4 frågor till Arne Andersson på e-handelsbloggen.nu

Arne Andersson är inte bara bloggare på den populära e-handelsbloggen.nu, han är också e-handelsspecialist på Posten. Under sina år som föreläsare, skribent och flitig twittrare har han varit till hjälp för både stora och små företag som velat ha råd om hur man bäst driver ett företag på nätet. Hemsida24 ringde upp honom för att få inspiration och tips om hur man ska tänka kring e-butiker och företagshemsidor.
Hej Arne! Vad är dina bästa tips till den som driver en e-butik?
– Hej! Det finns några generella saker som jag tycker att en bra e-butik ska vara: den ska vara tydlig, personlig, den ska kännas trygg och den ska samtidigt vara lite rolig. Och den ska skapa engagemang. Det är sådana saker som jag tycker är viktiga när man tänker på hur man vill synas. Det jag tycker att vi är minst bra på i Sverige när det gäller hemsidor och webbutiker är just det personliga: att man genom sin hemsida kan uttrycka sitt företags själ. Det gör man genom att inte bara visa upp en massa produkter, utan att det måste kännas mänskligt på något sätt. Många små e-handlare i dag skulle behöva tänka mer som en ICA-handlare – exempelvis är sidan “Om företaget” viktig. Om man har en bild på de som står bakom företaget där ökar det direk tilliten och förtroendet för webbsidan man besöker.
 
 
Vad har du för råd till den som är helt ny och vill komma igång med sitt företag på nätet?
– Man måste göra grundjobbet först och fundera på vilket syfte och mål man har med sin webbsida eller e-butik. Man inte får vara naiv, utan man måste sätta upp realistiska mål med vad man vill åstadkomma. Ett sätt att göra det är att fråga sig själv vilka konkurrenter man har, och att fundera över sina styrkor och svagheter. Det är också viktigt att göra upp en marknadsstrategi och en affärsplan; det behöver inte vara en tjock bok, men man behöver vara tydlig med vad man vill. Det kan också vara bra att sätta upp delmål om man har en större vision: vad är det realistiskt att jag når med min webbsida?
– Ett bra råd tycker jag också är att omge sig med ett bra nätverk, en bra grupp kring mig som företagare som jag kan ta råd av. Det behöver inte vara betald hjälp, utan kan vara så enkelt som att utnyttja de nätverk som finns inom e-handel. Man måste våga fråga om hjälp! Jag träffade nyligen en framgångsrik e-handlare som hållt på i tre år, omsätter tio miljoner och har en konvertering på åtta procent, vilket är ganska bra. Men de insåg själva att de inte hade så stor kontroll över vad de gjorde, utan de körde bara på. De är en oslipad diamant, en talang, men om man inte tar hand om talangerna så försvinner de. Jag gav dem rådet att skapa ett nätverk och få in den kompetensen de behöver för att få en bättre struktur, och att leta efter pesoner som inte bara är jasägare utan också kan vara raka och säga: det där kommer inte att fungera.
 
 
Vad tror du om framtidens e-handel?
 
– I dag står e-handeln för sex procent av totala detaljhandeln – en realistisk uppskattning är att den kommer att vara tio procent om tre år. Och på lång sikt – tio, femton år – så kanske e-handeln har kommit upp till trettio procent. Jag tror fortfarande att bekvämligheten och tillgängligheten är viktig för människor, och jag tror inte att någon har något emot att handla i en fysisk butik; uppfylles bara mitt behov som konsument så spelar det ingen roll vilken kanal jag handlar i. Men någonting jag tror att vi kommer att se är en ökad polarisering mellan e-handlare och detaljhandlare: e:et i “e-handel” kommer aldrig att försvinna, utan det kommer fortsatt att vara en tydlig skillnad mellan fysiska butiker och nätbutiker.
 
 
Vilka trender ser du just nu för webbutiker och hemsidor?
 
– Vi kommer att se en rörelse mot fler och större marknadsplatser, som eBay och Tradera. Det är av godo tycker jag, eftersom det kommer att ge möjligheter för mindre handlare att kunna vara med i racet och utnyttja de verktyg och applikationer en utvecklad marknadsplats har. Exempelvis eBay genomgår i dag i en otroligt stor omstruktureringsfas, och vi ser även Google komma med nya handelslösningar. Så jag tror att vi kommer att bli mycket mer beroende av de här stora sajterna med dess olika uppdelningar och nischer.
 

