Skapa en digital strategi

En strategi för digital media behöver inte vara komplicerad. Det räcker med ett dokument som beskriver hur ditt företag ska hantera olika digitala medier. Det kan innefatta hemsida, mobilt, e-post, sociala medier och digital marknadsföring. Vi guidar dig genom de vanliga frågorna och ger dig en struktur du kan följa.
Många företag har satt sig in i det digitala utan att egentligen tänka igenom varför. I många fall har någon bestämt att företaget ska ha en hemsida, app eller facebooksida. Genom att formulera en strategi har du möjlighet att fundera igenom vilka delar du behöver, varför du behöver dem och hur du ska arbeta med dem.
Idag sker det förändringar dagligen. Att skapa en strategi på 3-5 års sikt är därför inte realistiskt. Fokusera istället på att skapa förhållningssätt, prioriteringar och ha rätt personer på plats som tillåter er att ta rätt beslut när det krävs.

Personer
Bestäm en beslutsfattare och vem som ska genomföra det dagliga arbetet. Det är viktigt att den som har rätt kompetens tar besluten. Du låter väl inte er IT-tekniker ta beslut gällande er bokföring eller låter ekonomiavdelningen sköta IT-supporten? 

Saknas det tillräcklig kompetens kan ni rådfråga en expert för att kunna ta rätt beslut. Bestäm vad som ska göras inom företaget och vad som ska läggas ut externt.

Förhållningssätt
Med ett tydligt ramverk blir det enklare att ta dagliga beslut. När det finns policys så slipper ni ta fundera kring beslut vid enskilda händelser utan kan istället utgå ifrån de generella beslut som redan tagits.

Exempel:

Om någon frågar om de får lägga upp en pixlig bild på vår hemsida blir svaret nej. Vi har bestämt att det bara får finnas professionella bilder online.
De som tog fram appen valde fel blå färg gentemot den grafiska profilen där de tre färgerna som ska användas är beskrivna. Då måste vi se till att de korrigerar färgen innan appen lanseras.

Prioriteringar
Att vara oense om prioriteringar sakta ofta ner beslutsprocesser. Dina viktigaste prioriteringar avgörs ofta utifrån dina affärsmål. Affärsmålen är de specifika steg som ditt företag måste ta för att nå de övergripande målen. De beskriver vad du måste göra och när. 
 
Utan tydliga prioriteringar måste du diskutera vad som ska prioriteras i varje liten fråga. Genom att vara på det klara med dina prioriteringar kan du enkelt avgöra om en uppgift är så viktig som den först verkade.
När du fastställt dina affärsmål och dina prioriteringar så vet du troligtvis Inom vilka områden du behöver få saker gjorda. Vissa områden kan kräva att du tar in extern hjälp för att undersöka möjligheter, genomföra förändringar och sköta det dagliga arbetet.

Hemsidan
Utgå från besökaren och skapa ett innehåll som ger dem vad de behöver. När du vet vilket innehåll du vill ha vet du också vilka funktioner du behöver i din hemsidetjänst. Bestäm vem som ska skapa hemsidans design och innehåll och även uppdatera den kontinuerligt.

Mobilt
Hur viktigt är det för dig att synas i mobilen? Om din målgrupp letar efter information om dig där bör du se till att hemsidan är mobilvänlig. Vilka plattformar ska du stödja och i vilken omfattning vill du synas? Strategin kan vara allt från att ha ett mobilanpassat hemsideinnehåll till att göra appar för alla mobila plattformar.

E-post
E-post innefattar både nyhetsbrev och riktade e-postutskick. Bestäm vem som är ansvarig för utskicken, dess innehåll och för listan med e-postkontakter.

Sociala medier
Vilka plattformar vill du synas på? Utgå ifrån de plattformar som din målgrupp faktiskt använder. Bestäm vem som ska starta ert engagemang och sköta den kontinuerliga kommunikationen. Kom överens om hur ni vill uppfattas och hur ska ni ska hantera negativa kommenater.

