Så här skriver du en intressant rubrik

Dina rubriker är avgörande. Rubrikerna ska vägleda och guida dina besökare på hemsidan. Rubrikerna ska locka till läsning. Är de inte tillräckligt bra är det risk att du tappar besökare.

Dina rubriker behöver därför vara tydliga och rättvisande samtidigt som de ska skapa intresse. Frågan är hur du ska få dina rubriker att uppfylla dessa båda krav?
 
Vad är en bra rubrik?

En bra rubrik besvarar din besökares frågor. När dina kunder eller potentiella kunder besöker din hemsida har de olika behov och funderingar. För att dina rubriker ska bli riktigt bra behöver du identifiera vilka dessa behov är.

Vill besökarna helst få information om priser, nya erbjudanden eller olika användningsområden för din produkt? Visa rubriker behöver endast vägleda medan de som berättar om ett erbjudande behöver vara intresseväckande.

Din rubrik ska alltså tala till dina kunders behov men även locka deras känslor.
 
“Rubriken är ett sätt att paketera din information. Den ska inte sälja, utan få folk att köpa. “
 

8 tips för en bra rubrik

När du besöker en ny hemsida vad är det första du letar efter? Mestadels är det någon typ av information och för att hitta den ögnar du rubrikerna.

Det finns en mängd olika rubriker. Vi ska här fokuserar på dina huvud- och underrubriker.

1. Våga ta bort rubriker som ej är relevanta
Är de rubriker som du har med på din hemsida relevanta för dina kunder?  Gå igenom varje rubrik. Om rubriken i fråga inte tillför något mervärde för dina kunder – stryk den!

2. Skriv tydliga rubriker som vägleder
När dina besökare kommer in på din sida är det viktigt att de snabbt och lätt hittar och kan klicka sig vidare till den information de söker. Hittar de inte snabbt vad de letar efter är risken stor att de klickar sig vidare till en konkurrent.

Gör det enkelt och låt rubrikerna sammanfatta texten, exempelvis “Här hittar du de billigaste vitvarorna i Norden!” istället för “Hos oss hittar du de absolut bästa vitvarorna som finns att få tag i på marknaden”.

Den sista rubriken säger egentligen inget medan den första är tydlig och lyfter konkurrensfördelarna. Krångla inte till det.

3. Koppla rubriken till en känsla
Identifiera den känsla som du vill att din rubrik ska förmedla och ha den i bakhuvudet när du gör rubrikförslag.

Använd gärna rubriken för att tala till läsaren. Det skapar engagemang. Exempelvis “Vi löser dina ekonomiska problem idag”.

Johanna tipsar: Dina rubriker används av sökmotorerna för att ta reda på vad din hemsida och dina texter handlar om. Tänk därför på att få med viktiga nyckelord i dina rubriker.

4. En kort och kraftfull rubrik
Enligt SEO-experter ska din rubrik helst inte ha mer än 70 tecken och vara 5–10 ord lång. För en kraftfull och tydlig rubrik rekommenderas dock snarare 5 än 10 ord.

Du kan med fördel använda utropstecken, bindestreck och frågetecken för att förstärka ditt budskap.

Varning: Använd dem sparsamt annars tappar de effekt.

5. Bra ord att använda i din rubrik
Det finns många olika sätt att börja dina rubriker. Här är några förslag på ord och fraser som har visat sig fungera väldigt bra.

Så här… Exempel: Så här tar du bra bilder

Bästa… Exempel: De bästa företagsidéerna 2014

Gratis… Exempel: Gratis ekonomiprogram till ditt företag

Siffror… Exempel: 7 smarta sätt att få nya kunder

Tips/råd… Exempel: Fem tips på hur du blir av med förkylningen

Därför… Exempel: Därför är päron nyttigare än äpplen

Johanna tipsar: Använd gärna verb i dina rubriker; i ett påstående eller en uppmaning. På så vis engagerar du dina läsare.

