Så tar du fram en affärsplan för din verksamhet

I den här bloggen har vi skrivit en del om hur man driver en e-butik, däremot har vi inte talat så mycket om hur man förbereder sig på att starta en småskalig verksamhet. Att skriva en affärsplan är ett utmärkt första steg – här berättar vi om hur man kan tänka när man skriver en sådan plan, och tipsar om bra sidor som kan hjälpa till.

Peter Ekman, rådgivare på Almi företagspartner, har sagt att en majoritet av svenska företag saknar en ordentlig affärsplan. Ekman menar att det inte bara är stora koncerner som behöver affärsplaner:
– Det är minst lika viktigt för till exempel en butik eller ett konsultbolag att ha en affärsplan, sade Peter Ekman i en intervju med Swedbank.

En affärsplan är i korta drag en beskrivning om hur du ska ta din verksamhet från punkt A till B; det är någonting alla nystartade företag har gemensamt, oavsett vad man siktar mot. Du kanske vill driva en liten e-butik som bara du arbetar med, eller så vill du lägga grunden för vad du hoppas blir en stort företag med massor av anställda. Oberoende hur högt du siktar är det dock på flera sätt en fördel att utgå från en affärsplan när du funderar över att starta ett företag.

Helt enkelt kan man säga att en affärsplan är till för två aktörer: dig själv och dina investerare. För din egen del är det jättebra att i ett tidigt skede fundera över din verksamhets möjligheter; vilka är mina kunder? Vilka problem finns det? Hur vill jag expandera?

 

En forskargrupp från Clemson College i USA har undersökt varför och hur företag arbetar med affärsplaner. Dels fann man att de tidiga företagare som skrev en affärsplan hade större chans att lyckas komma igång över huvudtaget, och dels att de som skriver ner sina tankar om verksamheten innan start tenderar att få mer gjort. Att skriva en affärsplan tycks alltså vara ett bra sätt att lyckas komma över tröskeln till att faktiskt starta en verksamhet, och kan hjälpa dig att identifiera vad som behöver göras och på vilket sätt.

 

Många – men inte alla – verksamheter behöver också någon typ av startkapital. Det kan vara lite pengar för att köpa inventarier såsom bord och stolar, de första varorna eller för att man ska ha råd att ta sin tid till ett projekt – eller så kan det röra sig om större summor om man önskar gå längre med sitt företag. För dig som vill driva en e-butik behövs ofta inte ett stort startkapital, men om du vill vända dig till investerare med din idé så är du nästan alltid tvungen att ha en affärsplan. Ju bättre och mer genomtänkt affärsplan, desto större chans är det att andra människor kan tänka sig att investera i din idé.

Vad ska då finnas med i en bra affärsplan? Det enkla svaret är: allt det som säger någonting om hur väl ditt företag kommer att lyckas. Den bästa frågan är alltså vad är det som gör just min/vår idé framgångsrik? Men hur förklarar man det?

 

Alan Hall, kolumnist för den amerikanska finanstidningen Forbes och själv entreprenör med många uppstarter bakom sig, har satt samman en lista med viktiga punkter för den som skriver en affärsplan. Här pekar Hall bland annat på att man ska lyfta fram 

 • Varför ens idé är relevant
 • Hur marknaden där man vill etablera sig ser ut
 • Förklara varför kunder kommer att vilja köpa det man erbjuder
 • I detalj beskriva vilka ens kunder är, samt förklara vilka konkurrenter är och deras fördelar

 

Om man hårddrar de viktiga delar som Alan Hall och flera andra experter framhåller kan man sammanfatta dem i tre fokusområden som du bör täcka:

 

 • Din idé – vad gör just din affärsidé bra? Hur är den unik? Kan du peka på andra med liknande idéer som lyckats inom sitt fält?
 • Dina kunder – vilka är dina kunder? Hur gamla är de, var bor de, finns det olika kundgrupper och vad efterfrågar de?
 • Marknaden – hur ser marknaden ut i dag? Vilka konkurrenter finns, finns det några marknadsandelar som är ”lediga”? Eller är marknaden mättad?

Det finns många sätt att disponera en affärsplan på. Vi har tidigare skrivit om hur du skriver en rak och enkel text. Egentligen är det precis vad du ska göra: att på ett så koncist och enkelt sätt beskriva för dig själv och andra vad du avser med ditt företag och hur du ska lyckas nå dina mål.

 

Själva planen kan sedan utformas på det sätt du upplever passar bäst för din verksamhet. Om du ska presentera din idé för potentiella finansiärer kan dock en sådan här uppställning ofta användas:

 

 1. Sammanfattning av nyckelinformation kring hela din affärsplan
 2. Beskrivning av företaget och din idé
 3. En beskrivning av hur marknaden ser ut och hur du tror att den kommer att utvecklas i framtiden
 4. Vilka kunder du riktar dig till
 5. Finansiell information med en mer detaljerad finansiell plan

Även om det kanske inte krävs så stora insatser för att driva exempelvis en e-butik vid sidan av så är det viktigt att vara förberedd. Det är ofta tufft under företagets första år; försök därför vara realistisk och kritisk mot dig själv när du skriver din affärsplan. Vad händer om försäljningen är låg under den första tiden? Hur länge klarar du tuffa tider, och vilka åtgärder har du förberedda för att hantera mindre och större kriser? Arbeta utifrån ett ”Worst case scenario” – även om det aldrig sker så kommer det kännas bättre att vara förberedd.

 

Se till att uppdatera din affärsplan med jämna mellanrum; om det går bra kanske det kan vara dags att skruva upp målen något? Om marknadens förutsättningar förändras kanske det är dags att byta riktning? Gör det till en vana att snegla på din affärsplan då och då för att se hur väl du håller dig till den, och göra eventuella justeringar som du tycker är relevanta.

ALMI Företagspartner har tagit fram en broschyr som beskriver hur man ska tänka kring sin affärsplan

 

Scotia Bank har tagit fram den här interaktiva guiden som leder dig fram till en färdig affärsplan

 

Wisebreads fyra enkla frågor till den som funderar på att starta företag

 

The Guardian har en bra fråga-och-svar-artikel om att skriva affärsplaner