5 tips för hur du skriver på hemsidan

Hur skriver du en bra text för din hemsida? Ibland är det svårt att hitta ett språk som passar på internet, men med några enkla regler kan vi se till att våra texter blir både lättlästa och intresseväckande. Här har vi listat 5 vanliga fallgropar för dig som skriver text för en hemsida – och hur man undviker dem!Vad står det egentligen?
 
Textens form ligger ofta långt bak i våra huvuden – vi känner direkt om det vi läser är välskrivet eller inte, men vi kan ha svårt att sätta fingret på exakt vad det är som avgör textens kvalitet. En dålig text gör oss tveksamma, distraherade och förhindrar kommunikationen mellan dig som har hemsidan och personer som besöker den. En bra text fångar däremot upp läsaren och gör henne nyfiken på att läsa mer.
 
Vi har samlat fem enkla misstag som många gör i text, och hur man undviker dem:Om vi bara sätter oss ned och skriver är risken stor att resultatet kommer att bli något rörigt. Många hemsidor präglas av ett för tungt och detaljerat språk, när man oftast bara vill få reda på det mest centrala. Innan du börjar skriva texterna till din hemsida är det därför bra om du först funderar över vad du vill få sagt, skriv det sedan som en punktlista med det viktigaste först, och använd det när du skriver dina stycken. Det som ligger högt upp på din lista bör också nämnas tidigt i texten, medan det som ligger längre ner kanske inte behöver lyftas fram lika tydligt.Ett vanligt fel när man skapar sin hemsida är att man skriver alldeles för mycket och för invecklat. Det tar inte lång tid innan vi lämnar en sida som inte har intressant innehåll, därför är det viktigt att bara säga det som är absolut nödvändigt: vem är du? Vad vill du med din hemsida? Varför ska man läsa just det här? Skriv din text och försök sedan att kritiskt granska varje stycke: behövs verkligen det här ordet? Kan någonting tas bort?Internetläsare är vana vid att scanna av stora mängder text – alltså att snabbt läsa igenom ett stort material på jakt efter det som är spännande. Därför är det viktigt med bra rubriker som snabbt berättar för läsaren om vad du vill henne eller honom. I allmänhet är en bra rubrik just den som fångar det du gör på bästa sätt, men kom ihåg att:
 
* Rubriker inte bör vara längre än 8 ord* Undvik onödiga småord som “att”, “som” eller “av”* Var så tydlig du bara kan: plocka ut ett par, tre nyckelord som du vill användaInternet är som en stor väntsal som vi alla passerar igenom eller står stilla på. Precis som i en stor sal tenderar vi att lyssna mycket mer noggrant när någon talar till just oss, och inte människor i allmänhet. Ibland låter vårt språk som om vi talar ut i tomma intet och inte till någon speciell – skriv istället med ett personligt tonfall och rikta dig mot den som just nu läser på din hemsida. Ordet “du” är viktigt för att fånga upp människor: använd det gärna, men sparsamt.Att skriva enkelt handlar inte om att skriva som vi talar. Kom ihåg att text framför allt handlar om tanke: ju mer du arbetar med en text, desto bättre kommer den att bli. Läs dina texter flera gånger, helst ett tiotal gånger, för att komma på förbättringar. En bra teknik är att läsa högt för dig själv – då hör du ofta om ditt språk håller rätt rytm. Och skriv sedan om, igen och igen, tills du hittat ett språk med formuleringar som är så bra som du vill ha dem. Då är dina hemsidestexter klara för publicering!

Hur skriver du en bra text för din hemsida? Ibland är det svårt att hitta ett språk som passar på internet, men med några enkla regler kan vi se till att våra texter blir både lättlästa och intresseväckande. Här har vi listat 5 vanliga fallgropar för dig som skriver text för en hemsida – och hur man undviker dem!

Vad står det egentligen?

 

Textens form ligger ofta långt bak i våra huvuden – vi känner direkt om det vi läser är välskrivet eller inte, men vi kan ha svårt att sätta fingret på exakt vad det är som avgör textens kvalitet. En dålig text gör oss tveksamma, distraherade och förhindrar kommunikationen mellan dig som har hemsidan och personer som besöker den. En bra text fångar däremot upp läsaren och gör henne nyfiken på att läsa mer.

 

Vi har samlat fem enkla misstag som många gör i text, och hur man undviker dem:

Om vi bara sätter oss ned och skriver är risken stor att resultatet kommer att bli något rörigt. Många hemsidor präglas av ett för tungt och detaljerat språk, när man oftast bara vill få reda på det mest centrala. Innan du börjar skriva texterna till din hemsida är det därför bra om du först funderar över vad du vill få sagt, skriv det sedan som en punktlista med det viktigaste först, och använd det när du skriver dina stycken. Det som ligger högt upp på din lista bör också nämnas tidigt i texten, medan det som ligger längre ner kanske inte behöver lyftas fram lika tydligt.

Ett vanligt fel när man skapar sin hemsida är att man skriver alldeles för mycket och för invecklat. Det tar inte lång tid innan vi lämnar en sida som inte har intressant innehåll, därför är det viktigt att bara säga det som är absolut nödvändigt: vem är du? Vad vill du med din hemsida? Varför ska man läsa just det här? Skriv din text och försök sedan att kritiskt granska varje stycke: behövs verkligen det här ordet? Kan någonting tas bort?

Internetläsare är vana vid att scanna av stora mängder text – alltså att snabbt läsa igenom ett stort material på jakt efter det som är spännande. Därför är det viktigt med bra rubriker som snabbt berättar för läsaren om vad du vill henne eller honom. I allmänhet är en bra rubrik just den som fångar det du gör på bästa sätt, men kom ihåg att:

 

* Rubriker inte bör vara längre än 8 ord
* Undvik onödiga småord som “att”, “som” eller “av”
* Var så tydlig du bara kan: plocka ut ett par, tre nyckelord som du vill använda

Internet är som en stor väntsal som vi alla passerar igenom eller står stilla på. Precis som i en stor sal tenderar vi att lyssna mycket mer noggrant när någon talar till just oss, och inte människor i allmänhet. Ibland låter vårt språk som om vi talar ut i tomma intet och inte till någon speciell – skriv istället med ett personligt tonfall och rikta dig mot den som just nu läser på din hemsida. Ordet “du” är viktigt för att fånga upp människor: använd det gärna, men sparsamt.

Att skriva enkelt handlar inte om att skriva som vi talar. Kom ihåg att text framför allt handlar om tanke: ju mer du arbetar med en text, desto bättre kommer den att bli. Läs dina texter flera gånger, helst ett tiotal gånger, för att komma på förbättringar. En bra teknik är att läsa högt för dig själv – då hör du ofta om ditt språk håller rätt rytm. Och skriv sedan om, igen och igen, tills du hittat ett språk med formuleringar som är så bra som du vill ha dem. Då är dina hemsidestexter klara för publicering!