Fem enkla övningar som ger ditt företag växtkraft! 

Gemenskap och kommunikation är två faktorer som kännetecknar riktigt framgångsrika företag. Vet du varför? Medarbetare som trivs presterar inte bara bättre utan de samarbetar och löser problem tillsammans. Det ger dig ett mer framgångsrikt företag. Vill du lära dig hur? Vi listar här fem övningar för att stärka ditt team. Så att ni blir ännu bättre – tillsammans!
 

Du har säkert hört att “Google är världens bästa arbetsplats”. Men visste du att mycket av Googles framgångar ligger i deras filosofi? Google uppmuntrar till kreativitet, teamwork och gemenskap så att medarbetarna ständigt strävar efter att prestera ännu bättre. Google vet att de måste ge för att få tillbaka. Vilket också är den faktor som gör att Google är så framgångsrikt som det är idag. Visst är det häftigt vad ett starkt team kan åstadkomma?

Motivera dina medarbetare
Nu när du har blivit inspirerad av Google så vill du självklart skapa ett lika starkt team på ditt företag. Så hur börjar du? Till att börja med så kan du redan nu bereda dig på att en del av dina medarbetare säkert tycker att samarbetsövningar är fåniga – tyvärr. Men låt dig inte skrämmas! Poängtera istället varför och på vilket sätt övningarna är viktiga. Förklara ingående varför du väljer att genomföra övningarna och vad du vill uppnå – ett starkare team och bättre gemenskap som alla tjänar på!  
1. “Nu vänder vi håll”
Den här övningen går relativt snabbt, är riktigt rolig och passar bäst om ni är flera (men går också att göra i mindre grupper). Använd gärna en större yta till uppgiften så att ingen kan skada sig.

Hur ni går tillväga:

Placera ut en eller flera mattor (gärna en lättare matta som till exempel en trasmatta, eller filt) på golvet.
När alla har placerat sig på mattan så ska ni samarbeta för att lyckas vända hållet på mattan, utan att någon kroppsdel nuddar golvet. Nuddar ni golvet måste ni börja om från början! Tänk “skeppsbrott” i skolgymnastiken.
 

Vad ni lär er: Diskutera hur det gick med samarbetet, var det svårt? Vem tog kommando och varför? Denna klassiska samarbetsövning hjälper er att fungera som ett team och kommunicera så att alla går i “mål” tillsammans!

2. “Vad tittar vi på?”
Har du någon gång lekt charader tidigare så vet du på ett ungefär hur den här övningen går till. Var beredd på mycket skratt!

Hur ni går tillväga:

Dela in er i två lag och placera er långt ifrån varandra. Ni ska nu komma på något som ni tittar på eller är åskådare till (gärna en aktivitet som ridning, simning eller liknande).
När ni har kommit fram till vad ni ska titta på så behöver ni också komma fram till hur ni ska kommunicera det till det andra laget. Det får ni bara göra med hjälp av kroppsrörelser – ungefär som charader!
Be en person ur varje lag att med sin kropp illustrera vad det är ni “tittar på”. Det andra laget får då en chans att gissa vad det är ni försöker illustrera, men de får inte säga det högt utan ska i sin tur kommunicera detta tillbaka till er med hjälp av kroppsrörelser.
Vid varje felaktigt försök går den person som illustrerat över till det gissande laget. Den här personen får då till uppgift att hjälpa till så att det andra laget lättare kan gissa vilken aktivitet det rör sig om.
När det ena laget har listat ut svaret så är det de andras tur. Det här kan upprepas 4-5 gånger eller tills ni känner att ni är färdiga.
 

Vad ni lär er:  Samarbete. Alla måste nämligen hjälpas åt för att illustrera och gissa. Ni får även lära er att fungera som ett team och hur ni kan förmedla ett budskap utan att prata (inte det enklaste!).

3. “Senaste nytt”
Den här övningen passar bäst i grupper där någon eller några personer är nya men passar även för kollegor som har känt varandra en längre tid. Vem vet, ni kanske upptäcker något helt nytt om er själva eller er kollega?

