Skapa en digital strategi

En strategi för digital media behöver inte vara komplicerad. Det räcker med ett dokument som beskriver hur ditt företag ska hantera olika digitala medier. Det kan innefatta hemsida, mobilt, e-post, sociala medier och digital marknadsföring. Vi guidar dig genom de vanliga frågorna och ger dig en struktur du kan följa.

Många företag har satt sig in i det digitala utan att egentligen tänka igenom varför. I många fall har någon bestämt att företaget ska ha en hemsida, app eller facebooksida. Genom att formulera en strategi har du möjlighet att fundera igenom vilka delar du behöver, varför du behöver dem och hur du ska arbeta med dem.

Idag sker det förändringar dagligen. Att skapa en strategi på 3-5 års sikt är därför inte realistiskt. Fokusera istället på att skapa förhållningssätt, prioriteringar och ha rätt personer på plats som tillåter er att ta rätt beslut när det krävs.

Personer
Bestäm en beslutsfattare och vem som ska genomföra det dagliga arbetet. Det är viktigt att den som har rätt kompetens tar besluten. Du låter väl inte er IT-tekniker ta beslut gällande er bokföring eller låter ekonomiavdelningen sköta IT-supporten? 

Saknas det tillräcklig kompetens kan ni rådfråga en expert för att kunna ta rätt beslut. Bestäm vad som ska göras inom företaget och vad som ska läggas ut externt.

Förhållningssätt
Med ett tydligt ramverk blir det enklare att ta dagliga beslut. När det finns policys så slipper ni ta fundera kring beslut vid enskilda händelser utan kan istället utgå ifrån de generella beslut som redan tagits.

Exempel:

  • Om någon frågar om de får lägga upp en pixlig bild på vår hemsida blir svaret nej. Vi har bestämt att det bara får finnas professionella bilder online.
  • De som tog fram appen valde fel blå färg gentemot den grafiska profilen där de tre färgerna som ska användas är beskrivna. Då måste vi se till att de korrigerar färgen innan appen lanseras.

Prioriteringar
Att vara oense om prioriteringar sakta ofta ner beslutsprocesser. Dina viktigaste prioriteringar avgörs ofta utifrån dina affärsmål. Affärsmålen är de specifika steg som ditt företag måste ta för att nå de övergripande målen. De beskriver vad du måste göra och när. 
 

Utan tydliga prioriteringar måste du diskutera vad som ska prioriteras i varje liten fråga. Genom att vara på det klara med dina prioriteringar kan du enkelt avgöra om en uppgift är så viktig som den först verkade.

När du fastställt dina affärsmål och dina prioriteringar så vet du troligtvis Inom vilka områden du behöver få saker gjorda. Vissa områden kan kräva att du tar in extern hjälp för att undersöka möjligheter, genomföra förändringar och sköta det dagliga arbetet.

Hemsidan
Utgå från besökaren och skapa ett innehåll som ger dem vad de behöver. När du vet vilket innehåll du vill ha vet du också vilka funktioner du behöver i din hemsidetjänst. Bestäm vem som ska skapa hemsidans design och innehåll och även uppdatera den kontinuerligt.

Mobilt
Hur viktigt är det för dig att synas i mobilen? Om din målgrupp letar efter information om dig där bör du se till att hemsidan är mobilvänlig. Vilka plattformar ska du stödja och i vilken omfattning vill du synas? Strategin kan vara allt från att ha ett mobilanpassat hemsideinnehåll till att göra appar för alla mobila plattformar.

E-post
E-post innefattar både nyhetsbrev och riktade e-postutskick. Bestäm vem som är ansvarig för utskicken, dess innehåll och för listan med e-postkontakter.

Sociala medier
Vilka plattformar vill du synas på? Utgå ifrån de plattformar som din målgrupp faktiskt använder. Bestäm vem som ska starta ert engagemang och sköta den kontinuerliga kommunikationen. Kom överens om hur ni vill uppfattas och hur ska ni ska hantera negativa kommenater.

Digital marknadsföring
Det handlar om allt från sökmotoroptimering till annonsering i Google och via banners. Bestäm hur ni ska göra och vem som ansvarar för annonseringen.

Även om det är svårt att skapa en detaljerad budget är det viktigt att du gör en uppskattning för att kunna planera kostnaderna. Många aktiviteter är ingen engångskostnad utan en kontinuerlig kostnad över tid.

Hemsidan brukar ha en månadskostnad samtidigt som den kan ha en hög startkostnad om du låter en webbyrå skapa den. Sociala medier sköter många företag internt om de inte låter en extern mediabyrå sköta dem. Mobilt kan bli kostsamt om ni väljer att utveckla en app. Att hemsidan fungerar i mobilen är idag en självklarhet på de flesta hemsideplattformar.

Fundera också kring vad de olika insatserna kommer leda till och låt detta också vara en prioritering. Exempelvis kan du prioritera det som leder till högre kundnöjdhet eller direkt ökad försäljning.

I många företag är det ingen som tar på sig rollen som mediastrateg. Varför inte ta kommandot och skapa den själv? Annars är risken att ni fortsätter att ni fortsätter att agera utan någon genomtänkt plan.

Gör en tydlig handlingsplan där det står vad som ska göras, när det ska vara färdigt och vem som ansvarar för att det blir gjort. Sen är det bara att starta arbetet.

  • Se till att någon tar på sig rollen som mediastrateg
  • Bestäm vem som planerar och genomför er digitala strategi
  • Skapa ett ramverk med tydliga policys
  • Kom överens om era prioriteringar
  • Ta fram en strategi för hur ni ska arbeta med hemsida, mobilt, e-post, sociala medier och digital marknadsföring
  • Gör en uppskattning över kostnaderna
  • Ta fram en handlingsplan och starta arbetet.