Förbättra din hemsidas texter på ett kick

Postat

Hur förbättrar man sina texter, om man vill göra det snabbt och inte behöva skriva om hela sin hemsida? Läs våra bästa tips här.

Korrekt grammatik och stavning är självklart viktigt för att en text och en hemsida ska upplevas som trovärdig. Vi känner ofta bristande tilltro till ett företag eller en institution med uppenbara språkfel i sina texter, och med lite otur kan felaktigheter ibland förändra hela betydelsen i språket.

 

Trots att vi i dag har alla möjligheter att med datorns hjälp undvika misstag i stavning och grammatik smyger sig felaktigheterna då och då in i våra texter (ja, även språkvårdare stavar fel). För att vara på den säkra sidan, använd en tjänst som Petnoga.se för att kontrollera det du skrivit. För andra språk än svenska finns tjänsten Orangoo. En stavningskontroll av din hemsidas texter går snabbt, och ger dig genast chansen att rätta till det som blivit fel.

Vi använder vissa ord oftare än andra – det är helt naturligt, och beror på vilket språkligt stoff vi bär med oss. Men i texterna på din hemsida är det viktigt att du inte upprepar dig för ofta, speciellt om du beskriver begrepp eller produkter.

 

En språklig översyn som går fort är att leta upp passande synonymer till de ord du ofta använder. Äger du en synonymordbok är det självklart ett utmärkt redskap för att hitta alternativa benämningar på de ord du arbetar med – annars finns det bra resurser på nätet, såsom synonymer.se.

Det tar inte lång tid och är egentligen inte en språklig förändring, men att dela in dina texter i stycken kan ge läsbarheten ett lyft.

 

Är texterna på din hemsida skrivna i stora sjok bör du med jämna mellanrum släppa in lite luft. Blankrader passar bäst när du inleder en ny tanke eller ett nytt avsnitt, men kan också få finnas mellan var tredje, fjärde mening för att underlätta för den som läser.

Ett vanligt språkproblem, som för många ser främmande ut i skriven text, är överanvändning av utropstecken och frågetecken. Kanske beror denna ökning på att vi allt oftare använder det skrivna språket på ett informellt sätt; i sms, mejl och sociala medier.

 

Men även om det så klart är okej att använda ett eller flera exklamationstecken när man sms:ar nära och kära, så är det någonting som bör undvikas på hemsidan. Titta igenom dina texter och se till att du inte använder flera utropstecken eller frågetecken efter varandra, och försök undvika att använda dina utrop allt för ofta.

Det här går också fort – inte för den som läser dina texter, men för dig. Om du känner att du vill ha en genomgång av texterna på din hemsida, skicka dem helt enkelt till en god läsare som du litar på, och låt honom eller henne peka ut ställen där ditt språk kan förbättras.

 

Att anlita en professionell lektör kan vara bra – men oftast räcker det långt om en vänlig bekant kastar ett öga på dina alster.