Ska man använda vertikal eller horisontell navigation?

Om du har byggt en hemsida så har du kanske någon gång funderat över om du ska använda en horisontell eller vertikal meny när du väljer din mall. Det är en bra fråga: beroende på vilken menylösning du väljer kommer sidan att se annorlunda ut och fungera olika bra. Men hur ska man välja mellan de två menylösningarna? I den här artikeln skriver vi om för- och nackdelar med sido- och toppmenyer.Ett av många val du måste göra när du skapar din hemsida är huruvida du ska ha en toppmeny (horisontell) eller en sidomeny (vertikal), eller en kombination av båda. Kanske har du inte funderat så mycket över skillnaden, men om du tittar på internetsidor kommer du se att de att vissa sidor har sina menyknappar på kanten, medan andra har dem längst upp på hemsidan. Skillnaden mellan de här två lösningarna är att de ger hemsidan olika karaktär; den ena tenderar att fungera bra på informationstunga hemsidor, medan den andra tycks föredras av hemsidor med tydligt innehåll och relativt få menyval.En vertikal meny, eller sidomeny, är en navigationslösning där dina länkknappar ligger till vänster eller till höger på hemsidan. Ditt huvudmaterial finns i mitten, alltså all din text, alla dina bilder eller varor (om du har en e-butik).
 
Fördelar:
 

En vertikal meny ger dig mer utrymme för många menyval, eftersom texten tar mindre utrymme i höjd än i längd. Därför kan du också visa upp underkategorier och sidstrukturer utan att behöva kompromissa med utrymmet.
Undersökningar visar att framför allt högerhänta internetanvändare fokuserar på skärmens vänstra del i första hand. Om du vill locka besökare till din meny kan det därför vara effektivt att lägga din navigation där.
Till skillnad från den vertikala menyn ligger den horisontella menyn (nästan alltid) överst på sidan. Antingen kan den ligga över sidhuvudet, alltså ovanför den plats där du har din logotyp eller titel, eller så kan den rymmas under sidhuvudet men över huvudmaterialet.
 
Fördelar:
 

Horisontella menyer tar lite utrymme i anspråk, vilket ger mer plats till hemsidans innehåll.
Besökare behöver inte röra sin muspekare lika stora avstånd när en hemsida använder en horisontell meny, vilket faktiskt spelar en viss roll för helhetsupplevelsen.
Om du har väldigt många undersidor med varierande sektioner så kan det vara en bra idé att använda sig av kombinerad vertikal/horisontell navigation. Då kan du lägga dina huvudsidor högst upp, och sedan låta underkategorier visas på vänster eller höger sida.
 
Drop-down-menyer är också ett bra sätt att visa många menyval utan att ta upp för mycket plats. I en drop-down-meny ryms flera underkategorier under en navigationsknapp, som visas när du klickar på knappen eller håller din muspekare över den.Så vad ska man då välja – vertikal eller horisontell meny?
 
Ett generellt råd när du arbetar med design är att utgå från ditt material: fundera först över vilken typ av hemsida du vill skapa, och hur ditt material ser ut. Har du många sidor med flera underkategorier kan en sidomeny hjälpa till att visa för besökaren var allt finns, men om du har ett fåtal, väldefinierade, sidor kan sidan se bätter ut med en toppmeny.
 
Titta på andra företag eller verksamheter som gör det du gör – hur har de använt sina menyfält? Tänk sedan igenom din hemsida som om du inte visste någonting om den: var börjar du läsa först? Är det tydligt var alla menyknappar leder?Wikipedia använder sig av en lång sidomeny, som hjälper till att hålla ordning på ämnen och de många språkvalen. Notera att man använt underflikar i sin sidomeny, som gör att kategorierna kan förstoras och förminskas.
Horisontella menyer har blivit allt mer populära; en bidragande orsak är som nämnt studier som tyder på att hemsidebesökare oftast tittar till vänster på skärmen. Därför anser vissa webb-designers att det är bättre att placera huvudmaterialet – såsom en presentationstext – på hemsidans viktiga vänstra sida, och inte störa läsaren med menyknappar.

 

Tänk också på att menyn inte är det viktigaste. Trots allt är det ju ditt innehåll som du vill marknadsföra – inte dina olika sidor. Om du har en väl utformad navigation, där det tydligt framgår vilka knappar som leder var och knapparna syns bra, finns det ingen anledning att låta menyn ta allt för mycket utrymme i anspråk.

 

När det gäller andra skärmar än datorskärmar, såsom mobiler och iPads, tenderar också den horisontella navigationen att fungera bättre, eftersom ditt huvudmaterial då inte hamnar för långt åt höger.

 

Du kan alltid lägga in länkar och “puffar” i ditt huvudmaterial. Om du till exempel har en e-butik vill du självklart att besökare så snart som möjligt ska gå in till varudelen; om du inte vill lägga den delen på startsidan kan du då lägga in en stor knapp, eller markera just det menyvalet med färg, så att besökare har lätt att se din viktigaste sida.