Hur ni går tillväga:

Börja med att dela in er två och två. Försök gärna att para ihop personer som kanske inte normalt pratar med varandra under arbetsdagen. Har ni flera avdelningar kan det vara bra att kombinera personer från olika avdelningar.
Du som arbetsledare kan förbereda en mängd roliga och knasiga frågor som deltagarna får ställa till varandra – ju konstigare desto bättre, så ta ut svängarna rejält!
Istället för att föra anteckningar, rita av vad den andra säger! Använd sedan dina teckningar när du presenterar personen du intervjuade för de andra.

Vad ni lär er:  Du lär känna dina kollegor och skapar ett tryggt forum att skoja till det i vilket gör att ni få chansen att komma varandra närmare mer privat.

4. Rygg mot rygg
Det är lätt att missförstå varandra, även när viljan att förstå varandra finns där. Den här övning illustrerar det som misskommunikation kan orsaka i ett vardagligt samtal.

Hur ni går tillväga:

Dela in er två och två. En av personerna får en bild (använd gärna något enkelt som en kvadrat, ett hus, en boll eller liknande) medan den andra får ett tomt block och en penna.
Be personen som håller i bilden att beskriva vad de ser på bilden utan att använda sig av ett substantiv såsom” Rita en blå cirkel” (tänk dig att ni leker charader och du ska kunna beskriva bilden utan att avslöja vad den faktiskt föreställer).
Ni kan även bygga upp övningen i tre steg. 1) I steg ett får personen som ritar inte prata eller fråga utan ska endast rita genom att lyssna på instruktionerna. 2) I steg två får den person som ritar fråga frågor till den som håller i bilden men de får endast besvaras med Ja eller Nej. 3) I steg tre är det helt fritt att prata och den som ritar kan nu ställa frågor.
Hela tanken med övningen är att ni ska lära er av varandra och utvecklas. Håll därför en öppen diskussion med deltagarna efter övningen. Vad upplevde de som svårt? Hur ska ni kommunicera för att förenkla för varandra? Be varje person skriva ned en kortfattad analys av vad de har lärt sig och tar med sig från övningen.
 

Vad ni lär er: Tanken med denna övning är att visa hur svårt det kan vara med en enkelriktad och enbart muntlig kommunikation. Jämför till exempel hur svårt det var för personen som ritade att uppfatta vad de skulle rita genom att bara lyssna, ställa frågor som endast kunde besvaras med Ja eller Nej och hur mycket enklare det blev när de slutligen fick ställa öppna frågor. Självklart var det lättaste sättet att rita en bild genom att få ställa frågor och få svar tillbaka. Kommunikationen i ett team fungerar likadant!   

5. Hitta motsatsordet
Den här övningen är riktigt rolig och hjälper er till bättre samarbete genom att ni ställer frågor till varandra. Övningen går ut på att lära sig hur svårt det är att bara ställa (och svara på) slutna frågor som det bara går att besvara med Ja eller Nej.

Hur ni går tillväga:

Förbered övningen genom att skriva ner flera olika motsatsord så som vitt och svart, natt och dag eller liknande. Därefter skriver du ned varje ord på en post-it lapp.
Tejpa fast en lapp på varje deltagares rygg. Deltagarna får inte se varandras ryggar så det kan vara bra att börja i en ring.
När detta är färdigt ska varje person leta upp “sitt” motsatsord. Men endast genom att ställa slutna frågor till varandra. Frågorna får alltså bara besvaras med Ja eller Nej.
När övningen är klar och alla har hittat sin “motsatsperson” så kan du be hela gruppen diskutera hur de upplevde övningen och om de nu förstår skillnaden mellan öppna och slutna frågor.

Vad ni lär er: Genom denna övning får gruppen lättare att se hur kommunikationen påverkas av olika typer av frågor. Ni kommer också att förstå skillnaden med slutna eller öppna frågor – och hur ni bäst kommunicerar som ett team!

Men varför är det viktigt att skapa ett starkt team?
En stark gemenskap kan överleva de flesta motgångar och många gånger kan det också göra att ditt företag och dina medarbetare presterar ännu bättre i det dagliga arbetet! Inte helt fel, eller hur? Genom att jobba med övningarna vi har beskrivit här ovan så skapar ni inte bara en starkare gemenskap i företaget, utan ni lär er också att förstå vikten av att kommunicera och samarbeta för att lösa problem. När ni uppnått den insikten så kan ni tillsammans utveckla och skapa ett ännu bättre företag! Du kommer dessutom att få lättare att rekrytera nya, resultatinriktade personer som uppskattar dina ansträngningar.

