Uppdaterad filhantering

Nu kan du skapa mappar, byta namn på filer och ladda ner redan uppladdade filer i filhanteraren. Det blir alltså enklare att hantera dina filer och att välja dem med blocket “Filer.”
Skapa mappar
Drag och släpp filer mellan mappar
Byt namn på uppladdade filer
Ladda ner uppladdade filer direkt från filhanteraren

 
Precis som tidigare kan du ladda upp max 50 filer åt gången.

Nu kan du skapa mappar, byta namn på filer och ladda ner redan uppladdade filer i filhanteraren. Det blir alltså enklare att hantera dina filer och att välja dem med blocket “Filer.”

  • Skapa mappar
  • Drag och släpp filer mellan mappar
  • Byt namn på uppladdade filer
  • Ladda ner uppladdade filer direkt från filhanteraren

 

Precis som tidigare kan du ladda upp max 50 filer åt gången.