Redigera bilder i sidhuvudet

Postat

Nu kan du redigera bilder som du placerar i sidhuvudet. Precis som för bildblocken väljer du mellan tjänsterna PicMonkey eller Pixlr. I redigeringen kan du göra grundläggande ändringar som att beskära och rotera bilden samt ändra färgerna.

Andra funktioner som ingår i bildredigeringen är:

  • Enklare retuchering, exempelvis att ta bort röda ögon
  • Lägg till texter
  • Lägg till symboler och illustrationer
  • Skapa ramar som exempelvis runda hörn, skugga och polaroidbild
  • Mönster ovanpå bilden

 

Läs mer på hjälpsidorna för att Skapa egna sidhuvud.

Klicka på den bild i sidhuvudet du vill redigera.