Expanderad eller minimerad kategorimeny

Postat

Kategorivyn för e-butiken kan numera visas minimerad eller expanderad. 

När man har ett stort antal kategorier i sin e-butik blir det i många fall mer lättnavigerat när kategorimenyn är minimerad från början. Det gör menyn enklare att överblicka och besökaren får själv expandera kategorierna.