Det här behöver du veta när GDPR träder i kraft!

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten vilket innebär striktare krav på hur företag i EU får behandla personuppgifter. I och med den nya lagen har vi samlat viktig information för dig som är kund om hur vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt och vad du behöver göra för att följa den nya lagen.  I och med den nya lagen har vi på Hemsida24 gjort ett gediget arbete med att se över våra processer för hur vi hanterar och lagrar personuppgifter, både dina och dina kunders personuppgifter. Alla våra medarbetare har även genomgått en utbildning där vi gått igenom hur vi arbetar med personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt. Här berättar vi mer om vad vi har gjort som din hemsideleverantör men också vad du som har din hemsida hos oss behöver göra för att följa den nya lagen.

Vår hantering av dina personuppgifter

Vilka personuppgifter finns sparade hos oss?
De personuppgifter som finns sparade om dig som kund är de uppgifter som du lämnat till oss när du blev kund, som exempelvis din e-post och eventuell fakturaadress. När du är inloggad på ditt konto kan du se vilka uppgifter vi har sparade om dig samt ändra dem precis när du vill.

Vad har vi gjort som din leverantör?
Utöver att se över våra processer för hur vi lagrar och hanterar dina personuppgifter har vi i våra Allmänna villkor lagt till ett Personuppgiftsbiträdesavtal, som uppfyller kraven för dig som personuppgiftsansvarig när det gäller anlitandet av oss som din leverantör. Personuppgiftsbiträde är en organisation eller ett företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av en personuppgiftsansvarig (vilket är ditt företag). Som personuppgiftsbiträde säkerställer vi att dina kunders uppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Utöver våra medarbetare, har våra underleverantörer tillgång till dina personuppgifter som regleras i avtalet (personuppgiftsbiträde). Vi har säkerställt att dessa har ett aktivt GDPR-arbete och arbetar för att hålla dina personuppgifterna säkra.

Vill du ändra dina personuppgifter?
Vill du att någon av dina uppgift ska ändras, gör du det på egen hand i verktyget när du är inloggad på ditt konto. Genom att klicka på “Inställningar” och sedan på “Användarkonto” kan du justera och uppdatera dina uppgifter som finns sparade om dig. Du kan även välja att exportera dem.

Vill du radera dina personuppgifter?  
För att behandla dina personuppgifter, och eventuellt radera dem, behöver vi först se över på vilken laglig grund det sker. Det finns nämligen en rad olika faktorer att ta hänsyn till innan vi kan ta bort en kunduppgift. Exempelvis finns det avtal som upprättades när du blev kund hos oss, samt andra lagar som exempelvis bokföringslagen. Ta kontakt med vår support så tittar vi närmare på din fråga!

Vem äger text och bild på din hemsida?
Du äger och ansvarar över det innehåll som du publicerat på din hemsida. Vi förser dig endast med tjänsten, den plattform, som gör det möjligt för dig att skapa din hemsida. Varken vi eller någon av våra underleverantörer har tillgång till ditt innehåll, med undantag i de fall när du vänder dig till vår support för hjälp.

Vad gäller marknadsföring och utskick från oss?
Både i våra allmänna villkor och i vår Integritetspolicy tar vi höjd för marknadsföring och nyhetsbrev, samt informerar om hur du kan avprenumerera dig på nyhetsbrev och eventuella utskick. För att avprenumerera på våra utskick klickar du på länken “Avprenumerera” längst ner i utskicket från oss. Vår Integritetspolicy hittar du på hemsidan!
 
Ditt ansvar över dina kunders personuppgifter
Eftersom du är ansvarig för din verksamhets uppfyllnad av dataskyddsförordningen, GDPR, så behöver du veta vad den nya lagen innebär. Som leverantör är vi ditt personuppgiftsbiträde och vårt förhållande reglerar vi i våra Allmänna villkor som nu är uppdaterade. Som din leverantör är vi endast ansvariga för de uppgifter som lagras i vårt verktyg. Här berättar vi hur du kan säkerställa att du uppfyller GDPR gällande hanteringen av dina kunders uppgifter!

Så vilka uppgifter sparas då hos oss?
Uppgifter om dina kunder sparas hos oss när du använder formulär på din hemsida och för dig som använder E-butik på din hemsida.

Har du en policy på plats?  
Om du inte redan har en policy för hur ni hanterar och lagrar personuppgifter som samlas in på er hemsida är det hög tid att ta fram en sådan. Se även till att göra policyn tillgänglig på hemsidan så att du enkelt kan hänvisa till denna sida och för att dina besökare enkelt ska kunna läsa mer om hur ni hanterar och lagrar deras personuppgifter.