6. ANVÄND INTE BARA VERSALER
Det är lätt att tro att versaler väcker uppmärksamhet och därför är bra i rubriker. Faktum är att en rubrik blir svårare att läsa om den skrivs enbart med versaler.

Varning: En rubrik skriven med versaler kan lätt uppfattas som aggressiv och skrikig.

7. Ord som du bör undvika
Undvik ord som kan försvåra förståelsen för dina läsare. Exempel på sådana ord är förkortningar, slanguttryck och branschtermer.

Tänk på att du vill attrahera både nya och befintliga kunder och att de inte alltid använder samma ord som du.

8. Använd humor i en lagom dos
Humor är underbart! Att skriva roliga rubriker kan vara både vara kul och locka fler till läsning samtidigt som de också kan förvirra och krångla till det. Risken är att du och dina läsare inte har samma humor.

Glöm inte att det absolut viktigaste är att kunderna hittar det de söker! Stryk en skojig rubrik till förmån för en informativ.

Johanna tipsar: Nöj dig aldrig med en rubrik utan ta alltid fram 3-5 alternativ och låt de sjunka in innan du bestämmer dig. Ett förslag är att bolla rubrikerna med någon utomstående för att se hur de uppfattar dina rubrikförslag.

En checklista för dina rubriker
När du arbetat igenom dina rubriker och känner dig nöjd rekommenderar jag dig att gå igenom listan nedan. Hur många av kraven uppfyller dina rubriker? Är det tillräckligt?

Min rubrik..
…är relevant?
…är tydlig och lätt att förstå?
…förmedlar en känsla?
…är 5–10 ord lång?
…är intressant?

Johanna tipsar: Lägg lika mycket tid på rubriken som på brödtexten. Även om du har en jättebra text kommer ingen att läsa den om rubriken inte är lockande.

Väck intresse, underlätta för dina kunder och var tydlig med ditt budskap!
 

// Johanna Bohlin
Community Manager 

Dina rubriker är avgörande. Rubrikerna ska vägleda och guida dina besökare på hemsidan. Rubrikerna ska locka till läsning. Är de inte tillräckligt bra är det risk att du tappar besökare.

Dina rubriker behöver därför vara tydliga och rättvisande samtidigt som de ska skapa intresse. Frågan är hur du ska få dina rubriker att uppfylla dessa båda krav?
 

Vad är en bra rubrik?

En bra rubrik besvarar din besökares frågor. När dina kunder eller potentiella kunder besöker din hemsida har de olika behov och funderingar. För att dina rubriker ska bli riktigt bra behöver du identifiera vilka dessa behov är.

Vill besökarna helst få information om priser, nya erbjudanden eller olika användningsområden för din produkt? Visa rubriker behöver endast vägleda medan de som berättar om ett erbjudande behöver vara intresseväckande.

Din rubrik ska alltså tala till dina kunders behov men även locka deras känslor.
 

“Rubriken är ett sätt att paketera din information. Den ska inte sälja, utan få folk att köpa. “
 

8 tips för en bra rubrik

När du besöker en ny hemsida vad är det första du letar efter? Mestadels är det någon typ av information och för att hitta den ögnar du rubrikerna.

Det finns en mängd olika rubriker. Vi ska här fokuserar på dina huvud- och underrubriker.

1. Våga ta bort rubriker som ej är relevanta
Är de rubriker som du har med på din hemsida relevanta för dina kunder?  Gå igenom varje rubrik. Om rubriken i fråga inte tillför något mervärde för dina kunder – stryk den!

2. Skriv tydliga rubriker som vägleder
När dina besökare kommer in på din sida är det viktigt att de snabbt och lätt hittar och kan klicka sig vidare till den information de söker. Hittar de inte snabbt vad de letar efter är risken stor att de klickar sig vidare till en konkurrent.