Digital marknadsföring
Det handlar om allt från sökmotoroptimering till annonsering i Google och via banners. Bestäm hur ni ska göra och vem som ansvarar för annonseringen.
Även om det är svårt att skapa en detaljerad budget är det viktigt att du gör en uppskattning för att kunna planera kostnaderna. Många aktiviteter är ingen engångskostnad utan en kontinuerlig kostnad över tid.

Hemsidan brukar ha en månadskostnad samtidigt som den kan ha en hög startkostnad om du låter en webbyrå skapa den. Sociala medier sköter många företag internt om de inte låter en extern mediabyrå sköta dem. Mobilt kan bli kostsamt om ni väljer att utveckla en app. Att hemsidan fungerar i mobilen är idag en självklarhet på de flesta hemsideplattformar.

Fundera också kring vad de olika insatserna kommer leda till och låt detta också vara en prioritering. Exempelvis kan du prioritera det som leder till högre kundnöjdhet eller direkt ökad försäljning.
I många företag är det ingen som tar på sig rollen som mediastrateg. Varför inte ta kommandot och skapa den själv? Annars är risken att ni fortsätter att ni fortsätter att agera utan någon genomtänkt plan.
Gör en tydlig handlingsplan där det står vad som ska göras, när det ska vara färdigt och vem som ansvarar för att det blir gjort. Sen är det bara att starta arbetet.

Se till att någon tar på sig rollen som mediastrateg
Bestäm vem som planerar och genomför er digitala strategi
Skapa ett ramverk med tydliga policys
Kom överens om era prioriteringar
Ta fram en strategi för hur ni ska arbeta med hemsida, mobilt, e-post, sociala medier och digital marknadsföring
Gör en uppskattning över kostnaderna
Ta fram en handlingsplan och starta arbetet.

En strategi för digital media behöver inte vara komplicerad. Det räcker med ett dokument som beskriver hur ditt företag ska hantera olika digitala medier. Det kan innefatta hemsida, mobilt, e-post, sociala medier och digital marknadsföring. Vi guidar dig genom de vanliga frågorna och ger dig en struktur du kan följa.

Många företag har satt sig in i det digitala utan att egentligen tänka igenom varför. I många fall har någon bestämt att företaget ska ha en hemsida, app eller facebooksida. Genom att formulera en strategi har du möjlighet att fundera igenom vilka delar du behöver, varför du behöver dem och hur du ska arbeta med dem.

Idag sker det förändringar dagligen. Att skapa en strategi på 3-5 års sikt är därför inte realistiskt. Fokusera istället på att skapa förhållningssätt, prioriteringar och ha rätt personer på plats som tillåter er att ta rätt beslut när det krävs.

Personer
Bestäm en beslutsfattare och vem som ska genomföra det dagliga arbetet. Det är viktigt att den som har rätt kompetens tar besluten. Du låter väl inte er IT-tekniker ta beslut gällande er bokföring eller låter ekonomiavdelningen sköta IT-supporten? 

Saknas det tillräcklig kompetens kan ni rådfråga en expert för att kunna ta rätt beslut. Bestäm vad som ska göras inom företaget och vad som ska läggas ut externt.

Förhållningssätt
Med ett tydligt ramverk blir det enklare att ta dagliga beslut. När det finns policys så slipper ni ta fundera kring beslut vid enskilda händelser utan kan istället utgå ifrån de generella beslut som redan tagits.

Exempel:

 • Om någon frågar om de får lägga upp en pixlig bild på vår hemsida blir svaret nej. Vi har bestämt att det bara får finnas professionella bilder online.
 • De som tog fram appen valde fel blå färg gentemot den grafiska profilen där de tre färgerna som ska användas är beskrivna. Då måste vi se till att de korrigerar färgen innan appen lanseras.

Prioriteringar
Att vara oense om prioriteringar sakta ofta ner beslutsprocesser. Dina viktigaste prioriteringar avgörs ofta utifrån dina affärsmål. Affärsmålen är de specifika steg som ditt företag måste ta för att nå de övergripande målen. De beskriver vad du måste göra och när. 
 