Vill du skippa övningarna men ändå jobba på en bättre gemenskap?
Självklart finns det andra vägar att gå än att bara göra gruppövningar (även om de ofta är uppskattade och roliga). Du kan till exempel:

Anordna aktiviteter tillsammans  som till exempel en after work.
Åka på en resa tillsammans där ni alla umgås och jobbar tätt inpå varandra.
Planera in workshop-dagar på företaget där alla diskuterar vad de ser för mål och framtidsvisioner med företaget. Bra idéer kan komma från alla håll, så varför inte till exempel placera en förslagslåda på jobbet?
Gemensamma luncher – Träna ihop på lunchen, erbjud en meditationsstund eller varför inte laga en gemensam lunch ihop? Se till att er lunch blir en avslappnad mötesplats för alla på kontoret där de kan bygga relationer med varandra. Tänk dock på att det inte ska vara ett måste!
Gör saker tillsammans – Vi på Hemsida24 har till exempel en “helig fika” varje onsdag där alla kopplar av och pratar om livet. Kanske behöver ni inreda det nya kontoret? Be teamet om hjälp!

Oavsett vilka aktiviteter eller övningar du bestämmer dig för är du nu på god väg att förbättra ditt företag. Vet du varför? För att du har viljan att förbättra och utveckla! Men kom ihåg: en stark gemenskap är något ni behöver jobba på ständigt. En gång räcker inte – så investera ordentligt i ditt team! Självklart passar inte allt och alla in i samma fack. Det kommer alltid att finnas personer på en arbetsplats som hellre väljer ensamhet än gemenskap, hur mycket du än försöker. Men de som du lyckas nå, och som verkligen vill uppnå en förändring är de som kan lyfta ett företag till nya (oanade) framgångar!

Vi vet att ni kan, nu ligger bollen hos er!
 
/ Therese Nilson
Marknadsassistent

Gemenskap och kommunikation är två faktorer som kännetecknar riktigt framgångsrika företag. Vet du varför? Medarbetare som trivs presterar inte bara bättre utan de samarbetar och löser problem tillsammans. Det ger dig ett mer framgångsrikt företag. Vill du lära dig hur? Vi listar här fem övningar för att stärka ditt team. Så att ni blir ännu bättre – tillsammans!
 

Du har säkert hört att “Google är världens bästa arbetsplats”. Men visste du att mycket av Googles framgångar ligger i deras filosofi? Google uppmuntrar till kreativitet, teamwork och gemenskap så att medarbetarna ständigt strävar efter att prestera ännu bättre. Google vet att de måste ge för att få tillbaka. Vilket också är den faktor som gör att Google är så framgångsrikt som det är idag. Visst är det häftigt vad ett starkt team kan åstadkomma?

Motivera dina medarbetare
Nu när du har blivit inspirerad av Google så vill du självklart skapa ett lika starkt team på ditt företag. Så hur börjar du? Till att börja med så kan du redan nu bereda dig på att en del av dina medarbetare säkert tycker att samarbetsövningar är fåniga – tyvärr. Men låt dig inte skrämmas! Poängtera istället varför och på vilket sätt övningarna är viktiga. Förklara ingående varför du väljer att genomföra övningarna och vad du vill uppnå – ett starkare team och bättre gemenskap som alla tjänar på!  
1. “Nu vänder vi håll”
Den här övningen går relativt snabbt, är riktigt rolig och passar bäst om ni är flera (men går också att göra i mindre grupper). Använd gärna en större yta till uppgiften så att ingen kan skada sig.

Hur ni går tillväga:

 • Placera ut en eller flera mattor (gärna en lättare matta som till exempel en trasmatta, eller filt) på golvet.
 • När alla har placerat sig på mattan så ska ni samarbeta för att lyckas vända hållet på mattan, utan att någon kroppsdel nuddar golvet. Nuddar ni golvet måste ni börja om från början! Tänk “skeppsbrott” i skolgymnastiken.
   