Om du har byggt en hemsida så har du kanske någon gång funderat över om du ska använda en horisontell eller vertikal meny när du väljer din mall. Det är en bra fråga: beroende på vilken menylösning du väljer kommer sidan att se annorlunda ut och fungera olika bra. Men hur ska man välja mellan de två menylösningarna? I den här artikeln skriver vi om för- och nackdelar med sido- och toppmenyer.

Ett av många val du måste göra när du skapar din hemsida är huruvida du ska ha en toppmeny (horisontell) eller en sidomeny (vertikal), eller en kombination av båda. Kanske har du inte funderat så mycket över skillnaden, men om du tittar på internetsidor kommer du se att de att vissa sidor har sina menyknappar på kanten, medan andra har dem längst upp på hemsidan. Skillnaden mellan de här två lösningarna är att de ger hemsidan olika karaktär; den ena tenderar att fungera bra på informationstunga hemsidor, medan den andra tycks föredras av hemsidor med tydligt innehåll och relativt få menyval.

En vertikal meny, eller sidomeny, är en navigationslösning där dina länkknappar ligger till vänster eller till höger på hemsidan. Ditt huvudmaterial finns i mitten, alltså all din text, alla dina bilder eller varor (om du har en e-butik).

 

Fördelar:

 

  • En vertikal meny ger dig mer utrymme för många menyval, eftersom texten tar mindre utrymme i höjd än i längd. Därför kan du också visa upp underkategorier och sidstrukturer utan att behöva kompromissa med utrymmet.
  • Undersökningar visar att framför allt högerhänta internetanvändare fokuserar på skärmens vänstra del i första hand. Om du vill locka besökare till din meny kan det därför vara effektivt att lägga din navigation där.

Till skillnad från den vertikala menyn ligger den horisontella menyn (nästan alltid) överst på sidan. Antingen kan den ligga över sidhuvudet, alltså ovanför den plats där du har din logotyp eller titel, eller så kan den rymmas under sidhuvudet men över huvudmaterialet.

 

Fördelar:

 

  • Horisontella menyer tar lite utrymme i anspråk, vilket ger mer plats till hemsidans innehåll.
  • Besökare behöver inte röra sin muspekare lika stora avstånd när en hemsida använder en horisontell meny, vilket faktiskt spelar en viss roll för helhetsupplevelsen.

Om du har väldigt många undersidor med varierande sektioner så kan det vara en bra idé att använda sig av kombinerad vertikal/horisontell navigation. Då kan du lägga dina huvudsidor högst upp, och sedan låta underkategorier visas på vänster eller höger sida.

 

Drop-down-menyer är också ett bra sätt att visa många menyval utan att ta upp för mycket plats. I en drop-down-meny ryms flera underkategorier under en navigationsknapp, som visas när du klickar på knappen eller håller din muspekare över den.

Så vad ska man då välja – vertikal eller horisontell meny?

 

Ett generellt råd när du arbetar med design är att utgå från ditt material: fundera först över vilken typ av hemsida du vill skapa, och hur ditt material ser ut. Har du många sidor med flera underkategorier kan en sidomeny hjälpa till att visa för besökaren var allt finns, men om du har ett fåtal, väldefinierade, sidor kan sidan se bätter ut med en toppmeny.

 

Titta på andra företag eller verksamheter som gör det du gör – hur har de använt sina menyfält? Tänk sedan igenom din hemsida som om du inte visste någonting om den: var börjar du läsa först? Är det tydligt var alla menyknappar leder?

Wikipedia använder sig av en lång sidomeny, som hjälper till att hålla ordning på ämnen och de många språkvalen. Notera att man använt underflikar i sin sidomeny, som gör att kategorierna kan förstoras och förminskas.

  • Horisontella menyer har blivit allt mer populära; en bidragande orsak är som nämnt studier som tyder på att hemsidebesökare oftast tittar till vänster på skärmen. Därför anser vissa webb-designers att det är bättre att placera huvudmaterialet – såsom en presentationstext – på hemsidans viktiga vänstra sida, och inte störa läsaren med menyknappar.

 

  • Tänk också på att menyn inte är det viktigaste. Trots allt är det ju ditt innehåll som du vill marknadsföra – inte dina olika sidor. Om du har en väl utformad navigation, där det tydligt framgår vilka knappar som leder var och knapparna syns bra, finns det ingen anledning att låta menyn ta allt för mycket utrymme i anspråk.

 

  • När det gäller andra skärmar än datorskärmar, såsom mobiler och iPads, tenderar också den horisontella navigationen att fungera bättre, eftersom ditt huvudmaterial då inte hamnar för långt åt höger.

 

  • Du kan alltid lägga in länkar och “puffar” i ditt huvudmaterial. Om du till exempel har en e-butik vill du självklart att besökare så snart som möjligt ska gå in till varudelen; om du inte vill lägga den delen på startsidan kan du då lägga in en stor knapp, eller markera just det menyvalet med färg, så att besökare har lätt att se din viktigaste sida.