Utan tydliga prioriteringar måste du diskutera vad som ska prioriteras i varje liten fråga. Genom att vara på det klara med dina prioriteringar kan du enkelt avgöra om en uppgift är så viktig som den först verkade.

När du fastställt dina affärsmål och dina prioriteringar så vet du troligtvis Inom vilka områden du behöver få saker gjorda. Vissa områden kan kräva att du tar in extern hjälp för att undersöka möjligheter, genomföra förändringar och sköta det dagliga arbetet.

Hemsidan
Utgå från besökaren och skapa ett innehåll som ger dem vad de behöver. När du vet vilket innehåll du vill ha vet du också vilka funktioner du behöver i din hemsidetjänst. Bestäm vem som ska skapa hemsidans design och innehåll och även uppdatera den kontinuerligt.

Mobilt
Hur viktigt är det för dig att synas i mobilen? Om din målgrupp letar efter information om dig där bör du se till att hemsidan är mobilvänlig. Vilka plattformar ska du stödja och i vilken omfattning vill du synas? Strategin kan vara allt från att ha ett mobilanpassat hemsideinnehåll till att göra appar för alla mobila plattformar.

E-post
E-post innefattar både nyhetsbrev och riktade e-postutskick. Bestäm vem som är ansvarig för utskicken, dess innehåll och för listan med e-postkontakter.

Sociala medier
Vilka plattformar vill du synas på? Utgå ifrån de plattformar som din målgrupp faktiskt använder. Bestäm vem som ska starta ert engagemang och sköta den kontinuerliga kommunikationen. Kom överens om hur ni vill uppfattas och hur ska ni ska hantera negativa kommenater.

Digital marknadsföring
Det handlar om allt från sökmotoroptimering till annonsering i Google och via banners. Bestäm hur ni ska göra och vem som ansvarar för annonseringen.

Även om det är svårt att skapa en detaljerad budget är det viktigt att du gör en uppskattning för att kunna planera kostnaderna. Många aktiviteter är ingen engångskostnad utan en kontinuerlig kostnad över tid.

Hemsidan brukar ha en månadskostnad samtidigt som den kan ha en hög startkostnad om du låter en webbyrå skapa den. Sociala medier sköter många företag internt om de inte låter en extern mediabyrå sköta dem. Mobilt kan bli kostsamt om ni väljer att utveckla en app. Att hemsidan fungerar i mobilen är idag en självklarhet på de flesta hemsideplattformar.

Fundera också kring vad de olika insatserna kommer leda till och låt detta också vara en prioritering. Exempelvis kan du prioritera det som leder till högre kundnöjdhet eller direkt ökad försäljning.

I många företag är det ingen som tar på sig rollen som mediastrateg. Varför inte ta kommandot och skapa den själv? Annars är risken att ni fortsätter att ni fortsätter att agera utan någon genomtänkt plan.

Gör en tydlig handlingsplan där det står vad som ska göras, när det ska vara färdigt och vem som ansvarar för att det blir gjort. Sen är det bara att starta arbetet.

 • Se till att någon tar på sig rollen som mediastrateg
 • Bestäm vem som planerar och genomför er digitala strategi
 • Skapa ett ramverk med tydliga policys
 • Kom överens om era prioriteringar
 • Ta fram en strategi för hur ni ska arbeta med hemsida, mobilt, e-post, sociala medier och digital marknadsföring
 • Gör en uppskattning över kostnaderna
 • Ta fram en handlingsplan och starta arbetet.

Visa filer på hemsidan

Med Google docs kan du visa dokument på din hemsida. Visa PDF-filer, powerpoint-presentationer, word och excelfiler samt olika bildfiler inklusive photoshopfiler. Vi visar några exempel och berättar hur du gör. 
Obs! Om du skriver fel kod i blocket “Egen HTML” finns risken att din hemsida inte fungerar och visas som den ska. Är du osäker på hur du ska göra rekommenderar vi att du använder tjänsten scribd istället för att visa dokument på din hemsida. Blocket “Egen HTML” är endast gängligt för de med ett betalabonnemang. 