Använder du formulär på din hemsida?
Om du använder ett kontaktformulär på din hemsida innebär det att du samlar in personuppgifter som lagras i vårt verktyg. I och med den nya lagen behöver du informera dina besökare om att dessa uppgifter samlas in, besökaren måste upplysas om att denne godkänner det innan uppgifterna skickas in.

I hemsideverktyget är det möjlighet att lägga till en kryssruta i dina formulär, där besökaren aktivt godkänner att personuppgifterna sparas. Se även till att länka till er policy där ni beskriver hur ni hanterar personuppgifter inom ert företag.

Tänk på! Att du på egen hand raderar de uppgifter som eventuellt sparats i formulärsvar och på kommentarer direkt i verktyget.

Vad behöver du med E-butik tänka på?
För dig med e-butik hos oss på Hemsida24 innebär det att dina kunders personuppgifter behandlas och lagras hos oss. I och med det har vi lagt till, det ovan nämnda, tillägget i våra Allmänna villkor – Personuppgiftsbiträdesavtal. Det innebär att vi säkerställer att dina kunders uppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Hur raderar du kunduppgifter i din e-butik?
Om en kund vill radera eventuella personuppgifter i din e-butik är det bra att veta att det finns andra lagar som också styr hur du hanterar dessa uppgifter. Bokföringslagen styr exempelvis hur du hanterar information kring dina ordrar och beställningar i e-butiken och ställer krav på att du sparar den som underlag till din bokföring i minst 7 år. 

Om du sparat informationen på annat sätt och vill radera den kan du nu välja att anonymisera en kund direkt i din e-butik. I vår guide berättar vi hur du gör för att anonymisera en kund/order. 

Vill du veta mer?
Den nya lagen innebär en hel del andra övergripande punkter som det är bra att du känner till. För att ge dig mer hjälp om vad du behöver veta kring den nya lagen, GDPR,  så har vi skrivit ett inlägg på saker som du ska tänka på och ytterligare information kring vad den nya lagen innebär.

Ett annat tips är att läsa mer om vad du behöver göra som företagare genom att besöka verksamt.se som har en GDPR-guide som du kan använda dig utav.
Vill du redan nu få koll på vilka uppgifter vi har sparade om dig? Ja, då loggar du enkelt in på ditt konto här nedan.
Har du frågor är du alltid välkommen att ta kontakt med vår support!

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten vilket innebär striktare krav på hur företag i EU får behandla personuppgifter. I och med den nya lagen har vi samlat viktig information för dig som är kund om hur vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt och vad du behöver göra för att följa den nya lagen.  

I och med den nya lagen har vi på Hemsida24 gjort ett gediget arbete med att se över våra processer för hur vi hanterar och lagrar personuppgifter, både dina och dina kunders personuppgifter. Alla våra medarbetare har även genomgått en utbildning där vi gått igenom hur vi arbetar med personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt. Här berättar vi mer om vad vi har gjort som din hemsideleverantör men också vad du som har din hemsida hos oss behöver göra för att följa den nya lagen.

Vår hantering av dina personuppgifter

Vilka personuppgifter finns sparade hos oss?
De personuppgifter som finns sparade om dig som kund är de uppgifter som du lämnat till oss när du blev kund, som exempelvis din e-post och eventuell fakturaadress. När du är inloggad på ditt konto kan du se vilka uppgifter vi har sparade om dig samt ändra dem precis när du vill.

Vad har vi gjort som din leverantör?
Utöver att se över våra processer för hur vi lagrar och hanterar dina personuppgifter har vi i våra Allmänna villkor lagt till ett Personuppgiftsbiträdesavtal, som uppfyller kraven för dig som personuppgiftsansvarig när det gäller anlitandet av oss som din leverantör. Personuppgiftsbiträde är en organisation eller ett företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av en personuppgiftsansvarig (vilket är ditt företag). Som personuppgiftsbiträde säkerställer vi att dina kunders uppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Utöver våra medarbetare, har våra underleverantörer tillgång till dina personuppgifter som regleras i avtalet (personuppgiftsbiträde). Vi har säkerställt att dessa har ett aktivt GDPR-arbete och arbetar för att hålla dina personuppgifterna säkra.

Vill du ändra dina personuppgifter?
Vill du att någon av dina uppgift ska ändras, gör du det på egen hand i verktyget när du är inloggad på ditt konto. Genom att klicka på “Inställningar” och sedan på “Användarkonto” kan du justera och uppdatera dina uppgifter som finns sparade om dig. Du kan även välja att exportera dem.