Arne Andersson är inte bara bloggare på den populära e-handelsbloggen.nu, han är också e-handelsspecialist på Posten. Under sina år som föreläsare, skribent och flitig twittrare har han varit till hjälp för både stora och små företag som velat ha råd om hur man bäst driver ett företag på nätet. Hemsida24 ringde upp honom för att få inspiration och tips om hur man ska tänka kring e-butiker och företagshemsidor.

Hej Arne! Vad är dina bästa tips till den som driver en e-butik?

– Hej! Det finns några generella saker som jag tycker att en bra e-butik ska vara: den ska vara tydlig, personlig, den ska kännas trygg och den ska samtidigt vara lite rolig. Och den ska skapa engagemang. Det är sådana saker som jag tycker är viktiga när man tänker på hur man vill synas. Det jag tycker att vi är minst bra på i Sverige när det gäller hemsidor och webbutiker är just det personliga: att man genom sin hemsida kan uttrycka sitt företags själ. Det gör man genom att inte bara visa upp en massa produkter, utan att det måste kännas mänskligt på något sätt. Många små e-handlare i dag skulle behöva tänka mer som en ICA-handlare – exempelvis är sidan “Om företaget” viktig. Om man har en bild på de som står bakom företaget där ökar det direk tilliten och förtroendet för webbsidan man besöker.

 

 

Vad har du för råd till den som är helt ny och vill komma igång med sitt företag på nätet?

– Man måste göra grundjobbet först och fundera på vilket syfte och mål man har med sin webbsida eller e-butik. Man inte får vara naiv, utan man måste sätta upp realistiska mål med vad man vill åstadkomma. Ett sätt att göra det är att fråga sig själv vilka konkurrenter man har, och att fundera över sina styrkor och svagheter. Det är också viktigt att göra upp en marknadsstrategi och en affärsplan; det behöver inte vara en tjock bok, men man behöver vara tydlig med vad man vill. Det kan också vara bra att sätta upp delmål om man har en större vision: vad är det realistiskt att jag når med min webbsida?

– Ett bra råd tycker jag också är att omge sig med ett bra nätverk, en bra grupp kring mig som företagare som jag kan ta råd av. Det behöver inte vara betald hjälp, utan kan vara så enkelt som att utnyttja de nätverk som finns inom e-handel. Man måste våga fråga om hjälp! Jag träffade nyligen en framgångsrik e-handlare som hållt på i tre år, omsätter tio miljoner och har en konvertering på åtta procent, vilket är ganska bra. Men de insåg själva att de inte hade så stor kontroll över vad de gjorde, utan de körde bara på. De är en oslipad diamant, en talang, men om man inte tar hand om talangerna så försvinner de. Jag gav dem rådet att skapa ett nätverk och få in den kompetensen de behöver för att få en bättre struktur, och att leta efter pesoner som inte bara är jasägare utan också kan vara raka och säga: det där kommer inte att fungera.

 

 

Vad tror du om framtidens e-handel?

 

– I dag står e-handeln för sex procent av totala detaljhandeln – en realistisk uppskattning är att den kommer att vara tio procent om tre år. Och på lång sikt – tio, femton år – så kanske e-handeln har kommit upp till trettio procent. Jag tror fortfarande att bekvämligheten och tillgängligheten är viktig för människor, och jag tror inte att någon har något emot att handla i en fysisk butik; uppfylles bara mitt behov som konsument så spelar det ingen roll vilken kanal jag handlar i. Men någonting jag tror att vi kommer att se är en ökad polarisering mellan e-handlare och detaljhandlare: e:et i “e-handel” kommer aldrig att försvinna, utan det kommer fortsatt att vara en tydlig skillnad mellan fysiska butiker och nätbutiker.

 

 

Vilka trender ser du just nu för webbutiker och hemsidor?

 

– Vi kommer att se en rörelse mot fler och större marknadsplatser, som eBay och Tradera. Det är av godo tycker jag, eftersom det kommer att ge möjligheter för mindre handlare att kunna vara med i racet och utnyttja de verktyg och applikationer en utvecklad marknadsplats har. Exempelvis eBay genomgår i dag i en otroligt stor omstruktureringsfas, och vi ser även Google komma med nya handelslösningar. Så jag tror att vi kommer att bli mycket mer beroende av de här stora sajterna med dess olika uppdelningar och nischer.