorier.

Exempel: Lasse har nyss startat ett företag som fotograf. Lasse gillar att visa sin bredd men också sina expertområden. För att presentera sin verksamhet på ett strukturerat vis har Lasse valt att skapa en sida som heter “Foto & priser” där har han skapat undersidor med “porträtt”, “utomhus” och “i rörelse”. Hade Lasse valt att lägga alla dessa under startmenyn hade det blivit väldigt rörigt. Kunderna hittar ändå lätt dit genom en tydlig rubrik och ett upplägg som skapar en användarvänlig struktur.

Tänk noga igenom vilken av dessa strukturer som är mest logisk för dina besökare. Kanske behöver de inte se alla produkter direkt utan det är kanske bättre att dela upp dem per kategori.

4. Lättöverskådelig med “above the fold”
Dina sidor behöver vara lätta att överblicka och ta hänsyn til “Above the fold”. Med “Above the fold” menas det som syns på skärmen innan du måste skrolla. Dina besökare bör exempelvis kunna se en huvudrubrik och ett konkret budskap (en bild och/eller 1-2 textstycken) utan att behöva skrolla ner.

Johanna tipsar: Startsidan är det första dina kunder fäster blicken på när de besöker din hemsida och därmed är det på startsidan du har din chans att göra ett bra första intryck. Fundera en gång till över vad som bör vara i fokus på just denna sida utan att upprepa det som du har på dina andra sidor.

5. Ett ämne på varje undersida
En rekommendation är att du på varje sida lyfter ett specifikt ämne. Det är lätt hänt att man upprepar det som känns mest relevant men för att skapa en tydlig struktur är det bäst att bara ha ett ämne per sida. Det gör också att varje ämne får mer uppmärksamhet och blir enklare att ta till sig.

Ett tips när du jobbar med dina sidor är att se varje sida som startsidan, värdera dem lika högt – vad är det absolut viktigaste som behöver framgå och hur lyfter jag det?

6. Följ statistiken och utvärdera!
När du har strukturerat om din sida är det bra om du med jämna mellanrum kollar statistiken och jämför. Vad händer när du ändrar om – är det positivt eller negativt?

Din statistik säger mycket om dina kunders beteende och vad de tycker om olika förändringar. På vilken sida tappar du dem, och på vilken sida spenderar de mest tid?

Johanna tipsar: Om du inte själv vet var du ska börja samtidigt som du känner att du behöver förändra upplägget på din hemsida – var öppen för feedback. Be dina kunder att lämna synpunkter på din hemsida och fråga hur du kan göra den bättre.

Checklista för din struktur

  • Överös inte dina besökare med text
  • Ha inte fler rubriker än nödvändigt
  • Håll det enkelt och kort
  • Utvärdera regelbundet strukturen på din hemsida

Så vad kan du göra för att förbättra strukturen på din hemsida?  Finns det saker du kan plocka bort, göra tydligare eller arbeta om? Gör det och mät sedan om din trafik ökat efter en månad!
 

// Johanna Bohlin
Community Manger