Gå vidare till hjälpsidan för att visa dokument på hemsidan
Lägg upp din fil på ett webbhotell eller som en fil på Hemsida24. Du behöver länken till din fil för att kunna gå vidare till nästa steg.

Exempel: Http://www.minhemsida.se/minfil.xls

Om du använder filblocket i Hemsida24 visas filerna som i exempelet längst upp i detta blogginlägg. Då kan du högerklicka på en fil och välja “Kopiera länkadress”.

Då ser länken ut så här: http://edit.hemsida24.se/Homepage/Download-File/f/419198/h/7c81de3521f9890c28512045f3165807/excel

Det du måste göra se är att skriva till rätt filändelse på länken. I fallet ovan är det är excelfil med filändelsen.xls. När du använder länken ovan ska den därför se ut så här istället: http://edit.hemsida24.se/Homepage/Download-File/f/419198/h/7c81de3521f9890c28512045f3165807/excel.xls.
 
Gå till den här adressen: https://docs.google.com/viewer och gör som bilderna visar.
När du klickat på “Skapa länk” ser det ut så här:
Så här ser koden ut för excelfilen som visas längre upp i detta blogginlägg.

Med Google docs kan du visa dokument på din hemsida. Visa PDF-filer, powerpoint-presentationer, word och excelfiler samt olika bildfiler inklusive photoshopfiler. Vi visar några exempel och berättar hur du gör. 

Obs! Om du skriver fel kod i blocket “Egen HTML” finns risken att din hemsida inte fungerar och visas som den ska. Är du osäker på hur du ska göra rekommenderar vi att du använder tjänsten scribd istället för att visa dokument på din hemsida. Blocket “Egen HTML” är endast gängligt för de med ett betalabonnemang. 

Gå vidare till hjälpsidan för att visa dokument på hemsidan

Lägg upp din fil på ett webbhotell eller som en fil på Hemsida24. Du behöver länken till din fil för att kunna gå vidare till nästa steg.

Exempel: Http://www.minhemsida.se/minfil.xls

Om du använder filblocket i Hemsida24 visas filerna som i exempelet längst upp i detta blogginlägg. Då kan du högerklicka på en fil och välja “Kopiera länkadress”.

Då ser länken ut så här: http://edit.hemsida24.se/Homepage/Download-File/f/419198/h/7c81de3521f9890c28512045f3165807/excel

Det du måste göra se är att skriva till rätt filändelse på länken. I fallet ovan är det är excelfil med filändelsen.xls. När du använder länken ovan ska den därför se ut så här istället: http://edit.hemsida24.se/Homepage/Download-File/f/419198/h/7c81de3521f9890c28512045f3165807/excel.xls.
 

Gå till den här adressen: https://docs.google.com/viewer och gör som bilderna visar.

När du klickat på “Skapa länk” ser det ut så här:

Så här ser koden ut för excelfilen som visas längre upp i detta blogginlägg.

Snabbare svar i supporten

Nu får du tips på relevanta hjälpguider när du skriver din fråga till supporten. Om det finns guider eller faq:s för din fråga kan du alltså få ett svar direkt. 

Nu får du tips på relevanta hjälpguider när du skriver din fråga till supporten. Om det finns guider eller faq:s för din fråga kan du alltså få ett svar direkt. 

Uppdatering av e-butiken

Vi har gjort en uppdatering av produkthanteringen i e-butiken. Funktionerna är i stort sett samma som tidigare men produktredigeringen är enklare och produktöversikten mer lättöverskådlig. 

Produktens namn visas i en egen kolumn så att längre produktnamn kan visas utan radbrytning.
Produktvarianterna visas inte direkt utan endast när man expanderar dem. Det blir mer lättöverskådligt när man har flera produktvarianter på många av sina produkter.
Bilderna visas i en egen kolumn.

Redigera allt kring produkten på samma ställe.
Direktredigering av produktnamn och produkttext.
Enklare att lägga till och hantera produktvarianter.

