Allvarliga driftstörningar

Tidigare under dagen upplevde vi driftstörningar som en följdeffekt av driftstörningar hos en av våra leverantörer (Loopia.se). Vi kommer vidta åtgärder för att detta inte ska inträffa igen.
 
Problemet är löst och alla hemsidor fungerar igen!
 
Problemet påverkade alla kunder som kopplat sin hemsida till oss med våra namnservrar.
 
13:25 – Vår leverantör arbetar för fullt med att lösa problemet.
 
13:45 – Information från Loopia: Ett omfattande strömavbrott i Västerås har påverkat majoriteten av våra tjänster på ett sätt vi inte var förberedda på. Samtliga tjänster är nu på väg upp igen och kommer att bli tillgängliga vartefter.
 
13:48 – Många av hemsidorna har börjat fungera igen. 
 
14:00 – Hemsidorna fungerar igen.
 

Tidigare under dagen upplevde vi driftstörningar som en följdeffekt av driftstörningar hos en av våra leverantörer (Loopia.se). Vi kommer vidta åtgärder för att detta inte ska inträffa igen.

 

Problemet är löst och alla hemsidor fungerar igen!

 

Problemet påverkade alla kunder som kopplat sin hemsida till oss med våra namnservrar.

 

13:25 – Vår leverantör arbetar för fullt med att lösa problemet.

 

13:45 – Information från Loopia: Ett omfattande strömavbrott i Västerås har påverkat majoriteten av våra tjänster på ett sätt vi inte var förberedda på. Samtliga tjänster är nu på väg upp igen och kommer att bli tillgängliga vartefter.

 

13:48 – Många av hemsidorna har börjat fungera igen. 

 

14:00 – Hemsidorna fungerar igen.