Vill du radera dina personuppgifter?  
För att behandla dina personuppgifter, och eventuellt radera dem, behöver vi först se över på vilken laglig grund det sker. Det finns nämligen en rad olika faktorer att ta hänsyn till innan vi kan ta bort en kunduppgift. Exempelvis finns det avtal som upprättades när du blev kund hos oss, samt andra lagar som exempelvis bokföringslagen. Ta kontakt med vår support så tittar vi närmare på din fråga!

Vem äger text och bild på din hemsida?
Du äger och ansvarar över det innehåll som du publicerat på din hemsida. Vi förser dig endast med tjänsten, den plattform, som gör det möjligt för dig att skapa din hemsida. Varken vi eller någon av våra underleverantörer har tillgång till ditt innehåll, med undantag i de fall när du vänder dig till vår support för hjälp.

Vad gäller marknadsföring och utskick från oss?
Både i våra allmänna villkor och i vår Integritetspolicy tar vi höjd för marknadsföring och nyhetsbrev, samt informerar om hur du kan avprenumerera dig på nyhetsbrev och eventuella utskick. För att avprenumerera på våra utskick klickar du på länken “Avprenumerera” längst ner i utskicket från oss. Vår Integritetspolicy hittar du på hemsidan!
 

Ditt ansvar över dina kunders personuppgifter
Eftersom du är ansvarig för din verksamhets uppfyllnad av dataskyddsförordningen, GDPR, så behöver du veta vad den nya lagen innebär. Som leverantör är vi ditt personuppgiftsbiträde och vårt förhållande reglerar vi i våra Allmänna villkor som nu är uppdaterade. Som din leverantör är vi endast ansvariga för de uppgifter som lagras i vårt verktyg. Här berättar vi hur du kan säkerställa att du uppfyller GDPR gällande hanteringen av dina kunders uppgifter!

Så vilka uppgifter sparas då hos oss?
Uppgifter om dina kunder sparas hos oss när du använder formulär på din hemsida och för dig som använder E-butik på din hemsida.

Har du en policy på plats?  
Om du inte redan har en policy för hur ni hanterar och lagrar personuppgifter som samlas in på er hemsida är det hög tid att ta fram en sådan. Se även till att göra policyn tillgänglig på hemsidan så att du enkelt kan hänvisa till denna sida och för att dina besökare enkelt ska kunna läsa mer om hur ni hanterar och lagrar deras personuppgifter.

Använder du formulär på din hemsida?
Om du använder ett kontaktformulär på din hemsida innebär det att du samlar in personuppgifter som lagras i vårt verktyg. I och med den nya lagen behöver du informera dina besökare om att dessa uppgifter samlas in, besökaren måste upplysas om att denne godkänner det innan uppgifterna skickas in.

I hemsideverktyget är det möjlighet att lägga till en kryssruta i dina formulär, där besökaren aktivt godkänner att personuppgifterna sparas. Se även till att länka till er policy där ni beskriver hur ni hanterar personuppgifter inom ert företag.

Tänk på! Att du på egen hand raderar de uppgifter som eventuellt sparats i formulärsvar och på kommentarer direkt i verktyget.

Vad behöver du med E-butik tänka på?
För dig med e-butik hos oss på Hemsida24 innebär det att dina kunders personuppgifter behandlas och lagras hos oss. I och med det har vi lagt till, det ovan nämnda, tillägget i våra Allmänna villkor – Personuppgiftsbiträdesavtal. Det innebär att vi säkerställer att dina kunders uppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

Hur raderar du kunduppgifter i din e-butik?
Om en kund vill radera eventuella personuppgifter i din e-butik är det bra att veta att det finns andra lagar som också styr hur du hanterar dessa uppgifter. Bokföringslagen styr exempelvis hur du hanterar information kring dina ordrar och beställningar i e-butiken och ställer krav på att du sparar den som underlag till din bokföring i minst 7 år. 

Om du sparat informationen på annat sätt och vill radera den kan du nu välja att anonymisera en kund direkt i din e-butik. I vår guide berättar vi hur du gör för att anonymisera en kund/order. 

Vill du veta mer?
Den nya lagen innebär en hel del andra övergripande punkter som det är bra att du känner till. För att ge dig mer hjälp om vad du behöver veta kring den nya lagen, GDPR,  så har vi skrivit ett inlägg på saker som du ska tänka på och ytterligare information kring vad den nya lagen innebär.

Ett annat tips är att läsa mer om vad du behöver göra som företagare genom att besöka verksamt.se som har en GDPR-guide som du kan använda dig utav.
Vill du redan nu få koll på vilka uppgifter vi har sparade om dig? Ja, då loggar du enkelt in på ditt konto här nedan.

Har du frågor är du alltid välkommen att ta kontakt med vår support!