Välj om produkten ska gå att sälja även om den inte finns i lager. För varje produktvariant kan du ange ett lagersaldo. Om du låter rutan för lagersaldo vara tom kommer den visa tecknet ∞. Det betyder att du har ett “oändligt” stort lager och det kommer alltid att gå att köpa produkten. 

Vi hoppas att dessa förändringar ska förenkla din användning av e-butiken. Hör gärna av dig till supporten om du har några frågor kring uppdateringen.

/Hemsida24

Vi har gjort en uppdatering av produkthanteringen i e-butiken. Funktionerna är i stort sett samma som tidigare men produktredigeringen är enklare och produktöversikten mer lättöverskådlig. 

 • Produktens namn visas i en egen kolumn så att längre produktnamn kan visas utan radbrytning.
 • Produktvarianterna visas inte direkt utan endast när man expanderar dem. Det blir mer lättöverskådligt när man har flera produktvarianter på många av sina produkter.
 • Bilderna visas i en egen kolumn.
 • Redigera allt kring produkten på samma ställe.
 • Direktredigering av produktnamn och produkttext.
 • Enklare att lägga till och hantera produktvarianter.

Välj om produkten ska gå att sälja även om den inte finns i lager. För varje produktvariant kan du ange ett lagersaldo. Om du låter rutan för lagersaldo vara tom kommer den visa tecknet ∞. Det betyder att du har ett “oändligt” stort lager och det kommer alltid att gå att köpa produkten. 

Vi hoppas att dessa förändringar ska förenkla din användning av e-butiken. Hör gärna av dig till supporten om du har några frågor kring uppdateringen.

/Hemsida24

Refer.ly – Intressanta länkar

På Refer.ly kan du hitta spännande produkter, guider och information inom en mängd olika områden. Läs mer om Refer.ly. 

9 riktiga bra men okända filmer
4 böcker för dig som vill börja investera i aktier
Så strängar du om ett tennisracket

Från början var Refer.ly en länk-katalog där användarna kunde rekommendera produkter och bli belönade när någon köpte dem. De startade i Maj 2012 och sedan dess har de visat över 24 000 samlingar med 136 000 produkter. Det har gett dem 372 000 unika besökare som tillsammans har handlat för 462 291 dollar och betalat ut över 33 000 dollar till de som rekommenderat produkter.

Nu har de gjort om sajten och kommer snart att meddela sin nya inriktining och upplägg. 

Refer.ly kan du hitta spännande produkter, guider och information inom en mängd olika områden. Läs mer om Refer.ly. 

Från början var Refer.ly en länk-katalog där användarna kunde rekommendera produkter och bli belönade när någon köpte dem. De startade i Maj 2012 och sedan dess har de visat över 24 000 samlingar med 136 000 produkter. Det har gett dem 372 000 unika besökare som tillsammans har handlat för 462 291 dollar och betalat ut över 33 000 dollar till de som rekommenderat produkter.

Nu har de gjort om sajten och kommer snart att meddela sin nya inriktining och upplägg. 

Färgernas betydelse

Färger används överallt i vår vardag. De skapar både känslor och associationer hos betraktaren. När man tänker på ett objekt är ofta färgen det första man kommer att tänka på.  Läs mer om våra olika färger och dess betydelse. 
Färgernas betydelse kan spela stor roll i ditt privatliv när du målar om hemma, inreder ditt kontor, köper kläder. I ditt företagande har färgerna stor påverkan på din hemsida, logga och grafisk profil. 
Brun – Varm, mysig, jord, maskulin

Vit – Ren, oskuldsfull, harmonisk, ärlig, tydlig, professionell, enkel

Svart – Makt, sofistikerad, styrka

Blå – Lugn, frid, förtroende, självkänsla, produktivitet

Röd – Spänning, passion, modig, exotisk, aggressiv, ambitiös

Lila – Lyx, vishet, lojalitet, konstnärlig, feminin, andlig

Orange – Energirik, livfull, aktiv, motiverande, kreativ

Grön – Lugn, uppfriskande, naturlig, fri, vänlig

Gul – Uppmärksam, glad, kommunikativ, vänlig, inspirerande, skinande

Färger används överallt i vår vardag. De skapar både känslor och associationer hos betraktaren. När man tänker på ett objekt är ofta färgen det första man kommer att tänka på.  Läs mer om våra olika färger och dess betydelse. 

