Välj bland uppladdade bilder

Bilder som är uppladdade med blocken “bilder” eller “text med bild” går nu att återanvända i andra bildblock. Istället för att ladda upp en bild igen kan du välja bilden bland dina uppladdade bilder. 
 
Obs! Detta gäller inte bilder som är uppladdade i bildgallerierna.

Bilder som är uppladdade med blocken “bilder” eller “text med bild” går nu att återanvända i andra bildblock. Istället för att ladda upp en bild igen kan du välja bilden bland dina uppladdade bilder. 

 

Obs! Detta gäller inte bilder som är uppladdade i bildgallerierna.