Förbättra de här sidorna på din hemsida för fler kunder!

Postat

Det finns några sidor på hemsidan som nästan alla verksamheter använder sig av oavsett om du driver en kemtvätt, ett snickeri eller en e-butik. De sidor jag syftar på är startsidan, om oss och kontaktsidan.

Dessa tre sidor hör till de vanligaste på en hemsida och är därmed tre av de viktigaste sidorna. Eftersom de är just “vanliga” är de också lätt att ta dem för givet men faktum är att dessa sidor kan vara avgörande för om en potentiell kund väljer dig eller din konkurrent som leverantör!

Vad kan du göra annorlunda?

Hur mycket tid har du ägnat startsidan, om oss och kontakt? Kan du på rak arm svara på det? Känner du på dig att du ägnat sidorna minimalt med tid, då rekommenderar jag dig att ta del av vår serie där vi går igenom hur du bygger nya kundrelationer och stärker befintliga genom att optimera just de här sidor.

De tre sidor som vår serie går igenom har stor – ibland avgörande – betydelse för om en besökare väljer att bli din kund eller ej. Du vet själv hur det är när du för första gången besöker en hemsida.

  1. Dels spelar det första intrycket, som du får via startsidan, stor roll.
  2. När du tagit dig förbi där och konstaterat att företaget har vad du efterfrågar eller söker så är du ofta bra nyfiken på att få reda på mer om företaget. Och var hittar du den informationen? Jo, på sidan “Om oss”.
  3. Som sista steg innan du beslutar dig för att köpa produkten kan det vara skönt att se var de utgår ifrån och hur du kan komma i kontakt med företaget om du först vill ställa frågor eller i det fall att något skulle gå fel och du behöver en kontaktperson.

Ja, för så ser faktiskt processen utför många av de kunder som besöker din hemsida! Genom att arbeta med de här tre sidorna ökar du möjligheten att dina besökare ska välja dig som leverantör och att de rekommenderar dig vidare till sina vänner och kollegor.

Ladda ner serien “De vanligaste sidorna på hemsidan”:
 

Ladda hem serien, skriv ut den eller läs den online, men gå igenom dina sidor och utvärdera dem utifrån tipsen och den respons du hitintills fått från dina besökare. Hur kan du lyfta och tydliggöra dina styrkor på dessa sidor för att locka nya kunder?

Du hittar även delarna i serien på bloggen:

Tidigare serie:

Vill du göra förändringar på din hemsida redan nu? Logga in här.
 

//Johanna Bohlin
Community Manager