Färgernas betydelse kan spela stor roll i ditt privatliv när du målar om hemma, inreder ditt kontor, köper kläder. I ditt företagande har färgerna stor påverkan på din hemsida, logga och grafisk profil. 

Brun – Varm, mysig, jord, maskulin

Vit – Ren, oskuldsfull, harmonisk, ärlig, tydlig, professionell, enkel

Svart – Makt, sofistikerad, styrka

Blå – Lugn, frid, förtroende, självkänsla, produktivitet

Röd – Spänning, passion, modig, exotisk, aggressiv, ambitiös

Lila – Lyx, vishet, lojalitet, konstnärlig, feminin, andlig

Orange – Energirik, livfull, aktiv, motiverande, kreativ

Grön – Lugn, uppfriskande, naturlig, fri, vänlig

Gul – Uppmärksam, glad, kommunikativ, vänlig, inspirerande, skinande

10 Semestertips

Många av oss har sett fram emot sommaren under lång tid och nu är den äntligen här. Här kommer några tips för hur du kan få en skön semester.
Fundera på vad du vill ha ut av din semester. Vill du ha ett actionfyllt miljöombyte eller lugn och ro?
Sätt mål som går att uppnå. Planerar du in för mycket är risken att du inte hinner med allt och blir beskviken över det. Du kanske heller inte hinner få tid för reflektion och att vila upp dig. Om du i förväg har backup-planer för dåligt väder minskar risken att bli besviken. Var förberedd med många böcker och utflyktsmål för dagar som det inte är strandväder.
Hur mycket har du råd att spendera på semestern? Utgå från en budget och planera efter den. Det går att ha en semester även med en tight budget. Låna en sommarstuga av något du känner. Åk på roadtrip genom sverige och bo i tält. Ät mindre mat ute och laga mat själv. Baka och ta med fika när du är på stranden. Cykla och ta promenader istället för att ta bilen. Låt blir att shoppa. Lägg din budget på det som verkligen gör dig glad och ger dig ny energi.
Många mår bra av att ta det lugnt och gå ner i varv i början av semestern. Därefter kan man planera in olika saker.
Sommarsemestern är för många en helig tid för att ta det lugnt, vila upp sig, uppleva nya saker, få nya tankar och njuta av livet. Unna dig en härlig sommar och lev i stunden. 

​Sov ut
Inga måsten
Läs en bra bok
Skriv en lista på saker du kan göra om det regnar
Lista må-bra saker du vill göra
Upptäck sverige
Var spontan
Släpp kontrollen
Skratta mycket
Fortsätt träna 


En fortsatt härlig sommar önskar vi på Hemsida24

​Sov ut
Inga måsten
Läs en bra bok
Skriv en lista på saker du kan göra om det regnar
Lista må-bra saker du vill göra
Upptäck sverige
Var spontan
Släpp kontrollen
Skratta mycket
Fortsätt träna 


En fortsatt härlig sommar önskar vi på Hemsida24

Många av oss har sett fram emot sommaren under lång tid och nu är den äntligen här. Här kommer några tips för hur du kan få en skön semester.

Fundera på vad du vill ha ut av din semester. Vill du ha ett actionfyllt miljöombyte eller lugn och ro?

Sätt mål som går att uppnå. Planerar du in för mycket är risken att du inte hinner med allt och blir beskviken över det. Du kanske heller inte hinner få tid för reflektion och att vila upp dig. Om du i förväg har backup-planer för dåligt väder minskar risken att bli besviken. Var förberedd med många böcker och utflyktsmål för dagar som det inte är strandväder.

