Mobilvänligare hemsidor

Vi strävar efter att hemsidor gjorda med Hemsida24 ska fungera bra på Ipads och smartphones. Arbetet med att anpassa Hemsida24 är påbörjat och dessa förbättringar har hög prioritet inom den framtida utvecklingen.

Bildgalleri

Just nu utvecklar vi ett nytt bildspelsblock som är Ipad- och smartphonevänligt. Det nuvarande bildspelet är baserat på Flash som inte fungerar i Apples produkter. Det nya bildblocket är istället baserat på en teknik som kallas HTML5.

 

Idag kan du använda det enkla bildgalleriet för att få ett bildgalleri som fungerar även på Ipad- och smartphones. 

 

Video

För en tid sedan uppgraderades även Vimeo-spelaren i Videoblocket till en version som känner av om besökaren kan hantera Flash. Om inte används en HTML5-version istället.

 

Ljud

Nästa steg är Ljudblocket. Det är inte påbörjat men kommer blir ett prioriterat arbete för att få hemsidorna att fungera bättre på mobila enheter.

 

Menyer

Arbete pågår även med dropdown-menyerna så att dessa ska fungera på touchskärmar.

 

/Hemsida24