Vad ni lär er: Diskutera hur det gick med samarbetet, var det svårt? Vem tog kommando och varför? Denna klassiska samarbetsövning hjälper er att fungera som ett team och kommunicera så att alla går i “mål” tillsammans!

2. “Vad tittar vi på?”
Har du någon gång lekt charader tidigare så vet du på ett ungefär hur den här övningen går till. Var beredd på mycket skratt!

Hur ni går tillväga:

 • Dela in er i två lag och placera er långt ifrån varandra. Ni ska nu komma på något som ni tittar på eller är åskådare till (gärna en aktivitet som ridning, simning eller liknande).
 • När ni har kommit fram till vad ni ska titta på så behöver ni också komma fram till hur ni ska kommunicera det till det andra laget. Det får ni bara göra med hjälp av kroppsrörelser – ungefär som charader!
 • Be en person ur varje lag att med sin kropp illustrera vad det är ni “tittar på”. Det andra laget får då en chans att gissa vad det är ni försöker illustrera, men de får inte säga det högt utan ska i sin tur kommunicera detta tillbaka till er med hjälp av kroppsrörelser.
 • Vid varje felaktigt försök går den person som illustrerat över till det gissande laget. Den här personen får då till uppgift att hjälpa till så att det andra laget lättare kan gissa vilken aktivitet det rör sig om.
 • När det ena laget har listat ut svaret så är det de andras tur. Det här kan upprepas 4-5 gånger eller tills ni känner att ni är färdiga.
   

Vad ni lär er:  Samarbete. Alla måste nämligen hjälpas åt för att illustrera och gissa. Ni får även lära er att fungera som ett team och hur ni kan förmedla ett budskap utan att prata (inte det enklaste!).

3. “Senaste nytt”
Den här övningen passar bäst i grupper där någon eller några personer är nya men passar även för kollegor som har känt varandra en längre tid. Vem vet, ni kanske upptäcker något helt nytt om er själva eller er kollega?

Hur ni går tillväga:

 • Börja med att dela in er två och två. Försök gärna att para ihop personer som kanske inte normalt pratar med varandra under arbetsdagen. Har ni flera avdelningar kan det vara bra att kombinera personer från olika avdelningar.
 • Du som arbetsledare kan förbereda en mängd roliga och knasiga frågor som deltagarna får ställa till varandra – ju konstigare desto bättre, så ta ut svängarna rejält!
 • Istället för att föra anteckningar, rita av vad den andra säger! Använd sedan dina teckningar när du presenterar personen du intervjuade för de andra.

Vad ni lär er:  Du lär känna dina kollegor och skapar ett tryggt forum att skoja till det i vilket gör att ni få chansen att komma varandra närmare mer privat.

4. Rygg mot rygg
Det är lätt att missförstå varandra, även när viljan att förstå varandra finns där. Den här övning illustrerar det som misskommunikation kan orsaka i ett vardagligt samtal.

Hur ni går tillväga:

 • Dela in er två och två. En av personerna får en bild (använd gärna något enkelt som en kvadrat, ett hus, en boll eller liknande) medan den andra får ett tomt block och en penna.
 • Be personen som håller i bilden att beskriva vad de ser på bilden utan att använda sig av ett substantiv såsom” Rita en blå cirkel” (tänk dig att ni leker charader och du ska kunna beskriva bilden utan att avslöja vad den faktiskt föreställer).
 • Ni kan även bygga upp övningen i tre steg. 1) I steg ett får personen som ritar inte prata eller fråga utan ska endast rita genom att lyssna på instruktionerna. 2) I steg två får den person som ritar fråga frågor till den som håller i bilden men de får endast besvaras med Ja eller Nej. 3) I steg tre är det helt fritt att prata och den som ritar kan nu ställa frågor.
 • Hela tanken med övningen är att ni ska lära er av varandra och utvecklas. Håll därför en öppen diskussion med deltagarna efter övningen. Vad upplevde de som svårt? Hur ska ni kommunicera för att förenkla för varandra? Be varje person skriva ned en kortfattad analys av vad de har lärt sig och tar med sig från övningen.
   