Hur mycket har du råd att spendera på semestern? Utgå från en budget och planera efter den. Det går att ha en semester även med en tight budget. Låna en sommarstuga av något du känner. Åk på roadtrip genom sverige och bo i tält. Ät mindre mat ute och laga mat själv. Baka och ta med fika när du är på stranden. Cykla och ta promenader istället för att ta bilen. Låt blir att shoppa. Lägg din budget på det som verkligen gör dig glad och ger dig ny energi.

Många mår bra av att ta det lugnt och gå ner i varv i början av semestern. Därefter kan man planera in olika saker.

Sommarsemestern är för många en helig tid för att ta det lugnt, vila upp sig, uppleva nya saker, få nya tankar och njuta av livet. Unna dig en härlig sommar och lev i stunden. 

 1. ​Sov ut
 2. Inga måsten
 3. Läs en bra bok
 4. Skriv en lista på saker du kan göra om det regnar
 5. Lista må-bra saker du vill göra
 6. Upptäck sverige
 7. Var spontan
 8. Släpp kontrollen
 9. Skratta mycket
 10. Fortsätt träna 


En fortsatt härlig sommar önskar vi på Hemsida24

 1. ​Sov ut
 2. Inga måsten
 3. Läs en bra bok
 4. Skriv en lista på saker du kan göra om det regnar
 5. Lista må-bra saker du vill göra
 6. Upptäck sverige
 7. Var spontan
 8. Släpp kontrollen
 9. Skratta mycket
 10. Fortsätt träna 


En fortsatt härlig sommar önskar vi på Hemsida24

8 Marknadsföringstips

Ge ditt företag en rivstart efter sommaren genom att lägga extra krut på din marknadsföring. Här får du 8 tips på marknadsföring för ditt företag. 
En intressant blogg, facebooksida, instagramflöde eller information på din hemsida kan vara bra sätt att sprida information om dig och din verksamhet. Skriv material och dela med dig av information som är värdefullt för läsaren istället för att bara försöka sälja dina produkter eller tjänster. Du kan även vända dig till bloggar eller tidningar i din bransch och erbjuda dig att skriva material åt dem. På så sätt skapar du dina egna följare. Du kan även skapa en e-bok som du ger bort i marknadsföringssyfte till de som ger dig sin e-postadress eller sina kontaktuppgifter.
Om du har några nöjda kunder kan du be dem vara referenser på din hemsida eller i ditt marknadsföringsmaterial. Beskriv hur du hjälpte dem och hur glada de är över resultatet. Var noga med att inte glömma dina befintliga kunder. Det är oftast billigare att behålla sina befintliga kunder än att skaffa nya.

Om du strävar efter att ha nöjda kunder kommer de troligtvis tala väl om dig och rekommendera dig till sina vänner och bekanta. När något går fel bör du agera ärligt och göra vad du kan för att reparera eventuella misstag. 
Se till att din hemsida syns på rätt sökord. Om du säljer blommor i Halmstad är det bra om din hemsida dyker upp när någon söker på “blombutik i halmstad”. Gå igenom hemsidan och kontrollera att den är lättnavigerad. Som besökare ska man enkelt hitta det man letar efter och kunna kontakta dig om man vill bli kund eller ställa fler frågor.
Prata med de som influerar andra. Det kan vara journalister, lokaltidningar, bloggar inom din bransch eller intresseorganisationer. Att få uppmärksamhet genom enstaka inflytelserika individer kan bli ett framgångsrikt sätt för dig att nå nya kunder.
Många använder sociala medier dagligen och genom att synas i dessa kan du få mer uppmärksamhet. Hitta de medier som är rätt för just din verksamhet och fokusera på dem. Välj de sociala medier där många i din målgrupp är aktiva. Det kan vara Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Pinterest, Flickr, Vimeo och Youtube.
Skicka ut nyhetsbrev till dina befintliga kunder och fyll det med intressant innehåll som läsaren vill ta del av. Gör det möjligt att anmäla sig till nyhetsbrevet på din hemsida. Läsaren vill ha ett intressant innehåll så var försiktig så inte innehållet bara fokuserar på dina produkter eller tjänster.. Skicka heller inte ut e-post för ofta så det uppfattas som spam. 
Ett pressmeddelande kan leda till bra uppmärksamhet för dig eller ditt företag. Skriv ett pressmeddelande när du skapat något nytt, gjort något viktigt eller om du som expert kan berätta om något som hänt i din bransch. Skicka pressmeddelandet till den lokala tidningen, till relevanta hemsidor,bloggar, magasin och ring radio och tv. 
Dela information och utbildningsmaterial som youtube-videor, webinars eller e-böcker. Skapa något som är intressant för befintliga och nya kunder. Det kan också ge dig extra synlighet i sökmotorerna när någon söker efter videor inom ditt område.