Gör det enkelt och låt rubrikerna sammanfatta texten, exempelvis “Här hittar du de billigaste vitvarorna i Norden!” istället för “Hos oss hittar du de absolut bästa vitvarorna som finns att få tag i på marknaden”.

Den sista rubriken säger egentligen inget medan den första är tydlig och lyfter konkurrensfördelarna. Krångla inte till det.

3. Koppla rubriken till en känsla
Identifiera den känsla som du vill att din rubrik ska förmedla och ha den i bakhuvudet när du gör rubrikförslag.

Använd gärna rubriken för att tala till läsaren. Det skapar engagemang. Exempelvis “Vi löser dina ekonomiska problem idag”.

Johanna tipsar: Dina rubriker används av sökmotorerna för att ta reda på vad din hemsida och dina texter handlar om. Tänk därför på att få med viktiga nyckelord i dina rubriker.

4. En kort och kraftfull rubrik
Enligt SEO-experter ska din rubrik helst inte ha mer än 70 tecken och vara 5–10 ord lång. För en kraftfull och tydlig rubrik rekommenderas dock snarare 5 än 10 ord.

Du kan med fördel använda utropstecken, bindestreck och frågetecken för att förstärka ditt budskap.

Varning: Använd dem sparsamt annars tappar de effekt.

5. Bra ord att använda i din rubrik
Det finns många olika sätt att börja dina rubriker. Här är några förslag på ord och fraser som har visat sig fungera väldigt bra.

Så här… Exempel: Så här tar du bra bilder

Bästa… Exempel: De bästa företagsidéerna 2014

Gratis… Exempel: Gratis ekonomiprogram till ditt företag

Siffror… Exempel: 7 smarta sätt att få nya kunder

Tips/råd… Exempel: Fem tips på hur du blir av med förkylningen

Därför… Exempel: Därför är päron nyttigare än äpplen

Johanna tipsar: Använd gärna verb i dina rubriker; i ett påstående eller en uppmaning. På så vis engagerar du dina läsare.

6. ANVÄND INTE BARA VERSALER
Det är lätt att tro att versaler väcker uppmärksamhet och därför är bra i rubriker. Faktum är att en rubrik blir svårare att läsa om den skrivs enbart med versaler.

Varning: En rubrik skriven med versaler kan lätt uppfattas som aggressiv och skrikig.

7. Ord som du bör undvika
Undvik ord som kan försvåra förståelsen för dina läsare. Exempel på sådana ord är förkortningar, slanguttryck och branschtermer.

Tänk på att du vill attrahera både nya och befintliga kunder och att de inte alltid använder samma ord som du.

8. Använd humor i en lagom dos
Humor är underbart! Att skriva roliga rubriker kan vara både vara kul och locka fler till läsning samtidigt som de också kan förvirra och krångla till det. Risken är att du och dina läsare inte har samma humor.

Glöm inte att det absolut viktigaste är att kunderna hittar det de söker! Stryk en skojig rubrik till förmån för en informativ.

Johanna tipsar: Nöj dig aldrig med en rubrik utan ta alltid fram 3-5 alternativ och låt de sjunka in innan du bestämmer dig. Ett förslag är att bolla rubrikerna med någon utomstående för att se hur de uppfattar dina rubrikförslag.

En checklista för dina rubriker
När du arbetat igenom dina rubriker och känner dig nöjd rekommenderar jag dig att gå igenom listan nedan. Hur många av kraven uppfyller dina rubriker? Är det tillräckligt?

Min rubrik..
…är relevant?
…är tydlig och lätt att förstå?
…förmedlar en känsla?
…är 5–10 ord lång?
…är intressant?

Johanna tipsar: Lägg lika mycket tid på rubriken som på brödtexten. Även om du har en jättebra text kommer ingen att läsa den om rubriken inte är lockande.

Väck intresse, underlätta för dina kunder och var tydlig med ditt budskap!
 

// Johanna Bohlin
Community Manager