Vad ni lär er: Tanken med denna övning är att visa hur svårt det kan vara med en enkelriktad och enbart muntlig kommunikation. Jämför till exempel hur svårt det var för personen som ritade att uppfatta vad de skulle rita genom att bara lyssna, ställa frågor som endast kunde besvaras med Ja eller Nej och hur mycket enklare det blev när de slutligen fick ställa öppna frågor. Självklart var det lättaste sättet att rita en bild genom att få ställa frågor och få svar tillbaka. Kommunikationen i ett team fungerar likadant!   

5. Hitta motsatsordet
Den här övningen är riktigt rolig och hjälper er till bättre samarbete genom att ni ställer frågor till varandra. Övningen går ut på att lära sig hur svårt det är att bara ställa (och svara på) slutna frågor som det bara går att besvara med Ja eller Nej.

Hur ni går tillväga:

 • Förbered övningen genom att skriva ner flera olika motsatsord så som vitt och svart, natt och dag eller liknande. Därefter skriver du ned varje ord på en post-it lapp.
 • Tejpa fast en lapp på varje deltagares rygg. Deltagarna får inte se varandras ryggar så det kan vara bra att börja i en ring.
 • När detta är färdigt ska varje person leta upp “sitt” motsatsord. Men endast genom att ställa slutna frågor till varandra. Frågorna får alltså bara besvaras med Ja eller Nej.
 • När övningen är klar och alla har hittat sin “motsatsperson” så kan du be hela gruppen diskutera hur de upplevde övningen och om de nu förstår skillnaden mellan öppna och slutna frågor.

Vad ni lär er: Genom denna övning får gruppen lättare att se hur kommunikationen påverkas av olika typer av frågor. Ni kommer också att förstå skillnaden med slutna eller öppna frågor – och hur ni bäst kommunicerar som ett team!

Men varför är det viktigt att skapa ett starkt team?
En stark gemenskap kan överleva de flesta motgångar och många gånger kan det också göra att ditt företag och dina medarbetare presterar ännu bättre i det dagliga arbetet! Inte helt fel, eller hur? Genom att jobba med övningarna vi har beskrivit här ovan så skapar ni inte bara en starkare gemenskap i företaget, utan ni lär er också att förstå vikten av att kommunicera och samarbeta för att lösa problem. När ni uppnått den insikten så kan ni tillsammans utveckla och skapa ett ännu bättre företag! Du kommer dessutom att få lättare att rekrytera nya, resultatinriktade personer som uppskattar dina ansträngningar.

Vill du skippa övningarna men ändå jobba på en bättre gemenskap?
Självklart finns det andra vägar att gå än att bara göra gruppövningar (även om de ofta är uppskattade och roliga). Du kan till exempel:

 • Anordna aktiviteter tillsammans  som till exempel en after work.
 • Åka på en resa tillsammans där ni alla umgås och jobbar tätt inpå varandra.
 • Planera in workshop-dagar på företaget där alla diskuterar vad de ser för mål och framtidsvisioner med företaget. Bra idéer kan komma från alla håll, så varför inte till exempel placera en förslagslåda på jobbet?
 • Gemensamma luncher – Träna ihop på lunchen, erbjud en meditationsstund eller varför inte laga en gemensam lunch ihop? Se till att er lunch blir en avslappnad mötesplats för alla på kontoret där de kan bygga relationer med varandra. Tänk dock på att det inte ska vara ett måste!
 • Gör saker tillsammans – Vi på Hemsida24 har till exempel en “helig fika” varje onsdag där alla kopplar av och pratar om livet. Kanske behöver ni inreda det nya kontoret? Be teamet om hjälp!

Oavsett vilka aktiviteter eller övningar du bestämmer dig för är du nu på god väg att förbättra ditt företag. Vet du varför? För att du har viljan att förbättra och utveckla! Men kom ihåg: en stark gemenskap är något ni behöver jobba på ständigt. En gång räcker inte – så investera ordentligt i ditt team! Självklart passar inte allt och alla in i samma fack. Det kommer alltid att finnas personer på en arbetsplats som hellre väljer ensamhet än gemenskap, hur mycket du än försöker. Men de som du lyckas nå, och som verkligen vill uppnå en förändring är de som kan lyfta ett företag till nya (oanade) framgångar!

Vi vet att ni kan, nu ligger bollen hos er!
 

/ Therese Nilson
Marknadsassistent