Ge ditt företag en rivstart efter sommaren genom att lägga extra krut på din marknadsföring. Här får du 8 tips på marknadsföring för ditt företag. 

En intressant blogg, facebooksida, instagramflöde eller information på din hemsida kan vara bra sätt att sprida information om dig och din verksamhet. Skriv material och dela med dig av information som är värdefullt för läsaren istället för att bara försöka sälja dina produkter eller tjänster. Du kan även vända dig till bloggar eller tidningar i din bransch och erbjuda dig att skriva material åt dem. På så sätt skapar du dina egna följare. Du kan även skapa en e-bok som du ger bort i marknadsföringssyfte till de som ger dig sin e-postadress eller sina kontaktuppgifter.

Om du har några nöjda kunder kan du be dem vara referenser på din hemsida eller i ditt marknadsföringsmaterial. Beskriv hur du hjälpte dem och hur glada de är över resultatet. Var noga med att inte glömma dina befintliga kunder. Det är oftast billigare att behålla sina befintliga kunder än att skaffa nya.

Om du strävar efter att ha nöjda kunder kommer de troligtvis tala väl om dig och rekommendera dig till sina vänner och bekanta. När något går fel bör du agera ärligt och göra vad du kan för att reparera eventuella misstag. 

Se till att din hemsida syns på rätt sökord. Om du säljer blommor i Halmstad är det bra om din hemsida dyker upp när någon söker på “blombutik i halmstad”. Gå igenom hemsidan och kontrollera att den är lättnavigerad. Som besökare ska man enkelt hitta det man letar efter och kunna kontakta dig om man vill bli kund eller ställa fler frågor.

Prata med de som influerar andra. Det kan vara journalister, lokaltidningar, bloggar inom din bransch eller intresseorganisationer. Att få uppmärksamhet genom enstaka inflytelserika individer kan bli ett framgångsrikt sätt för dig att nå nya kunder.

Många använder sociala medier dagligen och genom att synas i dessa kan du få mer uppmärksamhet. Hitta de medier som är rätt för just din verksamhet och fokusera på dem. Välj de sociala medier där många i din målgrupp är aktiva. Det kan vara Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Pinterest, Flickr, Vimeo och Youtube.

Skicka ut nyhetsbrev till dina befintliga kunder och fyll det med intressant innehåll som läsaren vill ta del av. Gör det möjligt att anmäla sig till nyhetsbrevet på din hemsida. Läsaren vill ha ett intressant innehåll så var försiktig så inte innehållet bara fokuserar på dina produkter eller tjänster.. Skicka heller inte ut e-post för ofta så det uppfattas som spam. 

Ett pressmeddelande kan leda till bra uppmärksamhet för dig eller ditt företag. Skriv ett pressmeddelande när du skapat något nytt, gjort något viktigt eller om du som expert kan berätta om något som hänt i din bransch. Skicka pressmeddelandet till den lokala tidningen, till relevanta hemsidor,bloggar, magasin och ring radio och tv. 

Dela information och utbildningsmaterial som youtube-videor, webinars eller e-böcker. Skapa något som är intressant för befintliga och nya kunder. Det kan också ge dig extra synlighet i sökmotorerna när någon söker efter videor inom ditt område.